Koho mám kontaktovať v prípade, že peniaze neboli ešte vrátené?

Ohľadne ďalšej pomoci sa obráťte, prosím, na vašu vystavujúcu banku, keďže stanovená čakacia lehota (10 až 30 dní) sa skončila.