Splošni pogoji poslovanja za promocije 24.05.2016

1. Uvod

1.1 Določila v tem dokumentu (Splošni pogoji poslovanja za promocije) zajemajo vse promocijske ponudbe, ki so na voljo na naših platformah (po ena promocija). Skupaj s posameznimi veljavnimi posebnimi pogoji za promocije, ki se imenujejo tudi »temeljni pogoji« in so navedeni na posameznih ciljnih spletnih straneh (strani, na katere sistem preusmeri uporabnika, če klikne oglasno pasico ali zadetek v iskalniku) ustrezne promocije (posebni pogoji za promocije) ter v naših Splošnih pogojih poslovanja in smernicah za varstvo podatkov (skupaj kot Predpisi) predstavljajo pravnomočno pogodbo med Vami in nami in se lahko spremenijo le z našim privoljenjem. Z udeležbo pri promociji se strinjate s predpisi in pripoznavate, da ste jim zavezani.

1.2 Pred udeležbo pri promociji morate prebrati te Splošne pogoje poslovanja (SPP) za promocije in veljavne Posebne pogoje poslovanja za promocije.

1.3 V primeru, da so SPP za promocije v protislovju z veljavnimi posebnimi pogoji za poslovanje za promocije ali Splošnimi pogoji poslovanja, ali pa v primeru neskladnosti, veljajo najprej posebni pogoji za poslovanje za promocije, sledijo ti Splošni pogoji poslovanja za promocije. To določilo velja le za reševanje in odpravljanje protislovij ali neskladnosti.

1.4 S funkcijo »Natisni« v svojem brskalniku lahko natisnete kopijo teh SPP za promocije.

1.5 Ti predpisi veljajo za uporabo posamezne platforme in ostalih storitev, ki so na voljo na platformah.

2. Promocije in obdobja promocij

2.1 Od časa do časa bomo prirejali promocije, kot npr. bonusne ponudbe (v obliki bonusov pravega denarja ali v kakšni drugi obliki, ki spodbudi k igranju), žrebanja, nagradne igre, tekmovanja, ligaška tekmovanja ali druge vrste promocij ali kombinacijo teh ponudb. Vse podrobnosti v zvezi s posameznimi promocijami ter podroben opis bo naveden v obvestilih o promociji (npr. e-sporočila, oglasi v pojavnih oknih in pisma), ki jih bomo razposlali v okviru posameznih promocij (posamezna obvestila o promociji) oz. jih objavili na ciljnih spletnih straneh posameznih promocij.

2.2 V skladu s SPP je Vaš pogodbeni partner pri vseh promocijah ponudnik promocije (»mi«, »nas« in »naš« ter v vseh ostalih slovničnih oblikah).

2.3 Trajanje promocije (promocijsko obdobje) se navede v veljavnih posebnih pogojih poslovanja za promocije. Vsaka promocija se samodejno zaključi po poteku promocijskega obdobja in udeležba po poteku promocijskega obdobja ni možna. Če v zvezi s promocijskim obdobjem ni natančne navedbe, se posamezna promocija zaključi ob času, ki je naveden na ustrezni platformi.

3. Obvestila o promocijah

3.1 Če obvestilo o promociji ne določa drugače, lahko vsak igralec na vseh naših področij sodeluje pri promociji, pri čemer je sodelovanje omejeno na eno osebo na družino, gospodinjstvo, naslov ali organizacijo, ki je prejela obvestilo o promociji. Pridržujemo si pravico, da udeležbo na določenih promocijah omejimo na igralce, ki izpolnjujejo posebne selekcijske kriterije. Če je v okviru promocijskega obvestila dovoljena udeležba več igralcev, si pridržujemo pravico, da število udeležencev omejimo po lastni presoji.

3.2 Če obvestilo o promociji ne določa drugače, je to namenjeno izključno navedenim prejemnikom ali skupinam prejemnikov in ni prenosljivo. Če niste predvideni prejemnik ali ne sodite v predvideno skupino prejemnikov, ponudba ni veljavna.

4. Pogoji za sodelovanje pri promocijah

4.1 Če želite sodelovati pri promociji, morate izpolnjevati naslednje pogoje:
(a) stari morate biti vsaj osemnajst (18) let ali dopolniti starost polnoletnosti, ki jo določa Vaša država;
(b) zakonsko morate biti upravičeni do uporabe naše ponudbe v skladu z našimi SPP;
(c) če je promocija namenjena posebej igralcem, ki imajo bivališče v določeni državi oz. se tam nahajajo, morate dejansko imeti bivališče v tej državi oz. se nahajati v njej;
(d) če v veljavnih posebnih pogojih poslovanja za promocije ni navedeno, da »plačilo ni potrebno« in za sodelovanje veljajo določila pod točko 5.2 , se morate na platformi uspešno registrirati za ustrezno storitev in igralni račun za igranje s pravim denarjem (račun) odpreti v skladu z našimi SPP;
(e) izpolnjevati morate vse nadaljnje pogoje za sodelovanje, ki so določeni v ustreznih točkah teh SPP za promocije, v zvezi z določenimi splošnimi vrstami promocij, ter v veljavnih posebnih določilih za promocije; in
(f) ne smete biti nepooblaščena oseba (kot je določeno spodaj v 6. odstavku).

