Sestavi stavo

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1 Storitev Sestavi stavo je na voljo le za izbrane športe, na katere lahko stavite le pred začetkom dogodka. Storitev Sestavi stavo med tekmo (stave live) ni na voljo.

1.2 Za stave, sklenjene s funkcijo Sestavi stavo, ni mogoče zahtevati izplačila s funkcijo Uredi stavo.

1.3 Stav, sklenjenih s funkcijo Sestavi stavo, ni mogoče kombinirati z drugimi sestavljenimi stavami ali drugimi kombiniranimi stavami oz. sistemskimi stavami. Sklenejo se lahko le kot enojne stave.

1.4 Stava, sklenjena s funkcijo Sestavi stavo, lahko vsebuje najmanj 2 in največ 10 napovedi za eno tekmo.

1.5 Če se ena od napovedi sestavljene stave prekliče, se prekliče celotna stava, sklenjena s funkcijo Sestavi stavo. Primer: če se igralec, ki ste ga izbrali za strelca gola, ne udeleži tekme, se prekliče celotna stava, ne glede na izide ostalih napovedi.

1.6 bwin.com ne odgovarja, če funkcija Sestavi stavo iz tehničnih razlogov ni na voljo.

1.7 bwin.com si pridržuje pravico, da razveljavi poravnavo stave, sklenjene s funkcijo Sestavi stavo, če je katera koli od napovedi poravnana napačno.

1.8 bwin.com si pridržuje pravico, da razveljavi poravnavo stave, sklenjene s funkcijo Sestavi stavo oz. da prekliče vse odprte stave.

1.9 bwin.com si pridržuje pravico, da poljubnemu uporabniku ali poljubni skupini uporabnikov onemogoči uporabo funkcije Sestavi stavo, če upravičeno meni, da uporabnik ali skupina uporabnikov funkcijo zlorablja.

1.10 Z uporabo funkcije Sestavi stavo lahko sklenete stavo za največ 750 € (ali ustrezen znesek v drugi valuti).

1.11 Z uporabo funkcije Sestavi stavo lahko osvojite neto dobitek v višini največ 2.500 €.

1.12 "Stava" se zmeraj nanaša na celotno vsebino stavnega listka za storitev Sestavi stavo, "napoved" pa zmeraj na eno napoved zadevne stave. Stava, sestavljena s funkcijo Sestavi stavo, je zmeraj skupek vseh napovedi.

1.13 V primeru očitnih napak pri cenah si pridržujemo pravico, da prekličemo/razveljavimo stave, sklenjene z napačno ceno. Poleg tega si pridržujemo pravico, da prekličemo/razveljavimo stave na dogodke, kjer se po objavi kvot spremeni prizorišče.

2. Pravila za nogometne stave

2.1 Vse nogometne stave se poravnajo v skladu z uradnimi rezultati, ki jih posreduje podjetje OPTA.

2.2 Nogometne stave, sklenjene s funkcijo Sestavi stavo, se nanašajo na 90 minut, vključno s sodnikovim dodatkom, razen če je izključno navedeno, da se stava nanaša na podaljšek in izvajanje 11-metrovk. Če ni navedeno drugače, se za vse stave s to formulacijo preostale napovedi stave poravnajo glede na izid tekme (90 minut plus sodnikov dodatek). Organizatorji tekme določijo, če je bilo odigranih celotnih 90 minut, vključno s sodnikovim dodatkom, ali ne. Vse stave so aktivne, dokler tekma in opuščena.

2.3 Če se igralec, ki je del stave, ne udeleži tekme, je neveljavna celotna stava, ne glede na preostale napovedi stave. To pravilo velja za vse vrste stav, ki se nanašajo na igralce, vključno s stavami na gole in kartone. Dodatne informacije lahko najdete v predelu pravil za poravnavo nogometnih stav, ki se nanašajo na časovna obdobja.

