Ako sú moje údaje chránené?

Pre Vašu optimálnu ochranu používa bwin všetky, v súčasnosti dostupné a technologicky najvyspelejšie bezpečnostné opatrenia. Všetky údaje sú chránené proti neoprávnenému prístupu tretích osôb pomocou firewall. Firewall je špeciálny obranný systém s vysokokomplexnou bezpečnostnou technológiou, skonštruovanou špeciálne na ochranu našej siete. Okrem toho používame spoľahlivé interné mechanizmy na ochranu údajov v kombinácii s reštriktívnym bezpečnostným systémom. Vaše údaje sú počas komunikácie s Vašim webovým prehliadačom navyše chránené bezpečnou a overenou kódovacou technológiou firmy VeriSign®.