(a igralec, ki je upravičen do sodelovanja)

4.2 Če želite sodelovati pri promociji, ki je razpisana za nove igralce ali kot ponudba za »nove igralce« ali kot ponudba »registrirajte se zdaj« (ali podobno), predčasno ne smete pri nobeni od naših ponujenih storitev imeti odprtega računa in izvesti plačila na ta račun. Takšnih promocijskih ponudb ni dovoljeno uporabljati v povezavi z drugimi promocijskimi ponudbami.

4.3 Identiteta udeleženca pri promociji se določa na podlagi vseh ali nekaterih od naslednjih podatkov: ime, naslov, e-naslov, številka kreditne/uporabniške/debetne kartice, IP naslov in druge vrste identifikacije, ki so morda na voljo. Če želite sodelovati na določenih promocijah, si pridržujemo pravico, da od Vas zahtevamo nadaljnje osebne podatke.

5. Sodelovanje pri promocijah

5.1 Sodelovanje pri promociji je prostovoljno. Sodelovanje pri promociji lahko zavrnete tako, da jo preprosto ignorirate ali pa je ne sprejmete (glede na to, kaj ustreza).

5.2 Če želite sodelovati pri promociji, morate upoštevati navodila, ki so navedena v posameznih obvestilih o promociji, na posebnih ciljnih spletnih straneh te promocije in po potrebi tudi veljavne posebne pogoje poslovanja promocij. Če v obvestilu o promociji ali na ciljni spletni strani ni navedeno, da je za udeležbo pri promociji treba opraviti vplačilo, lahko sodelujete tako, da na navedeni naslov pošljete e-sporočilo.

5.3 Če v veljavnih posebnih pogojih poslovanja za promocije ni navedeno drugače, je pri promocijah možno sodelovati le enkrat.

6. Igralci, ki niso upravičeni do sodelovanja in izključitev igralcev

6.1 Managerji, poslovodje, sodelavci, svetovalci ali zastopniki podjetja bwin.party digital entertainment plc ali enega njegovih hčerinskih podjetij, materinskih podjetij ali povezanih podjetij, enega njegovih/njihovih dobaviteljev ali prodajalcev (sem sodijo tudi tiskarne, oglaševalske in komunikacijske agencije), ali managerji, poslovodje, sodelavci, svetovalci ali zastopniki podjetij, ki so del promocije, ali sorodniki zgoraj omenjenih oseb, pri čemer pojem »sorodniki« vključuje, a se ne omejuje le na zakonske partnerje, življenjske partnerje, otroke ali brate in sestre zgoraj omenjenih oseb, ki živijo v istem gospodinjstvu.

6.2 Prebivalci zveznih držav Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa in Rhode Island in drugih jurisdikcij, v katerih je zakonsko prepovedano sodelovanje pri promocijah in/ali osvajanje denarnih nagrad (skupaj označeni kot nepooblaščene osebe).

6.3 Če igralec sodeluje pri promociji, čeprav do sodelovanja ni upravičen, si pridržujemo pravico, da ne glede na ostale pravice v skladu s temi predpisi zahtevamo vračilo kakršnihkoli bonusov, plačil, premij ali nagrad, vključno s tistimi, ki so na računu takšnega igralca.

6.4 Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji izključimo igralce, ki goljufajo ali manipulirajo ali poskušajo manipulirati pri prijavi za promocijo ali njen potek. Enako velja za igralce, katerih vedenje krši pravila in je v jasnem protislovju z osnovami predpisov ali s ciljem posamezne promocije ali bi po našem mnenju lahko nas, eno od podjetij naše skupine ali katero od naših ali njihovih znamk spravilo na slab glas.

7. Vplačilo, ki omogoča sodelovanje

7.1 Če v posebnih pogojih poslovanja za promocije ni navedena možnost »vplačilo ni potrebno« (ali podobna navedba), mora biti za sodelovanje pri promociji na Vaš račun vplačan potreben minimalni znesek (vplačilo, ki omogoča sodelovanje), ki ga morate po odprtju računa vplačati v rednih časovnih presledkih, če v posebnih pogojih poslovanja za promocije ni določen kakšen drug znesek.

7.2 Transferji med računi igralcev (igralec »A« denar nakaže igralcu »B«) in preklicana izplačila ne veljajo kot vplačila minimalnega zneska, ki omogoča sodelovanje pri promociji.

