Неучастващ

Ако залогът е поставен на състезател, който по някаква причина не участва в събитието, залозите за дадения състезател могат да бъдат отменени. В случай на отмяна на залог сумата на залога се връща на клиента. За допълнителна информация вижте нашите правила за залагания.