Sestavi stavo

1.          Splošni pogoji poslovanja

1.1      Storitev Sestavi stavo je na voljo le za nogometne tekme, na katere lahko stavite le pred njihovim začetkom. Storitev Sestavi stavo med tekmo (stave live) ni na voljo.

1.2      Za stave, sklenjene s funkcijo Sestavi stavo, ni mogoče zahtevati izplačila s funkcijo Cash Out.

1.3      Stav, sklenjenih s funkcijo Sestavi stavo, ni mogoče kombinirati z drugimi sestavljenimi stavami ali drugimi kombiniranimi stavami oz. sistemskimi stavami. Sklenejo se lahko le kot enojne stave.

1.4      Stava, sklenjena s funkcijo Sestavi stavo, lahko vsebuje najmanj 2 in največ 8 napovedi za eno tekmo.

1.5      Če se ena od napovedi sestavljene stave prekliče, se prekliče celotna stava, sklenjena s funkcijo Sestavi stavo. Primer: če se igralec, ki ste ga izbrali za strelca gola, ne udeleži tekme, se prekliče celotna stava, ne glede na izide ostalih napovedi.

1.6     

1.7     

1.8     

1.9     

1.10   Z uporabo funkcije Sestavi stavo lahko sklenete stavo za največ 1.000 € (ali ustrezen znesek v drugi valuti).

1.11   Z uporabo funkcije Sestavi stavo lahko osvojite neto dobitek v višini največ 10.000 €.

2.             Splošna pravila za stavljenje

2.1 Vse vrste stav se poravnajo v skladu z uradnimi rezultati, ki jih posreduje podjetje OPTA.

2.2 Nogometne stave, sklenjene s funkcijo Sestavi stavo, se nanašajo na 90 minut, vključno s sodnikovim dodatkom, razen če je izključno navedeno, da se stava nanaša na podaljšek in izvajanje 11-metrovk. Organizatorji tekme določijo, če je bilo odigranih celotnih 90 minut, vključno s sodnikovim dodatkom.

2.3 Če je katera od posameznih napovedi neveljavna ali se igralec, ki je del stave, ne udeleži tekme, je neveljavna celotna stava.

2.4 V primeru očitnih napak pri cenah, si pridržujemo pravico, da prekličemo vse stave, sklenjene z napačno ceno.

2.5 Če se tekma prekine, so vse stave, katerih izid je že določen (npr. rezultat ob polčasu ali ekipa, ki bo prva dosegla gol), veljavne. Vse ostale stave so neveljavne, ne glede na rezultat ob prekinitvi. Prekinjene tekme veljajo za tekme, ki se do polnoči (po lokalnem času) ne zaključijo po naravni poti.  Tekme, pri katerih sodnik igralce začasno odstrani z igrišča, a se preostale minute pred polnočjo (po lokalnem času) odigrajo do konca, ne veljajo za prekinjene.

3.             Vrsta stave - pravila za poravnanje

3.1 Kdo bo zmagal? - Stavite na rezultat tekme po 90 minutah, vključno s sodnikovim dodatkom - npr. ekipa A, neodločeno ali ekipa B.

3.2 Kdo bo dosegel gol? - Stavite, ali bo nominirani igralec kadarkoli na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek) dosegel gol.

 • Prekinjene tekme: če nominirani igralec do prekinitve že doseže gol, se stava poravna kot dobljena.
 • Če se nominirani igralec ne udeleži tekme, so stave nanj neveljavne. Če se igralec udeleži tekme, so stave veljavne.

3.3 Kdo bo prejel karton? - Stavite, ali bo nominirani igralec v 90 minutah (plus sodnikov dodatek) prejel rumeni ali rdeči karton.

 • Če se igralec ne udeleži tekme, so stave nanj neveljavne.
 • Upoštevajo se le kartoni, podeljeni igralcem, ki so v 90 minutah (plus sodnikov dodatek) na igrišču (kartoni, ki jih prejmejo trenerji, igralci na klopi ali igralci po tekmi, se ne upoštevajo).

3.4 Število kotov - Stavite, ali bo skupno število kotov v 90 minutah (plus sodnikov dodatek) višje ali nižje od navedenega števila.