8. Omejitve za sprostitev in izplačilo

8.1 Pri posameznih promocijah je treba poleg Splošnih pogojev za sodelovanje teh SPP za promocije izpolnjevati določene pogoje za sprostitev ali po potrebi določene izplačilne omejitve preden se lahko bonus uporabi, preden se lahko z njim igra ali se ga izplača ali uporabi kot pogoj za osvojitev nagrade ali sodelovanje pri nagradni igri, tekmovanju, ligaškem tekmovanju ali turnirju. V veljavnih posebnih pogojih poslovanja za promocije se takšne dodatne omejitve ali dodatni pogoji izpostavijo in nanje se opozori. Dobroimetje na svojem računu, ki ga osvojite s pomočjo bonusa na naši strani za športne stave lahko izplačate šele, ko izpolnite stavne omejitve, ki veljajo za bonusno ponudbo. Vse bonuse je treba staviti z minimalno kvoto v višini 1,70.

Stave, ki jih pri konjskih dirkah stavite z začetno ceno (SP), se za izpolnitev pogojev za sprostitev bonusa ne upoštevajo.

Če zahtevate izplačilo zneskov, za katere ste prejeli bonus ali za katere ste upravičeni do bonusa, ne da bi izpolnili veljavne pogoje za sprostitev, izplačilne omejitve ali splošne pogoje za sodelovanje, propade celoten bonusni znesek in z njim priigrani dobitki, pridržujemo pa si tudi pravico, da za znesek izknjižimo z Vašega računa.

8.2 Če je pogoj promocije sodelovanje ali uvrstitev določenega števila igralcev, krogov ali vložkov, se igre, krogi ali vložki, ki se igrajo oz. stavijo za turnirskimi mizami (razen če je promocija turnir), ne obračunajo, dokler se v veljavnih posebnih pogojih poslovanja za promocije ne določi drugače.

8.3 Če je treba v okviru promocije zbrati določeno število točk, se pojem »točke« nanaša na standardne točke, ki jih igralec zbere izključno v ustreznem promocijskem obdobju, če v posebnih pogojih poslovanja ni določeno drugače. Če v posebnih pogojih poslovanja promocije ni določeno drugače, se točke, ki se zberejo s »povečanjem« ali se unovčijo ali uporabijo izven ustrezne promocije, ne prištejejo k izpolnjevanju pogojev promocije, in če se točke unovčijo v okviru promocije, jih ni mogoče ponovno uporabiti.

8.4 Če so pri promociji potrebni vložki, vložki, ki se stavijo pri igri (i) Roulette, če je zmagovalna številka rdeča, črna, liha ali soda ali v področjih 1-18 ali 19-36, (ii) Blackjack z enim kompletom kart (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup; in (vii) Tens or Better, ne štejejo kot veljavni vložki za izpolnjevanje omejitev promocije v zvezi z izplačili ali vložki, če v veljavnih posebnih pogojih poslovanja promocije ni navedeno drugače.

9. Bonusna plačila

9.1 V skladu z zgornjim določilom 8.1 se vsi bonusi pravega denarja v sedmih (7) dneh po prijavi za ustrezno promocijo vplačajo na račune igralcev, ki se promocije udeležijo, če v veljavnih posebnih pogojih poslovanja promocije ni navedeno drugače.

9.2 Uporaba bonusov pravega denarja je odvisna od preverjanja igralnega vedenja, ki ga izvajamo za odkrivanje nepravilnosti. Za zagotavljanje poštene igre in pravilne uporabe bonusov, uporaba bonusov pri stavah z nizko stopnjo dobitka, z izredno nizkim tveganjem, ali stave, ki se vzajemno izenačujejo, torej »hedge betting«, za nas velja kot nepravilna. Med nepravilno igralno vedenje prav tako sodi, a ni omejeno na sledeče: (i) sklepanje posameznih ali več stav z vrednostjo v višini 50 odstotkov ali več od vrednosti bonusa na eno tekmo, eno kombinacijo ali en krog z namenom priti do dobroimetja, odločilno spremeniti igralno vedenje (višina vložka, vrste iger, deljenje stav, itd.) z namenom, da se tako izpolnijo pogoji za sprostitev bonusa; (ii) sklepanje visokih vložkov, ki pripelje do visokih dobitkov, čemur sledi znižanje vložkov za 75 odstotkov ali več v primerjavi s poprejšnjo povprečno vrednostjo vložka, dokler niso izpolnjeni pogoji za sprostitev bonusa; (iii) če imamo upravičen razlog za domnevo, da ste bonus, ki smo vam ga ponudili v dobri veri za Vašo zabavo, izkoristili na nepošten način (npr. če se za sprejem bonusne ponudbe izpolni pogoj vplačila minimalnega zneska in se znesek takoj po tem dvigne). Če gre po našem mnenju za nepošteno igralno vedenje, si pridržujemo pravico, da preprečimo izplačila z računa oz. pridržimo dobitke, priigrane s vložkom posameznega bonusa.

9.3 Če se igralcu, ki je upravičen do sodelovanja, po pomoti v dobro pripiše več kot en bonus pravega denarja ali dodatno plačilo, si pridržujemo pravico, da ne glede na druge pravice, ki temeljijo na pravilih, zahtevamo povračilo dodatnega bonusa pravega denarja ali dodatnega plačila z računa tega igralca.

