Kedy sa končí registrácia pre turnaje s neskorou registráciou?

Neskorá registrácia je dostupná iba pre vybrané turnaje s viacnásobnými stolmi a sú považované za zatvorené, keď dôjde k nasledujúcim situáciám:

  1. Konečná úroveň neskorej registrácie uvedenej v turnajovej lobby bola dosiahnutá.
  2. Dosiahnutá bola maximálna turnajová kapacita.