2.4 V primeru očitnih napak pri cenah si pridržujemo pravico, da prekličemo vse stave, sklenjene z napačno ceno.

2.5 Če se tekma opusti, so vse napovedi, katerih izid je že določen (npr. rezultat ob polčasu ali ekipa, ki bo prva dosegla gol), veljavne. Vse ostale napovedi so neveljavne, ne glede na rezultat ob prekinitvi. Opuščene tekme so tekme, ki se do polnoči (po lokalnem času) ne zaključijo po naravni poti. Tekme, pri katerih sodnik igralce začasno odstrani z igrišča, a se preostale minute pred polnočjo (po lokalnem času) odigrajo do konca, ne veljajo za opuščene.

2.6 Vse vrste stav se poravnajo glede na izid tekme na dan, ko je ta odigrana in zaključena. Vsi izidi, ki se naknadno spremenijo (npr. preverjanja sumljivih golov, preklicani izidi zaradi nastopa nedovoljenih igralcev) na poravnavo stave ne vplivajo.

2.7 Če se dogodek prestavi pred začetkom in je na sporedu v roku 48 ur od prvotno načrtovanega začetka, so vse stave aktivne in se poravnajo glede na izid prestavljenega dogodka. Če se dogodek prestavi pred začetkom in ni na sporedu v roku 48 ur od prvotno načrtovanega začetka, so vse stave neveljavne.

2.8 Dogodki, katerih datum/čas začetka se pravočasno spremeni (da se tako na primer omogoči TV prenos v živo ali prenatrpanost urnika) se ne vrednotijo kot prestavljeni.

2.9 Za tekme, odigrane na nevtralnem igrišču, so vse stave veljavne, ne glede na vrstni red ekip in če je pri stavi navedeno, da gre za tekmo na nevtralnem igrišču ali ne (razen v primeru očitne napake pri ceni; glej 1.13).

3. Pravila za poravnavo nogometnih stav

3.1 Kdo bo zmagal? - Stavite na izid - npr. ekipa A, neodločeno ali ekipa B.

3.2 Kdo bo dosegel gol? - Stavite, ali bo nominirani igralec kadarkoli na tekmi dosegel gol.

 • Prekinjene tekme: če nominirani igralec do prekinitve že doseže gol, se stava poravna kot dobljena.
 • Če se nominirani igralec ne udeleži tekme, so stave nanj neveljavne. Če se igralec udeleži tekme, so stave veljavne.
 • Avtogoli se ne upoštevajo.

3.3 Kdo bo prejel karton? - Stavite, ali bo nominirani igralec prejel rumeni ali rdeči karton.

 • Če se igralec ne udeleži tekme, so stave nanj neveljavne.
 • Upoštevajo se le kartoni, podeljeni igralcem, ki so na igrišču (kartoni, ki jih prejmejo trenerji, igralci na klopi ali igralci po tekmi, se ne upoštevajo).

3.4 Število kotov - Stavite, ali bo skupno število kotov višje ali nižje od navedenega števila.

 • Upoštevajo se le dejansko izvedeni koti. Če je treba kot ponoviti, to šteje kot en kot.
 • Koti, ki se dodelijo, a se ne izvedejo, se ne upoštevajo.
 • Podaljšek se za skupno število ne upošteva.

3.5 Število točk za opomin - Stavite, ali bo skupno število točk za opomin višje ali nižje od navedenega števila.

 • Rumeni karton = 10, rdeči karton = 25. Če igralec prejme dva rumena kartona in zato še rdečega, prejme 35 točk za opomin.
 • Podaljšek se ne upošteva, prav tako se ne upoštevajo kartoni, prejeti po zaključnem žvižgu.
 • Upoštevajo se le kartoni, podeljeni igralcem, ki so trenutno na igrišču. Kartoni, ki jih prejmejo trenerji ali menjave, se za skupno število ne upoštevajo.

3.6 Bosta obe ekipi dosegli gol? - Stavite, ali bosta ekipi na tekmi dosegli vsaka po vsaj en gol.

3.7 Izid tekme - Stavite na izid tekme.

3.8 Število golov - Stavite, koliko golov bo doseženih na tekmi.

  Če bo skupno število golov na tekmi višje ali nižje od navedenega števila.
 • Kakšno bo točno število golov na tekmi (npr. 0 golov, točno 1 gol itd.).