9.4 V skladu z zgoraj opisanim načelom ničelne tolerance pri zlorabi bonusov se za bonusni denar in z njim povezane dobitke upošteva minimalna stava v višini 5 £ za vsak krog igranja igralnih avtomatov in 50 £ za vse ostale veljavne igre. Vsi igralci, ki zlorabijo naše limite za maksimalne stave, izgubijo celoten bonus, vključno s preostalim bonusnim denarjem in z dobitki, priigranimi z bonusom.

10. Nagrade

10.1 Igralci, ki so upravičeni do sodelovanja, in v okviru promocije v obliki žrebanja, nagradne igre, tekmovanja, ligaškega tekmovanja ali turnirja (vedno en dobitnik in ena nagrada) osvojijo nagrado, morajo to nagrado sprejeti kot takšno. Izplačilo v obliki gotovine je kot alternativa možno le, če jo ponudimo po lastni presoji (višina izplačila je lahko nižja od skupne vrednosti nagrade). Pridržujemo si pravico, da nagrado kadarkoli nadomestimo z eno ali več nagradami (izplačilo gotovine ne pride v poštev) s primerljivo vrednostjo. To pride v poštev predvsem takrat, ko bi bilo nemogoče ali nesorazmerno drago določeno nagrado dostaviti na naslov dobitnika.

10.2 Žrebanje nagrad poteka naključno in če predvidevamo, da so vsi igralci upravičeni do sodelovanja, spol, starost, geografska lokacija, čas, v katerem je prijavljen kot igralec, ki je upravičen do sodelovanja, uporabljen igralni kanal, uporabljena platforma ali katere druge okoliščine ne privedejo do tega, da bi igralca obravnavali prednostno.

10.3 Žrebanje nagrad poteka v času ali v obdobju, ki je navedeno v veljavnih pogojih poslovanja za promocije in dokler ni določeno drugače, se gotovinska nagrada vplača na račun dobitnika. Če Vam nagrado pošljemo, je treba pošiljko morda potrditi s podpisom, pri čemer si v vsakem primeru pridržujemo pravico, da določene nagrade ponudimo le pod pogojem, da jo dobitnik pride iskat, predvsem če nagrade ni mogoče dostaviti ali bi bila dostava nesorazmerno draga. Če gre za materialno nagrado, bomo naredili vse kar lahko, da bomo s pomočjo podatkov v računu vzpostavili stik z dobitnikom. Če 30 dni po določitvi dobitnika ni možno vzpostaviti stika z dobitnikom, si pridržujemo pravico, da določimo drugega dobitnika ali pa razveljavimo pravico do nagrade, ne da bi imel dobitnik pravico do uveljavljanja zahtevkov.

10.4 Pridržujemo si pravico, da nagrade ne podelimo ali zahtevamo njeno povračilo, če dobitnik v skladu z veljavnim pravom ni upravičen do prejetja takšne nagrade (vedno pod pogojem, da je le dobitnik odgovoren za to, da zagotovi upravičenost do nagrade) ali če imamo povod, da dobitnika izključimo v skladu s točko 6.4.

10.5 Če sodelujete pri tekmovanju, ligaškem tekmovanju ali turnirju in iz kakršnegakoli razloga ne morete sodelovati v naslednjem krogu, za katerega ste se že kvalificirali ali se odločite, da v naslednjem krogu ne boste sodelovali, izgubite svoje mesto in vsakršne pravice do sodelovanja v naslednjih ali nadaljnjih krogih in pravice do nagrade.

10.6 Nobena od pravic za prejem nagrade ni prenosljiva.

10.7 Plačilo davkov, ki jih je treba plačati v zvezi s osvojitvijo vsake posamezne nagrade, ter stroški, ki so povezani z nagrado ali z njeno uporabo, so izključno v odgovornosti dobitnika, predvsem stroški, ki jih je treba poravnati v okviru upoštevanja določil veljavne državne zakonodaje. Če gre pri nagradi za vozilo, sodijo sem stroški za registracijo, zavarovanje vozila in pridobitev vozniškega dovoljenja. Če gre pri nagradi za potovanje v tujino, sem sodijo stroški za potni list, vizo in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, ali v primeru nagrad, ki so vezane na določen kraj (npr. prireditev, dejavnost ali dopust) so mišljeni predvsem stroški prihoda in odhoda (razen če nagrada vključuje celotne stroške prihoda in odhoda ali gre za potovanju z letalom, vlakom ali ladjo, pri katerem mora dobitnik prevzeti le stroške za prihod do in odhod od izhodišča potovanja).

