Kako visoka je upravna pristojbina?

Za neaktivne račune se zaračuna upravna pristojbina ("Pristojbina za neaktivne račune"), ki znaša 5 evrov na mesec.
Če imate na svojem računu manj kot 5 evrov, bomo z Vašega računa odtegnili preostali znesek, dokler ne bo stanje na Vašem računu 0 evrov. Zaradi odtegljajev stanje na Vašem računu ne bo negativno.