Poker - ako na to

Všetky druhy pokru majú spoločné umiestňovanie vkladov v rámci každého vkladového kola. Počet vkladových kôl závisí od druhu pokrovej hry. Nezávisle od druhu hry sú jednotlivé vkladové kolá v zásade rovnaké.

Typické vkladové kolo

V typickom vkladovom kole už existuje bank, obsahujúci vklady z predošlých vkladových kôl. Hráča, ktorý vkladá ako prvý, určujú pravidlá danej varianty pokru. Po ňom nasleduje hráč sediaci po ľavej strane prvého hráča a tak sa pokračuje, až kým vložia svoj vklad všetci hráči okolo stola.

Pasovanie, čekovanie, vkladanie alebo zvyšovanie

Keď je rad na Vás a mali by ste vložiť vklad, môžete si vybrať z nasledovných možností: Ak nie ste spokojný/-á so svojimi kartami, máte vždy možnosť pasovať („Fold“). To znamená, že svoje karty zakryté zložíte na stôl a bank prenecháte protihráčom. Ak v tomto kole pred Vami ešte nikto svoj vklad nevložil, môžete čekovať („Check“).

Čekovanie („Check“) znamená, že bez toho, aby ste boli vložili vklad, ostávate aj naďalej v hre a pokračuje hráč po Vašej ľavici.

Ak niektorý z predchádzajúcich z hráčov v tomto kole už vložil svoj vklad, čekovať už nemôžete. Ostáva Vám ešte možnosť pasovať, ale keď chcete hrať, musíte sa prispôsobiť („Call“) alebo vklad zvýšiť („Raise“).

Prispôsobiť sa („Call“), znamená vložiť vklad vo výške vkladu, ktorý bol vložený pred Vami.

Zvýšiť („Raise“) znamená vložiť vklad, ktorý je vyšší ako vklad pred Vami.

Príklad

Ak hráč pred Vami vložil 1 $, prispôsobíte sa tak, že aj Vy vložíte 1 $. Zvýšite vtedy, keď bude Váš vklad vyšší ako 1 $.

Ukončenie vkladového kola

Vkladové kolo je ukončené, keď už každý z hráčov pasoval alebo do banku vložil rovnako vysoký vklad. Teraz sa rozdáva ďalšia karta. Ak však bolo toto vkladové kolo posledným vkladovým kolom, porovnajú sa všetky karty na rukách hráčov a určí sa víťaz (výherca banku). Táto fáza hry sa nazýva Showdown.

Výhra bez ukázania kariet

Ak vložíte alebo zvýšite a všetci ostatní hráči pasujú, vyhrávate bank bez toho, aby ste museli ukázať svoje karty. To sa pri pokri stáva často a to je aj dôvod toho, prečo sa pri pokri blafuje. Na to, aby ste vyhrali bank, nemusíte mať na ruke najlepšie, víťazné karty. Pri pokri sa síce neblafuje tak často, ako to vyzerá, napriek tomu je blafovanie typickým znakom pokrových hier.

Prvé vkladové kolo

Prvé vkladové kolo je o niečo komplikovanejšie ako typické vkladové kolo, ktoré sme už opísali vyššie.

Blinds alebo Antes

Než sa rozdá prvá karta, musí zopár hráčov alebo všetci hráči do banku vložiť povinný vklad – Blinds alebo Antes ( pozri nižšie) – aby sa v banku nazbierala počiatočná suma, o ktorú možno potom hrať. Keby nemal žiadny z hráčov povinnosť vložiť vklad, sedeli by hráči pred začiatkom hry okolo stola, čakali na najlepšiu kartu a nič by ich to nestálo.

Keď všetci vložili svoj povinný vklad a boli rozdané karty, začína sa prvé vkladové kolo. To, či sa ako povinné vklady použili Blinds alebo Antes, podmieňuje ďalší vývoj hry.

Hra s Antes

Ante je povinný vklad, ktorý musia vložiť všetci hráči pred tým, než sa začnú rozdávať karty. Za normálnych okolností je jeho výška 10 % zo Small Bet (nízky vklad pri hrách s pevným limitom – Fixed Limit).

Keď sa rozdajú karty, zisťuje sa (podľa pravidiel danej varianty pokru), ktorý hráč má vložiť svoj vklad ako prvý. Po tom, ako prvý hráč vložil svoj vklad, prichádza na rad hráč po jeho ľavej strane. Takto sa pokračuje okolo celého stola, až sa vyššie popísané typické vkladové kolo ukončí.