10.8 Če je nagrada prireditev, dejavnost, dopust ali opravljanje storitve, je izključno v odgovornosti dobitnika, da upošteva pogoje rezervacije ali druge pogoje ali navodila ustreznega tretjega prireditelja ali organizatorja, in se drži omejitev pri datumu in času v povezavi z nagrado (ki jih morebiti ni mogoče spremeniti) in vseh nadaljnjih pogojev za sodelovanje ustreznega tretjega prireditelja ali organizatorja. Pogodba o takšni prireditvi, dejavnosti oz. takšnem dopustu ali takšni storitvi se sklene neposredno med dobitnikom in ustreznim tretjim ponudnikom ali organizatorjem. Mi ne veljamo kot pogodbena stranka in nimamo pravice do uveljavljanja zahtevkov glede izpolnitve ali neizpolnitve te pogodbe. To je izključno v odgovornosti ustreznega tretjega ponudnika ali organizatorja. Za nagrade v obliki prireditev, dejavnosti, dopustov ali storitev ne ponujamo zavarovanj, predvsem ne v zvezi z odgovornostjo ali odpovedjo ali odstopom.

10.9 Če v okviru nagrade uporabljamo imena ali znamke tretjih, gre pri tem za njihovo lastnino. Nobena licenca, združitev, nobeno sponzorstvo ali nobena podpora se ne zahteva ali naj bi se sklepala na podlagi uporabe teh imen ali znamk ali uporabe fotografij nagrade. Fotografije, ki jih uporabimo za oglaševanje nagrade, služijo izključno ponazoritvi nagrade. Dejanska nagrada lahko odstopa od nagrade, ki je ponazorjena na fotografiji, predvsem kar zadeva znamko, model, izvedbo, barvo, obdelavo, pakiranje in druge lastnosti.

10.10 Če ponujamo določeno nagrado, to ne pomeni nikakršne pripadnosti ali sponzorstva ali finančne podpore posameznega eksternega proizvajalca, dobavitelja, ponudnika ali organizatorja.

10.11 Za uporabo nagrade odgovarja izključno dobitnik. Če v predloženih SPP za promocije ni izrecno navedeno, ne dajemo oz. ne sprejemamo nobenih mnenj, zagotovil, pogojev ali drugih določil in v zvezi z nagradami med nami in drugimi osebami razen teh določil ne veljajo nobena druga določila, predvsem gre tukaj za določila v zvezi z uporabnostjo, zanesljivostjo, zadovoljivo kakovostjo ali primernostjo za določen namen ali druga implicitna določila, ki jih, v kolikor je to zakonsko dopustno, izključujemo.

11. Žrebanje nagrad

11.1 Dobitniki žrebanj se izžrebajo naključno med vsemi pravilno poslanimi prijavami (podrobnosti postopka žrebanja so navedene v točki 11.2 (»žrebanje«)), in če predvidevamo, da so vsi igralci upravičeni do sodelovanja, spol, starost, geografska lokacija, čas, v katerem je prijavljen kot igralec, ki je upravičen do sodelovanja, uporabljen igralni kanal, uporabljena platforma ali katere druge okoliščine ne privedejo do tega, da bi igralca obravnavali prednostno.

11.2 Žrebanje poteka kot sledi:
Poslane prijave, ki jih vsi kvalificirani igralci pošljejo v žrebanje, se razvrstijo v razpredelnico programa Microsoft Excel in dodelijo se jim naključne enkratne številke srečk, ki se začnejo s številko 1 do skupnega števila udeležencev žrebanja (vsak dobi svojo »edinstveno številko«).

(b) S pomočjo generatorja naključnih številk podjetja Microsoft Excel se glede na število dobitnikov, ki se jih izžreba pri posameznem žrebanju, določi število edinstvenih številk.

(c) Za »razsodnika žrebanja« velja naš »Head of Promotions« (vodja promocij) ali katera druga odgovorna oseba;

(d) Žrebanje izvede razsodnik žrebanja v naših poslovnih prostorih v Gibraltarju pod nadzorom enega od sodelavcev našega pravnega oddelka.

12. Brezplačni vrtljaji v področju Casino

12.1 Brezplačni vrtljaji v področju Casino se upravičenim igralcem občasno ponudijo v obliki bonusov ali drugih nagrad. Kot brezplačni vrtljaj v področju Casino šteje določeno število brezplačnih vrtljajev pri določenih igralnih avtomatih. Točno število brezplačnih vrtljajev določimo mi, zanje pa veljajo pogoji v spodnjih odstavkih 12.2 in 12.3.

12.2 Brezplačni vrtljaji za področje Casino se upravičenim igralcem podelijo pod naslednjimi pogoji:

(a) ko se registrira nov upravičeni igralec, ki izpolnjuje pogoje in čigar promocijska ponudba vsebuje brezplačne vrtljaje;

(b) ko upravičeni igralec sodeluje pri promociji, v okviru katere se za uspešno vplačilo podelijo brezplačni vrtljaji;

(c) v okviru promocijske kampanje; ali

(d) če se tako odločimo.

