Какво означава "dead heat"/еднакъв резултат?

За "dead heat"/еднакъв резултат се говори винаги, когато по време на спортно събитие двама или повече участници заемат едно и също място.