Prevádzkujete turnaje Re-buy a Add-on?

Áno. Niektoré turnaj s viacnásobnými stolmi spadajú do tejto kategórie, čo znamená že si môžete kúpiť extra žetóny počas turnaja. Re-buy je možný pred prvou prestávkou a je dostupný iba pre hráčov, ktorí spadli nižšie ako počiatočný počet svojich žetónov. Prvý Add-on je k dispozícii počas prvej prestávky a je k dispozícii všetkým hráčom, nezávisle od počtu ich žetónov. Turnaje môžu umožňovať obom metódam vylepšiť si počet vašich žetónov alebo iba re-buy.

Ak turnaj umožňuje iba Re-buy alebo Add-on, táto informácia je zobrazená v turnajovej lobby (za názvom turnaja) a v informačnom políčku na pravej strane. Podrobné údaje sú zobrazené po výbere turnaja.