Nemôžem o moju výplatu požiadať online.

Presvedčte sa, prosím, či Váš aktuálny zostatok zodpovedá minimálnemu výplatnému limitu. Tento nájdete na Vašom konte, v rubrike Výplaty. O výplatu môžete online požiadať totiž len v tomto prípade. Ak všetko súhlasí, presvedčte sa, prosím, či vo výplatnej maske náhodou nepoužívate zvláštne znaky. Nesmú sa tam nachádzať bodky, čiarky, dvojbodky, prehlásky, akcenty atď.. Okrem toho by sme Vás chceli upozorniť na to, že dostupnosť výplatných spôsobov závisí od vybratej metódy vkladov. Ak ste toto všetko zohľadnili a napriek tomu výplata nie je možná, obráťte sa, prosím, na naše oddelenie podpory a služieb zákazníkom a uveďte Vaše užívateľské meno a chybové hlásenie, ktoré sa zobrazuje pri žiadosti o výplatu.