 • Upoštevajo se le dejansko izvedeni koti. Če je treba kot ponoviti, to šteje kot en kot.

3.5 Število točk za opomin - Stavite, ali bo skupno število točk za opomin v 90 minutah (plus sodnikov dodatek) višje ali nižje od navedenega števila.

 • Rumeni karton = 10, rdeči karton = 25. Če igralec prejme dva rumena kartona in zato še rdečega, prejme 35 točk za opomin.
 • Podaljšek se ne upošteva, prav tako se ne upoštevajo kartoni, prejeti po zaključnem žvižgu. 
 • Upoštevajo se le kartoni, podeljeni igralcem, ki so trenutno na igrišču. Kartoni, ki jih prejmejo trenerji ali menjave, se za skupno število ne upoštevajo.

3.6 Bosta obe ekipi dosegli gol? - Stavite, ali bosta ekipi na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek) dosegli vsaka po vsaj en gol.

3.7 Rezultat tekme - Stavite na izid po rednem delu tekme - 90 minut plus sodnikov dodatek.

3.8 Število golov - Stavite, koliko golov bo doseženih na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek). 

 • Če bo skupno število golov na tekmi višje ali nižje od navedenega števila.  
 • Kakšno bo točno število golov na tekmi (npr. 0 golov, točno 1 gol itd.).

3.9 Dogodek na tekmi - Stavite, ali se bo na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek) zgodil kateri od navedenih dogodkov: 

 • Ali bo na tekmi podeljena 11-metrovka.
 • Ali bo na tekmi zgrešena 11-metrovka. Gre za kakršno koli 11-metrovko, pri kateri ni dosežen gol.
 • Ali bo na tekmi (samo 90 minut plus sodnikov dodatek) zadeta 11-metrovka.
 • Ali bo na tekmi s prostega strela dosežen gol. Za stave na gole s prostih strelov se upoštevajo le goli, doseženi neposredno s prostega strela. 11-metrovke se ne upoštevajo.
 • Ali bo igralec na tekmi izključen. Upoštevajo se le kartoni, ki jih igralci prejmejo, ko so na tekmi aktivni. Kartoni, podeljeni po zaključnem žvižgu, se ne upoštevajo. Stava na to, ali bo igralec izključen, je dobitna, če aktivni igralec prejme rdeči karton - ne glede na to, ali prejme neposreden rdeči karton ali dva rumena kartona in zato samodejno še rdečega.
 • Ali bo na tekmi med aktivnim igranjem zadet okvir vrat (za rezultate vseh vrst stav se upoštevajo podatki podjetja OPTA ob poravnavi).

3.10 Število golov - ekipa - Stavite, koliko golov bo nominirana ekipa dosegla na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek). To zajema:

 • Ali bo skupno število golov, ki jih bo ekipa dosegla na tekmi, višje ali nižje od navedenega števila.  
 • Kakšno bo točno število golov, ki jih bo na tekmi dosegla nominirana ekipa (npr. 0 golov, Ekipa A točno 1 gol, Ekipa B točno 3 goli itd.). Upoštevajo se tudi avtogoli.

3.11 Zmagovalna razlika - Stavite, s kakšno razliko bo nominirana ekipa zmagala na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek).

3.12 Število točk za opomin - ekipa - Stavite, ali bo skupno število točk za opomin nominirane ekipe/nominiranih ekip v 90 minutah (plus sodnikov dodatek) višje ali nižje od navedenega števila.

 • Rumeni karton = 10, rdeči karton = 25. Če igralec prejme dva rumena kartona in zato še rdečega, prejme 35 točk za opomin.
 • Podaljšek se ne upošteva, prav tako se ne upoštevajo kartoni, prejeti po zaključnem žvižgu. 
 • Upoštevajo se le kartoni, podeljeni igralcem, ki so trenutno na igrišču. Kartoni, ki jih prejmejo trenerji ali menjave, se za skupno število ne upoštevajo.

3.13 Število kotov - ekipa - Stavite, ali bo skupno število kotov nominirane ekipe/nominiranih ekip v 90 minutah (plus sodnikov dodatek) višje ali nižje od navedenega števila.

