Čo sú stávky ante post?

Ante post sú stávky, podané pred začiatkom podujatia (napr. dlhodobé stávky, umiestnené týždeň pred začiatkom príslušného podujatia). V prípade, že sa vybratý účastník daného podujatia nezúčastní, sa pokladá takáto stávka za prehratú.