3.9 Dogodek na tekmi - Stavite, ali se bo na tekmi (90 minut plus sodnikov dodatek; podaljški in 11-metrovke se ne upoštevajo) zgodil kateri od navedenih dogodkov:

 • Dosojena 11-metrovka - Če bo na tekmi dosojena 11-metrovka (in bo posledično uspešno/neuspešno izvedena). Dosojene 11-metrovke, ki so iz kakršnega koli razloga zavrnjene in zato tudi niso izvedene, se ne upoštevajo kot zmagovalna napoved.
 • Zgrešena 11-metrovka - Če bo na tekmi neuspešno izvedena 11-metrovka. Pri tem se upoštevajo vse 11-metrovke, pri katerih gol ni dosežen neposredno iz strela. Če je treba 11-metrovko ponoviti, se prvotna 11-metrovka za uradno poravnavo ne upošteva. Upošteva se le zaključen izid 11-metrovke. Če se pri izvajanju 11-metrovke žoga odbije od okvirja vrat ali od vratarja in se je igralec ponovno dotakne, preden doseže gol, se 11-metrovka vrednoti kot zgrešena.
 • Zadeta 11-metrovka - Če bo na tekmi uspešno izvedena 11-metrovka. Upoštevajo se vse 11-metrovke, s katerih igralec neposredno doseže gol. Če se pri izvajanju 11-metrovke žoga odbije od okvirja vrat ali od vratarja in se je igralec ponovno dotakne, preden doseže gol, se 11-metrovka vrednoti kot zgrešena. Dosojene 11-metrovke, ki so iz kakršnega koli razloga zavrnjene in zato tudi niso izvedene, se ne upoštevajo kot zmagovalna napoved.
 • Dosojeni vsaj 2 11-metrovki - Če bosta na tekmi dosojeni vsaj dve 11-metrovki (in bosta posledično uspešno/neuspešno izvedeni). Dosojene 11-metrovke, ki so iz kakršnega koli razloga zavrnjene in zato tudi niso izvedene, se ne upoštevajo kot zmagovalna napoved.
 • Zadeti vsaj 2 11-metrovki - Če bosta na tekmi uspešno izvedeni vsaj dve 11-metrovki. Pri uspešno izvedenih 11-metrovkah, ki jih je treba ponoviti, se prvotna 11-metrovka ne upošteva.
 • Gol s prostega strela - Če bo na tekmi s prostega strela dosežen gol. Za stave na gole s prostih strelov se upoštevajo le goli, doseženi neposredno s prostega strela. 11-metrovke se ne upoštevajo. Izvajalec prostega strela mora biti strelec gola.
 • Gol z glavo - Če bo na tekmi dosežen gol z glavo. Gol z glavo je gol, ki ga igralec doseže z glavo ali ramo, ne glede na to, če je bilo to načrtovano ali ne. Avtogoli se ne upoštevajo.
 • Gol s strelom izven kazenskega prostora - Če bo gol dosežen s strelom izven šestnajstmetrskega/kazenskega prostora. Avtogoli se ne upoštevajo. Ostali doseženi goli s strelom izven kazenskega prostora, vključno s prostimi streli, se upoštevajo.
 • Avtogol - Če bo na tekmi dosežen avtogol.
 • Izključitev - Če bo igralec na tekmi izključen. Upoštevajo se le kartoni, ki jih igralci prejmejo, ko so na tekmi aktivni. Kartoni, podeljeni po zaključnem žvižgu, se ne upoštevajo. Stava na to, ali bo igralec izključen, se poravna kot dobljena, če aktivni igralec prejme rdeči karton - ne glede na to, ali prejme neposreden rdeči karton ali dva rumena kartona in zato samodejno še rdečega. Če se rdeči karton na podlagi odločitve VAR ali drugih okoliščin prekliče, se to ne vrednoti kot zmagovalna napoved.
 • Okvir vrat - Če bo na tekmi zadet okvir vrat. Če se žoga dotakne okvirja vrat in je nato neposredno dosežen gol, se to ne upošteva kot zadetek v okvir vrat. 
 • Podaljšek - Če bo po 90 minutah igranja na tekmi podaljšek. To velja le za tekme, pri katerih je podaljšek možen.
 • Izvajanje 11-metrovk - Če bo na tekmi izvajanje 11-metrovk. To velja le za tekme, pri katerih je možno izvajanje 11-metrovk. Pri vseh drugih scenarijih se ta napoved vrednoti kot izgubljena. (Za rezultate vseh vrst stav se upoštevajo podatki podjetja OPTA ob poravnavi.)

