Prečo sú niektoré zoznamy stolov v rôznych farbách?

Toto je extra funkcia pre rozlišovanie a identifikáciu podobných typov turnajov a hier. Tieto farby môžu byť použité aj pre propagáciu vybraných hier/turnajov.