Čo je to "Dead heat"?

K tzv. umiestneniu "Dead heat" (alebo "ex aequo") dôjde vtedy, keď dvaja účastníci/športovci obsadia v rámci určitého športového podujatia to isté miesto.