Breadcrumb navigácia

Breadcrumb navigácia je nová funkcia integrovaná na stránke bwin mobile, ktorá vám umožňuje kontrolovať vašu polohu na stránke. Breadcrumb navigácia je zobrazená horizontálne v priestore lišty športovej navigácie a poskytuje odkazy späť na každú predošlú stránku, na ktorej ste boli, kým ste sa dostali na tú aktuálnu.

Napríklad pre prístup k futbalu, Taliansko, podujatia Serie A, musíte:

  1. Vstúpiť do sekcie Šport, napr. futbal
  2. Ťuknúť na filter “Krajiny A-Z
  3. Vyberte si “Taliansko” zo zobrazeného zoznamu krajín
  4. Vyberte si “Serie A

Cesta breadcrumb navigácie je: Futbal > Krajiny A-Z > Taliansko > Serie A

Pridať k lište

Každé z tlačidiel na navigačnej lište je aktívne a ťuknutím na ne sa dostanete späť ku ktorýmkoľvek predošlým stránkam.

Upozorňujeme, že tlačidlo pre úvodnú stránku je fixné a dostane vás späť na stránku lobby. Ak je navigačné vlákno pridlhé, potom môžete posunúť lištu doľava alebo doprava (s horizontálnymi gestami posunutia), čím odkryjete komplektné vlákno.