12.3 Točni pogoji za prejem brezplačnih vrtljajev za področje Casino so določeni v posebnih pogojih za zadevne promocije. Če posebni pogoji za promocije ne obstajajo, za brezplačne vrtljaje veljajo naslednji pogoji:

(a) Brezplačni vrtljaji za Casino se upravičenim igralcem v dobro pripišejo v obliki bonusne kode, ki jo lahko vnesejo med vplačilom (če je ta opcija na voljo).

(b) Poleg tega se lahko upravičenim igralcem določi rok za sprejem brezplačnih vrtljajev za področje Casino. Ob neupoštevanju roka brezplačni vrtljaji izgubijo veljavnost.

(c) Ko so pripisani v dobro, imajo brezplačni vrtljaji za področje Casino rok veljavnosti, v katerem jih mora igralec uporabiti. V nasprotnem primeru samodejno izgubijo veljavnost.

(d) Dobitkov, ki jih igralci priigrajo z brezplačnimi vrtljaji za področje Casino, ni mogoče nemudoma uporabiti pri drugih igrah. Ko igralec uporabi vse brezplačne vrtljaje za področje Casino, prejme bonus z določenimi izplačilnimi pogoji.

(e) Če ima igralec ob koncu roka za uporabo še neuporabljene brezplačne vrtljaje za področje Casino, si pridržujemo pravico, da zahtevamo njihovo vračilo, vključno z morebitnimi dobitki.

(f) Brezplačne vrtljaje za področje Casino je mogoče le občasno uporabiti pri določenih igralnih avtomatih.

13. Oglaševanje in intelektualna lastnina

13.1 S sodelovanjem pri promociji, pri kateri osvojite nagrado ali ki poteka v obliki tekmovanja, ligaškega tekmovanja ali turnirja, pri katerem se uvrstite v drugi ali kateri od nadaljnjih krogov, se strinjate, da boste prispevali k oglaševalskim, marketinškim in propagandnim materialom in akcijam, ki jih bomo izdelali ali izpeljali na lastne stroške. Poleg tega se strinjate s tem, da boste po potrebi (a) nosili oblačila ali dodatke znamke, ki jo bomo ponudili in (b) po potrebi podpisali nepreklicno odpovedno izjavo, s katero se odpovedujete poravnavam in nam dovoljujete, da v oglaševalske namene za medije po vsem svetu brezplačno uporabljamo Vaše ime, Vašo fotografijo in podobo, podrobnosti o državi oz. mestu v katerem živite, ter izjave, ki ste jih podali ali so nam bile pripisane, ter vse avdio in video zapise ali prenose.

13.2 Če sodelujete pri prireditvi, ki jo prirejamo ali organiziramo v povezavi s promocijo, se strinjate, da ne boste oglaševali imen znamk tretjih oseb ali organizacij, ki jih vidimo kot konkurente (predvsem imena znamk ali oglaševanje za druga igralniška podjetja), in strinjate se tudi, da se ne boste vedli tako, da bi po našem mnenju lahko nas, eno naših partnerskih podjetij ali eno od naših znamk spravili na slab glas. V primeru kršitve tega pogoja si pridržujemo pravico, da nagrade ne podelimo ali zahtevamo vrnitev podeljene nagrade.

13.3 Zagotavljate, da so posamezni dokumenti za prispevke, ki jih vložite v okviru sodelovanja pri promociji, Vaše delo in da ne kršijo intelektualne lastnine ali drugih pravic tretjih oseb. Strinjate se s tem, da odstopite od vseh pravic (vključno z intelektualno lastnino) do teh dokumentov (in če obstajajo avtorske pravice, odstopite tudi od njih), nam ponudite vse potrebne dokumente in sprejmete vse nadaljnje potrebne ukrepe, s katerimi nam zagotovite pravice do teh dokumentov, in ki nam omogočajo njihovo neomejeno uporabo.

14. Menjava valute

14.1 Če je v obvestilu promocije, oglasu ali drugem oglasnem materialu za promocije omenjen denarni znesek (znesek za promocije) in je treba znesek za promocije iz prikazane valute preračunati v valuto Vašega računa, je preračun odvisen od menjalnega tečaja, ki ga nudimo v času preračuna. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete pod točko »Pogosta vprašanja« ali povprašate sodelavce naše Pomoči strankam. Pripoznavate in strinjate se s tem, da se lahko menjalni tečaji za tuje valute kratkoročno spremenijo in da mi ne odgovarjamo za to, če se menjalni tečaj spremeni v času Vašega sodelovanja pri promociji in v času preračuna.

15. Jamstvo

15.1 Razen v primeru telesne poškodbe ali smrti, ki bi bila posledica naše malomarnosti ali v primeru naklepne prevare ali drugih škod, za katere jamstvo v skladu z zakonodajo ne sme biti omejeno ali izključeno, ne prevzemamo nobene odgovornosti za Vaše sodelovanje pri promociji (ali za okoliščino, ki Vam preprečuje udeležbo), v koliko je to zakonsko dopustno, predvsem za uporabo nagrade iz Vaše strani (ali za okoliščino, ki Vam uporabo nagrade onemogoča).

