Prečo nemôžem požiadať o vyplatenie mojich všetkých prostriedkov?

Presvedčte sa, prosím, či Váš aktuálny zostatok zodpovedá minimálnemu výplatnému limitu. Tento nájdete na Vašom konte, v rubrike Výplaty. O výplatu môžete online požiadať len v tomto prípade. Všimnite si, prosím, že do výplatnej masky možno uvádzať len celé sumy (bez desatinných miest).

Ak ste sa s Vašim kontom bwin zúčastnili niektorej z bonusových akcií, môžete požiadať o výplatu všetkých prostriedkov v tom momente, kedy splníte podmienky účasti tej-ktorej promočnej akcie.