Как се осъществява защитата на моите данни?

Компанията bwin е взела всички възможни мерки за гарантиране на безопасност и максимална защита на Вашите данни. Всички данни са защитени от достъп на неоторизирани лица с помощта на защитна стена. Това е специална отбранителна система с изключително комплексна технология за сигурност, разаработена специално за осигуряване на безопасността на нашия сайт. Освен това ние използваме надеждни вътрешни механизми за защита на личните данни в комбинация със система за сигурност, ограничаваща достъпа. По време на комуникацията с Вашия браузър данните Ви се защитават от надеждната и изпитана технология за кодиране на VeriSign®.