Покер - така се прави

Общото при всички вaрианти на покера е залагането във всеки рунд. Броят на самите рундове е различен в различните покер варианти. Но независимо от това отделните рундове се провеждат малко или много по един и същи начин.

Типичен рунд

В типичния рунд съществува вече пот, който съдържа залозите от предишните рундове. Според правилата за игра на съответната покер разновидност се определя кой играч ще направи първия залог. След това следва играчът от лявата му страна и така нататък, докато всички играчи на масата направят своя залог.

Хвърляне на картите, пасуване, залагане или качване на залога

Ако Вие сте на ред да залагате, имате различни възможности: Ако не сте доволни от ръката си, можете да се откажете („fold“), т.е. Вие хвърляте картите си, предоставяйки пота на другите играчи. Ако в този рунд никой от Вас още не е залагал, можете да пасувате.

Пасуване ("check") означава да останете в играта, без да правите залог и да предадете реда на играча вляво.

Ако обаче преди това даден играч е направил залог в рунда, Вие не можете да пасувате. Ако искате да останете в играта, трябва или да платите залога („call“), или да качите залога („raise“).

Плащане означава да заложите същата сума, каквато е заложил играчът преди Вас.

Качаване на залога означава да направите по-висок залог от последната заложена преди Вас сума.

Например

Ако играчът преди Вас е заложил $1, Вие може да платите, като заложите също $1 или да качите залога, като заложите повече от $1.

Приключване на рунда

Когато всички играчи или са пасували, или са поставили същия залог в пота, рундът приключва. Сега се раздава следващата карта. Ако това обаче е бил последният рунд, се сравняват останалите в играта ръце, за да се установи кой е спечелил пота. Това се нарича откриване на картите (Showdown).

Спечелване, без да се показва ръката

Ако залагате или качвате залога, а всички други играчи пасуват, Вие печелите пота, без да е необходимо да показвате ръката си. Това е общоприета практика в покера, която дава възможност на играча да блъфира. Не е необходимо да държите в ръцете си печеливша комбинация, за да спечелите. Блъфирането не се случва толкова често, колкото се предполага, но то е все пак типичен признак на покера.

Първият рунд

Първият рунд е малко по-сложен от типичните рундове на залагане.

Blinds или Antes

Преди да се изиграе първата карта, някои или всички играчи трябва да направят задължителен залог в пота – Blind или Ante (виж по-долу) – за да се събере начална сума, за която да се играе. Ако играчите не бъдат принудени да направят този първоначален залог, всеки от тях просто би чакал най-добрата карта, преди да се реши да играе, без да рискува нищо.

След като се направят задължителните залози и картите са разпределени, започва първият рунд. Играта изглежда различно в зависимост от това дали се използва Blind или Ante.

Игра със залог Ante

Ante е първоначален залог, който всеки играч задължително трябва да внесе в банката. По принцип той е около 10% от сумата на Small Bet (малкият залог при игрите с определен лимит).

След като се раздадат картите, се определя играчът, който според правилата за игра на съответния покер вариант започва със залагането. След като заложи първият играч, на ред е играчът, седящ от лявата му страна. Това продължава по часовниковата стрелка, докато не приключи типичният рунд.

Игра с Blinds

Blind е задължителен залог, който се прави от някои, но не от всички играчи, преди да се раздадат картите. По принцип двамата играчи от лявата страна на дилъра трябва да заложат по един Blind (блайнд). Първият играч прави малък залог , наречен  Small Blind (малък блайнд), а вторият играч прави по-голям залог, наречен Big Blind (голям блайнд).

За разлика от Antes Blinds са „live”, тоест действащи, активни залози. В първия рунд те се броят като валидни залози.

След раздаване на картите играчът отляво на "големия блайнд" открива първия рунд. Тъй като "големият блайнд" се разглежда като залог, той не може да пасува. Ако иска да остане в играта, трябва да плати или да качи залога.

За да плати, той трябва да направи залог на стойността на "големия блайнд". За да качи залога, трябва да направи по-висок залог в пота, който е поне двойно по-голям от "големия блайнд".

След това залагането продължава по посока на часовниковата стрелка в съответствие с описания по-горе типичен рунд.

Small blind (Малък блайнд)

Ако стоите на позицията на "малкия блайнд", можете да пасувате, да платите или да качите залога, когато дойде Вашият ред. Тъй като "малкият блайнд" се брои за залог, за Вас е по-евтино да платите залога. Ако например Small Blind е $1, трябва да заложите още $3, за да платите залога с $4.

Плащане означава да заложите същия като последния залог и тъй като тези Blinds са „live“, Вие може да включите Вашия Small Blind в необходимата за плащането сума.

Big blind (голям блайнд)

Ако се намирате на позицията на "големия блайнд", може също да пасувате, да платите или да качите залога, когато сте на ред. Тъй като и "големият блайнд" се брои за залог, за Вас е по-евтино да платите залога. За да платите залога, е необходимо да заложите сума, която отговаря на залога минус сумата на "големия блайнд".

Ако например "големият блайнд" е $2 и играчът е заложил $4, Вие може да платите този залог, като внесете още $2 в пота.

Пас при Big Blind

Ако се намирате в позицията на Big-Blind, първият рунд преминава малко по-различно. Ако е Ваш ред  да залагате и нито един от играчите не е увеличил Вашия "голям блайнд", Вие може или да пасувате, или да залагате.

Това се различава до известна степен от типичния рунд и може да е малко объркващо за начинаещия, но с малко упражнения бързо ще усвоите правилото!

Откриване на картите (Showdown)

Ако след последния рунд е останал повече от един играч, се стига до Showdown: Останалите в играта участници разкриват картите си и печели този, който има най-добрата ръка.

Пръв открива картите си играчът, който е направил първия залог в последния рунд на залагане, т.е. залог, който е бил платен от всички останали играчи.

Примери

Ако определен играч заложи $5, другият пасува, а третият плати залога, първият играч трябва да разкрие първо своите карти.

Ако определен играч заложи $10, вторият увеличи на $20 и първият играч плати увеличения залог, тогава вторият играч ще трябва да разкрие първи картите си, тъй като е заложил като първи играч $20.

Загубилият не показва картите си

Ако даден играч покаже в Showdown своята ръка, която бие Вашата, не е необходимо да разкривате ръката си.

Спечелете, без да откривате картите си

Ако залагате или увеличавате, а всички останали играчи пасуват, Вие печелите пота, без да е необходимо да разкривате ръката си. Не е задължително да имате печеливша ръка, за да спечелите пота.