Potvrdzujúce stránky

Potvrdzujúce stránky sú stránky, ktoré sa zobrazia po ťuknutí na talčítko "Podať stávku". Ak bola Vaša stávka akceptovaná, budete presmerovaní na stránku s potvrdením úspechu.  Každý druh stávky (jednoduchá, kombinovaná a systémová) má vlastnú špecializovanú stránku s rovnakou štruktúrou.

Na týchto stránkach nájdete prehľad svojich podaných stávok (s výškou vkladu, možnými výhrami atď.) a po ťuknutí na ikonku   aj kompletný stávkový tiket. Okrem toho budete mať po uzavretí stávky k dispozícii aj odkazy pre priamy prístup k rôznym stávkovým informáciám.

Umiestnené stávky je možné zo stávkového tiketu vymazať zaškrtnutím políčka , , umiestneného pri "Vymazať podaného stávky zo stávkového tiketu".

V prípade, že bola odmietnutá niektorá zo stávok, dostanete o tom príslušnú správu, spojenú s podrobným vysvetlením dôvodu odmietnutia. Ťuknutím na "Vrátiť sa k stávkovému tiketu" v dolnej časti potvrdzovacej stránky, budete mať možnosť urobiť pred opätovným odoslaním stávky príslušné opravy.