Ako môžem uskutočniť distribúciu výplat?

Všetci hráči si musia pred finálovým stolom kliknúť na 'Áno' v distribúcii výplat pri stole. Toto prerušuje hru po aktuálnom liste a iniciuje proces distribúcie výplat.

Na konci aktuálnej výplaty sa otvorí okienku pre skupinový chat a všetci hráči debatujú o distribúcii výplat. Usadení a prísediaci hráči taktiež môžu vidieť toto chatovacie okienko. Po aktivácii okienka s distribúciou výplat je regulárny chat pri stole vypnutý.

Hráč s najviac žetónmi má o trochu iné okienko, ktoré ponúka štruktúru výplat alebo sa tento môže rozhodnúť pre upravenú štruktúru výplat. Pokiaľ majú dvaja hráči rovnaký počet žetónov, potom hráč, ktorý sa na turnaj zaregistroval prvý, uvidí chatovacie okienko pre lídra.

Hráči môžu diskutovať o distribúcii výplat a súhlasiť alebo nesúhlasiť so štruktúrou výplat. Líder v žetónoch si musí vybrať štruktúru výplat. Keď si on alebo ona vyberie 'Upravenú výplatu' líder v žetónoch si musí vyplniť upravené sumy pre výplatu.

Pokiaľ hráči s týmto nesúhlasia, potom si hráč s najviac žetónmi vyberie 'No Deal' a hra bude pokračovať. Pri súhlase s distribúciou výplat existuje časový limit, ktorý majú hráči k dispozícii. Pokiaľ je časový limit prekročený, potom sa všetky chatovacie okienka zatvoria a turnaje budú pokračovať.

Hráč môže odísť z rozhodovania o distribúcii výplat kliknutím na 'Exit'. Keď príde k tomuto, proces rozhodovania o distribúcii výplat sa skončí pre všetkých hráčov turnaj pokračuje.

Keď dôjde k dohode o výplatnej štruktúre, líder so žetónmi si vyberie 'Podať' a každý hráč má možnosť potvrdiť dohodu.

Pokiaľ všetci hráči súhlasia, peniaze budú okamžite pripočítané na ich kontá. Je jedno, či turnaj bude pokračovať (pokiaľ sú v banku peniaze) alebo sa skončí (pokiaľ boli všetky peniaze prerozdelené). Dodatočné dohody o distribúcii môžu byť uskutočnené v rámci rovnakého procesu.

Upozornenie: pokiaľ bola uskutočnená dohoda a v banku zostali nejaké peniaze, potom sú peniaze vyplatené závisle od percentuálneho podielu určeného výplatnou štruktúrou turnaja. To znamená, že ak 1. miesto získa 50%, 2. miesto získa 30% a 3. miesto získa 20%. Zostávajúci výherný bank je vyplatený podľa týchto percentuálnych podielov. Napríklad: ak v hre zostali iba dvaja hráči a došlo k dohode ohľadne časti výherného banku, potom je zostávajúci výherný bank vyplatený (50/80) pre 1. miesto a (30/80) pre 2. miesto.