 • Upoštevajo se le izvedeni koti. Če je treba kot ponoviti, to šteje kot en kot.

3.14 Dogodek na tekmi - ekipa - Stavite: ali se bo na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek) nominirani ekipi/nominiranim ekipam zgodil kateri od navedenih dogodkov: 

 • Ali bo nominirani ekipi na tekmi podeljena 11-metrovka.
 • Ali bo nominirana ekipa na tekmi zgrešila 11-metrovko. Gre za kakršno koli 11-metrovko, pri kateri ni dosežen gol.
 • Ali bo nominirana ekipa na tekmi zadela 11-metrovko.
 • Ali bo igralec nominirane ekipe na tekmi izključen.  Upoštevajo se le kartoni, ki jih prejmejo igralci, ko so na tekmi aktivni. Kartoni, podeljeni po zaključnem žvižgu, se ne upoštevajo. Za stavo na to, ali bo igralec izključen, se upošteva, če aktivni igralec prejme rdeči karton - ne glede na to, ali prejme neposreden rdeči karton ali dva rumena kartona in zato samodejno še rdečega.
 • Ali bo na tekmi med aktivnim igranjem zadet okvir vrat (za rezultate vseh vrst stav se upoštevajo podatki podjetja OPTA ob poravnavi).

3.15 Strelec prvega gola - Stavite, kateri igralec bo dosegel prvi/zadnji gol na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek).

 • Stave se poravnajo glede na to, kateri igralec na tekmi za svojo ekipo doseže prvi/zadnji gol.
 • Avtogoli se ne upoštevajo. Primer: če napoveste, da bo določeni igralec dosegel prvi gol na tekmi in je prvi gol avtogol, se stava poravna glede na naslednji dosežen gol. Če vaš igralec doseže 2. gol, stavo dobite. Če naslednji gol doseže drugi igralec, stavo izgubite.
 • Če vaš igralec na tekmi ne igra, medtem ko je dosežen 1. gol, je stava neveljavna.
 • Če vaš igralec igra, a ne doseže gola, je stava veljavna.

3.16 Število golov - igralci - Stavite, ali bo nominirani igralec dosegel 1+/2+ ali 3+ gole na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek). Avtogoli se ne upoštevajo.

3.17 Kako bo dosežen gol? - Stavite na način, kako bo nominirani igralec dosegel gol na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek). Na voljo so naslednje možnosti (avtogoli se ne upoštevajo):

Upoštevajte: če se strel odbije od drugega igralca, se za strelca gola določi igralec glede na odločitev podjetja OPTA ob poravnavi.

 • Gol z glavo - nominirani igralec doseže gol z glavo ali ramo, ne glede na to, če je bilo to načrtovano ali ne.
 • Gol s prostega strela - nominirani igralec za svojo ekipo doseže neposredni gol s prostega strela.
 • Zunaj kazenskega prostora - nominirani igralec za svojo ekipo doseže gol, tako da žogo udari zunaj 16,5-metrskega kazenskega prostora.
 • 11-metrovka - nominirani igralec za svojo ekipo zadene 11-metrovko.

3.18 Karton ali izključitev

-          Stavite (za element kartona), ali bo nominirani igralec na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek) prejel rumeni ali rdeči karton.

-          Stavite (za element izključitve), ali bo nominirani igralec na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek) prejel rdeči karton. Upoštevajo se le kartoni, ki jih igralci prejmejo, ko so na tekmi aktivni. Kartoni, podeljeni po zaključnem žvižgu, se ne upoštevajo. Za stavo na to, ali bo igralec izključen, se upošteva, če aktivni igralec prejme rdeči karton - ne glede na to, ali prejme neposreden rdeči karton ali dva rumena kartona in zato samodejno še rdečega.

 • Kartoni, podeljeni pred začetkom tekme, med polčasom in po rednem delu, se ne upoštevajo.
 • Kartoni, podeljeni igralcem ali članom ekipe, ki ne sestavljajo 22 trenutno aktivnih igralcev, se ne upoštevajo.