Какво представляват анте-пост залозите?

Анте-пост залозите са залози, които се правят преди началото на дадено събитие (напр. дългосрочни залози, които се поставят една седмица преди началото на състезанието). Ако избраният участник не участва в събитието, залагането се счита за загубено.