Účastník sa nezúčastnil

Ak bola stávka uzavretá na možnosť, ktorá sa daného podujatia z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnila, môžu byť stávky na túto možnosť zrušené. Ak dôjde k zrušeniu stávky, vklad bude navrátený zákazníkovi. Bližšie informácie nájdete v rubrike Stávkové podmienky.