15.2 Če promocije na podlagi tehničnih težav ali okoliščin, na katere nimamo vpliva, ni mogoče izpeljati kot je načrtovano, ne prevzemamo nikakršnega jamstva in ne podelimo nobenih bonusov, plačil ali nagrad.

15.3 Za izpolnjevanje zakonskih in regulatornih dolžnosti lahko omejimo delovanje vašega računa, vključno z omejitvami glede vplačil. Ne prevzemamo odgovornosti, če te omejitve vplivajo na vašo sposobnost izpolnjevanja pogojev za promocijo in/ali sprostitev bonusa, ugodnosti ali nagrad.

16. Sprememba in prenehanje promocij; spremembe predpisov

16.1 Pridržujemo si pravico, da promocije ali posamezne točke promocij kadarkoli in brez poprejšnje najave iz poljubnih razlogov spremenimo ali prekinemo, predvsem v primeru, da v obvestilu promocije ali na platformi pride do napake pri tiskanju, produkciji, prodaji ali do kakšne druge napake ali v primeru, da je prišlo do napak pri pripravah promocij ali pri njihovi izpeljavi, ki lahko vplivajo na rezultat promocije, število udeležencev ali vrednost zahtevkov.

16.2 Predpise lahko vedno spremenimo, če na ustrezni strani/ustreznih straneh na platformi objavimo spremenjene pogoje. Zato Vam svetujemo, da redno spremljate SPP za promocije. Z nadaljnjim sodelovanjem pri promociji se strinjate s spremenjenimi pogoji.

17. live poker dogodki

17.1 Dobitniki na live turnirju sodelujejo kot člani našega teama.

17.2 Dobitniki vstopnice za live turnir ne morejo zamenjati za denarno nagrado.

17.3 Te pogoje za sodelovanje na live poker dogodkih lahko razveljavijo specifična pravila za live turnirje, ki jih določi prireditelj live turnirja. Če katerokoli določilo teh pogojev za sodelovanje na live poker turnirjih razveljavi pravilo live turnirja, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil teh pogojev za sodelovanje na live poker turnirjih.

17.4 Če se dobitnik ne more udeležiti določenega live turnirja, mu lahko ponudimo možnost, da se udeleži drugega live turnirja enake ali nižje vrednosti. Če presodimo, da je nadomestni turnir manjvreden, se lahko dobitniku razlika v vrednosti štartnine prizna v gotovini. Če za določen live turnir ni na voljo nobenega nadomestnega turnirja, nagradni paket zapade.

17.5 Če iz razlogov, na katere nimamo vpliva ali iz takšnih, ki so v zvezi z namenom pošiljanja dobitnika na live turnir, dobitnika ne moremo poslati na live turnir, se dobitniku lahko ponudi možnost, da se udeleži drugega live turnirja.

17.6 Vsakršni nadomestni live turnir določimo po lastni presoji.

17.7 Po lastni presoji lahko odločimo, da določenega teama ne pošljemo na live turnir. Dobitnika o tem obvestimo vsaj dva (2) tedna pred začetkom live turnirja in navedemo razlog/-e za neudeležbo. Ponudimo lahko tudi možnost za udeležbo na nadomestnem live turnirju.

17.8 Če se uporabnika pošlje na nadomestni live turnir, ne odgovarjamo za stroške, izgube ali škode, do katerih lahko posledično pride zaradi tega.

17.9 Za dobitnika, ki se kot član bwin teama udeleži turnirja, prevzamemo naslednje stroške v zvezi z live turnirjem (plačani stroški so odvisni od vrednosti paketa, ki ga je dobitnik osvojil):

a) Štartnina za turnir: prevzamemo stroške za štartnino na turnirju.

b) Potni stroški in žepnina: dobitniku krijemo potne stroške in določimo znesek, ki mu ga dodelimo kot žepnino. O znesku se dobitnika obvestimo prek svojega zastopnika in mu ga izplačamo pred odhodom na live turnir. Znesek krije vse stroške in izdatke, ki jih ima dobitnik na potovanju ali v času bivanja na kraju, kjer poteka live turnir. Znesek se pripiše v dobro na račun uporabnika na naši strani.

c) Nastanitev v hotelu: prevzamemo stroške hotelske nastanitve. Za morebitne dodatne stroške, npr. malice, strežbo ali telefonske pogovore je odgovoren dobitnik sam.

17.10 Med udeležbo na live turnirju ali na dogodku, ki poteka v okviru tega, mora dobitnik zmeraj nositi naša oblačila, ki morajo biti v celoti vidna, razen če prireditelj turnirja to izrecno prepoveduje.