Hry s Blinds

Blind je povinný vklad, ktorý musia vložia niektorí (ale nie všetci) hráči, pred tým, než sú rozdané karty. Za normálnych okolností vkladajú Blind dvaja hráči, sediaci vľavo od krupiéra. Prvý z nich vloží väčšinou nižší vklad, tzv. Small Blind, druhý hráč tzv. Big Blind, vyšší vklad.

Na rozdiel od Antes sú Blinds považované za „živé“ („live“), aktívne vklady. V prvom vkladovom kole platia ako plnohodnotné vklady.

Keď sú karty rozdané, otvára hráč, sediaci vľavo od Big Blind prvé vkladové kolo. Vzhľadom k tomu, že Big Blind je považovaný za vklad, nemôže nasledujúci hráč čekovať. Má síce možnosť ohlásiť pas, ale ak chce ostať v hre, musí sa prispôsobiť alebo zvýšiť.

V prípade, že sa chce prispôsobiť, musí vložiť vklad v rovnakej výške, ako bol Big Blind. Ak chce zvýšiť, musí do banku vložiť vyšší vklad – minimálne dvakrát tak vysoký ako Big Blind.

Ostatní hráči pokračujú vo svojich vkladoch podľa smeru hodinových ručičiek a podľa vyššie popísaných pravidiel vkladového kola.

Small Blind

Keď sedíte na pozícii Small Blindu a ste na rade s vkladaním, môžete pasovať, prispôsobiť sa alebo zvýšiť. Keďže Small Blind platí ako riadny vklad, je pre Vás výhodnejšie (lacnejšie), keď sa prispôsobíte. Ak je Small Blind napríklad 1 $, musíte, aby ste sa prispôsobili vkladu 4 $, vložiť do banku ešte 3 $. Prispôsobiť sa, znamená vložiť rovnakú čiastku, ako bola tá posledná. A pretože sú Blinds „live“ („živé“), môžete svoj Small Blind pri prispôsobovaní sa zohľadniť.

Big Blind

Ak sedíte na pozícii Big Blindu, môžete tiež, hneď keď ste opäť na rade, pasovať, prispôsobiť sa alebo zvýšiť. Pretože aj Big Blind je riadny vklad, je pre Vás teraz prispôsobenie sa ešte lacnejšie. Ak sa chcete prispôsobiť, musíte vložiť vklad, ktorý je rozdielom vkladu, ktorému sa prispôsobujete a Big Blindu.

Ak bol Big Blind 2 $ a jeden z hráčov vložil 4 $, prispôsobíte sa tak, že do banku vložíte ďalšie 2 $.

Čekovanie pri Big Blind

Ak sedíte na pozícii Big Blind, prebieha prvé vkladové kolo trochu inak. Keď ste na rade so svojim vkladom a žiadny z hráčov Váš Big Blind nezvýšil, môžete čekovať alebo staviť.

Táto situácia je trochu rozdielna od bežného vkladového kola a môže na začiatočníka pôsobiť trochu neprehľadne. Ale s trochou tréningu veľmi rýchlo zistíme, ako na to!

Showdown

Keď sú po poslednom vkladovom kole v hre viacerí hráči (viac ako jeden), prichádza k tzv. Showdown: Každý z hráčov, ktorý je ešte v hre, musí ukázať svoje karty. Víťazom sa stáva ten, kto má na ruke najlepšie karty.

Showdown začína hráč, ktorý ako prvý vložil posledný vklad; teda hráč, ktorý zaplatil vklad, ktorému sa všetci ostaní prispôsobili.

Príklady

Ak jeden z hráčov vložil 5 $, ďalší pasoval a tretí sa prispôsobil, odkrýva svoje karty ako prvý hráč, ktorý začínal.

Ak jeden z hráčov vložil 10 $, druhý zvýšil na 20 $ a prvý hráč sa zvýšeniu prispôsobil, musí svoje karty ako prvý ukázať svoje karty druhý hráč, pretože ako prvý vložil 20 $.

Prehra bez ukázania kariet

Keď počas Showdown niektorý z hráčov pred Vami ukázal karty, ktoré sú vyššie než Vaše, nemusíte svoje karty ukázať.

Výhra bez ukázania kariet

Ak stavíte alebo zvýšite a všetci ostatní hráči pasujú, vyhrávate bank bez toho, aby ste museli ukázať svoje karty. Na to, aby ste vyhrali bank, nemusíte mať najlepšie karty.