Akceptovanie nových kurzov

Za istých okolností sa môže tlačítko "Podať stávku" zmeniť a zobraziť inú správu. Príklad: keď sa zmení hodnota  kurzu (kurzov) vybratej stávky (hodnota kurzu napríklad vzrastie), zmení sa aj “Podať stávku”   na “Akceptovať nové kurzy”. Po stlačení tohto tlačítka stávkový tiket akceptuje všetky zmeny kurzov.

Nové kurzové hodnoty budú akceptované a Vaše "Možné výhry" vypočítané na základe nových kurzov.

A nakoniec, po ťuknutí na "Akceptovať nové kurzy", sa systém vráti späť k tlačítku "Podať stávku" a bude pokračovať v procese podávania stávky.