17.11 Z udeležbo na live turnirju se dobitnik strinja s tem, da ga lahko podjetja za stike z javnostjo v našem imenu intervjuvajo in/ali nagovarjajo. Sem lahko med drugim sodijo vsakodnevni intervjuji s strani naše ekipe ter zagotavljanje vsakršnih dodatnih informacij, ki bi lahko bile zanimive za poročanje na naših spletnih straneh. Imamo ekskluzivno pravico, da vse rezultate intervjujev ali njihove dele oz. drug nastali material kopiramo, reproduciramo in uporabimo, vključno s fotografijami in z video posnetki dobitnika. Slednji se odpove pravici, da takšno uporabo preveri in odobri.

17.12 Če dobitnika v povezavi z live turnirjem intervjuja tretja oseba, mora dobitnik omeniti, da se je za live turnir kvalificiral z igro na naši spletni strani, razen če prireditelj turnirja izrecno prepoveduje takšne izjave.

17.13 Dobitnik se zaveda in se strinja s tem, da lahko v povezavi s poročanjem o live turnirju slike in video posnetke ter pravo ime in vzdevek dobitnika uporabimo na katerikoli od naših strani.

17.14 Po lastni presoji lahko določimo nadomestilo za dodatne aktivnosti po koncu live turnirja in od dobitnika lahko zahtevamo, da se teh udeleži. Z vsemi aktivnostmi, ki ne potekajo v času live turnirja, se mora dobitnik predhodno strinjati.

17.15 Če se dobitnik ne drži dolžnosti, ki jih določa ta pogodba, se ga izključi iz prihodnjih dogodkov teama, vključno s kvalifikacijskimi turnirji in live turnirji. V takšnem primeru dobitnika pisno seznanimo z izključitvijo in njenimi posledicami.

17.16 Če se izključeni dobitnik udeleži kvalifikacijskega turnirja in osvoji nagrado, se mu nagrada ne prizna.

17.17 V času live turnirja lahko organiziramo dodatne aktivnosti. Nikakor ne odgovarjamo za karkoli, kar bi se dobitniku lahko zgodilo med temi aktivnostmi. Dobitnik je ves čas sam odgovoren za svojo osebno varnost in se mora ustrezno vesti. To velja za celoten čas, v katerem dobitnik nastopa kot član našega teama.

17.18 Ocenjena skupna vrednost, ki se navede na naši strani, se lahko zagotovi le enemu dobitniku, ki se udeleži vseh dodatnih aktivnosti. Ne odgovarjamo za to, če se dobitnik odloči, da ne bo sodeloval oz. če mu sodelovanje onemogočajo osebni razlogi ali igranje na turnirju.

17.19 V primeru sporov v zvezi s katerimkoli določilom nagradnega paketa je naša odločitev dokončna in obvezujoča za vse stranke.

17.20 Če se želi dobitnik udeležiti live turnirja, mora biti polnoleten. Dobitnik je sam odgovoren za to, da predloži potrdilo o svoji polnoletnosti. Zmeraj lahko zahtevamo dokumente za dokazovanje polnoletnosti.

17.21 Dobitnik je sam odgovoren za potovalne vize ali druge pogoje, kot npr. cepljenja, ki jih potrebuje za potovanje v državo/regijo, v kateri poteka live dogodek.

17.22 Dobitnik mora pri sebi imeti kreditno ali debetno kartico, da lahko z njo plača nastanitev v hotelu. Če tega ne stori, smo primorani poiskati drugo, po možnosti manjvredno nastanitev. Vse dodatne in s takšno premestitvijo povezane stroške krije dobitnik.

17.23 Dobitnik je osebno odgovoren za vsakršne davke, ki se nanašajo na osvojitev nagrade.

18. Splošno

18.1 Do oddaje ali prenosa pravic in dolžnosti, ki so povezane s temi predpisi, niste upravičeni.

18.2 Tretje osebe niso upravičene do uveljavljanja predpisov proti nam.

18.3 Če se ena od pravic v teh predpisih iz naše strani ne uveljavi, to ne pomeni opustitve te pravice.

18.4 Če dela teh predpisov pravno ni mogoče uveljavljati, ostanejo vsi ostali deli predpisov nespremenjeni in ostanejo veljavni.

18.5 Naša določila in naše odločitve o vseh zadevah, ki jih je treba razjasniti, so dokončne in razen tega ni dovoljena nobena korespondenca. Spore v kakršnikoli obliki, ki niso omenjeni v teh predpisih, bo razreševal naš management in sicer na najbolj pošten način za vse udeležence, in odločitev, ki jo ureja določilo naslednje točke, je dokončna in zavezujoča za vse igralce.

18.6 Vi se strinjate in mi se strinjamo, da predpise urejajo zakoni v Gibraltarju in da vse spore, do katerih pride med Vami in nami v okviru ali zaradi predpisov ali promocije, rešujejo izključno sodišča v Gibraltarju.

18.7 Če so bili SPP za promocije ali veljavni posebni pogoji za promocije prevedeni v kateri drugi jezik kot angleški, velja v primeru neskladja angleška različica.

Če imate vprašanja, kontaktirajte sodelavce naše Pomoči strankam.