Bankový prevod Najčastejšie otázky

 1. Čo je Bankový prevod?
 2. Aký je rozdiel medzi bankovým prevodom a bankovým prevodem (medzinárodným)?
 3. Ako môžem odoslať bankový prevod?
 4. Ako dlho trvá pripísanie finančných prostriedkov na môj účet?
 5. Sú so systémom Bankový prevod spojené nejaké poplatky za transakcie?
 6. Môžem uskutočňovať výbery na účet v systéme Bankový prevod?
 7. Ako môžem uskutočňovať výbery prostredníctvom systému Bankový prevod?
 8. Aká je minimálna a maximálna výška výberu prostredníctvom systému Bankový prevod?
 9. Ako dlho trvá prevod finančných prostriedkov na môj účet?
 10. Môžem vykonávať výbery prostredníctvom systému Bankový prevod v ten istý deň ako vklady?
 11. Môžem vybrať vyššiu sumu, ako bol úvodný vklad prostredníctvom systému Bankový prevod?

1. Čo je Bankový prevod?

Bankový prevod je lokálny prevod finančných prostriedkov z jedného bankového účtu na iný. Vo väčšine prípadov sa budete musieť prihlásiť od služby internet banking a dať súhlas na bankový prevod alebo poveriť svoju banku inicializáciou prevodu.

2. Aký je rozdiel medzi bankovým prevodom a bankovým prevodem (medzinárodným)?

Bankový prevod je prevod finančných prostriedkov z jednej tuzemskej banky do inej, kým bankový prevod (medzinárodný) je prevod finančných prostriedkov z jednej medzinárodnej banky do druhej. Bankový prevod je oveľa rýchlejší ako bankový prevod (medzinárodný).

3. Ako môžem odoslať bankový prevod?

Na odoslanie bankového prevodu postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

 1. Prihláste sa do svojho účtu.
 2. Prejdite do časti Pokladňa a vyberte možnosť Vklad.
 3. Po zobrazení loga bankového prevodu vyberte túto možnosť vkladu jednoduchým kliknutím na ikonu.
 4. Zadajte alebo vyberte výšku vkladu a kód prémie (ak nejaký máte) a potom kliknite na položku Vklad.
 5. Na ďalšej obrazovke sa zobrazia časti Informácie o príjemcovi a Účel referencie. Všetky tieto údaje poskytnite svojej banke.
 6. Vytvorí sa jedinečné referenčné identifikačné číslo. Zaznamenajte si ho, a požiadajte vo svojej banke, aby ho použila ako referenciu pre bankový prevod, pretože nám to umožní rýchlejšie lokalizovať váš prevod.
 7. Referenčné číslo je pre váš účet jedinečné a pri budúcich vkladoch môžete použiť rovnaké referenčné číslo.
 8. Kliknutím na položku Potvrdiť zaregistrujte vklad v našom systéme.
 9. Choďte do svojej banky alebo sa prihláste do svojho účtu so službou internet banking a pomocou získaných údajov požiadajte o bankový prevod s rovnakou výškou vkladu. Skontrolujte, či ste uviedli údaj Účel referencie.

4. Ako dlho trvá pripísanie finančných prostriedkov na môj účet?

Finančné prostriedky sa vám odošlú na účet po uhradení a pripísaní sumy prevodu na váš účet. Z ľubovoľného miesta môže tento proces trvať 1 až 4 pracovné dni v závislosti od času spracovania vo vašej banke.

5. Sú so systémom Bankový prevod spojené nejaké poplatky za transakcie?

Za výbery prostredníctvom systému Bankový prevod si neúčtujeme poplatky.

6. Môžem uskutočňovať výbery na účet v systéme Bankový prevod?

Áno, výbery môžete uskutočňovať aj bankovým prevodom.

7. Ako môžem uskutočňovať výbery prostredníctvom systému Bankový prevod?

 1. Prihláste sa do svojho účtu.
 2. Prejdite do časti Pokladňa a vyberte možnosť Výber.
 3. Vyberte možnosť Výber.
 4. Po zobrazení loga Bankový prevod vyberte túto možnosť výberu jednoduchým kliknutím na ikonu.
 5. Zadajte alebo vyberte výšku svojho výberu, uveďte údaje o svojej banke (t.j. banka, do ktorej chcete uskutočniť výber) a potom kliknite na položku Výber.
 6. Ak bola transakcia úspešná, zobrazí sa správa Výber bol úspešný a jedinečné identifikačné číslo transakcie, ktoré si treba uschovať pre potrebu v budúcnosti.

8. Aká je minimálna a maximálna výška výberu prostredníctvom systému Bankový prevod?

Minimálna výška výberu je ekvivalentná hodnote 10.00 USD a maximálna výška sumy za transakciu, ktorú možno vybrať prostredníctvom systému Bankový prevod, je 70000.00 USD.

9. Ako dlho trvá prevod finančných prostriedkov na môj účet?

Výber sa vám pripíše na bankový účet v priebehu 2 až 4 pracovných dní po schválení.

10. Môžem vykonávať výbery prostredníctvom systému Bankový prevod v ten istý deň ako vklady?

Áno, o výber môžete požiadať v rovnaký deň ako uskutočníte vklad.

11. Môžem vybrať vyššiu sumu, ako bol úvodný vklad prostredníctvom systému Bankový prevod?

Áno. Upozorňujeme však, že všetky výbery musí najprv schváliť náš interný revízny tím. Tento proces zvyčajne trvá približne 2 pracovné dni. Po spracovaní výberu trvá príjem finančných prostriedkov na bankový účet nasledujúci počet pracovných dní: 2-4.