3.10 Število golov (ekipa) - Stavite, koliko golov bo nominirana ekipa dosegla na tekmi. To zajema:

 • Število golov (ekipa) - Če bo skupno število golov, ki jih bo ekipa dosegla na tekmi, višje ali nižje od navedenega števila.
 • Kakšno bo točno število golov, ki jih bo na tekmi dosegla nominirana ekipa (npr. 0 golov, Ekipa A točno 1 gol, Ekipa B točno 3 goli itd.). Upoštevajo se tudi avtogoli.

3.11 Zmagovalna razlika - Stavite, s kakšno razliko bo nominirana ekipa zmagala na tekmi.

3.12 Število točk za opomin (ekipa) - Stavite, ali bo skupno število točk za opomin nominirane ekipe/nominiranih ekip višje ali nižje od navedenega števila.

 • Rumeni karton = 10, rdeči karton = 25. Če igralec prejme dva rumena kartona in zato še rdečega, prejme 35 točk za opomin.
 • Podaljšek se ne upošteva, prav tako se ne upoštevajo kartoni, prejeti po zaključnem žvižgu.
 • Upoštevajo se le kartoni, podeljeni igralcem, ki so trenutno na igrišču. Kartoni, ki jih prejmejo trenerji ali menjave, se za skupno število ne upoštevajo.

3.13 Število kotov (ekipa) - Stavite, ali bo skupno število kotov nominirane ekipe/nominiranih ekip višje ali nižje od navedenega števila.

 • Upoštevajo se le izvedeni koti. Koti, ki se dodelijo, a se ne izvedejo, se ne upoštevajo. Če je treba kot ponoviti, to šteje kot en kot. Podaljšek se za skupno število ne upošteva.

3.14 Dogodek na tekmi (ekipa) - Stavite, ali se bo na tekmi nominirani ekipi/nominiranim ekipam zgodil kateri od navedenih dogodkov:

 • Dosojena 11-metrovka (ekipa) - Če bo na tekmi za nominirano ekipo dosojena 11-metrovka. Dosojene 11-metrovke, ki so iz kakršnega koli razloga zavrnjene in zato tudi niso izvedene, se ne upoštevajo kot zmagovalna napoved. Upošteva se le zaključen izid izvajanja 11-metrovke.
 • Zgrešena 11-metrovka (ekipa) - Če bo nominirana ekipa na tekmi neuspešno izvedla 11-metrovko. Pri tem se upoštevajo vse 11-metrovke, pri katerih nominirana ekipa gola ne doseže neposredno iz strela. Če je treba 11-metrovko ponoviti, se prvotna 11-metrovka za uradno poravnavo ne upošteva. Upošteva se le zaključen izid 11-metrovke. Če se pri izvajanju 11-metrovke žoga odbije od okvirja vrat ali od vratarja in se je igralec ponovno dotakne, prede doseže gol, se 11-metrovka vrednoti kot zgrešena.
 • Zadeta 11-metrovka (ekipa) - Če bo nominirana ekipa na tekmi uspešno izvedla 11-metrovko. Če se pri izvajanju 11-metrovke žoga odbije od okvirja vrat ali od vratarja in se je igralec ponovno dotakne, prede doseže gol, se 11-metrovka vrednoti kot zgrešena. Če je treba uspešno izvedeno 11-metrovko ponoviti, se prvotna 11-metrovka ne upošteva.
 • Dosojeni vsaj 2 11-metrovki (ekipa) - Če bosta za nominirano ekipo na tekmi dosojeni vsaj dve 11-metrovki. Dosojene 11-metrovke, ki so iz kakršnega koli razloga zavrnjene in zato tudi niso izvedene, se ne upoštevajo kot dosojene 11-metrovke.
 • Zadeti vsaj 2 11-metrovki (ekipa) - Če bo nominirana ekipa na tekmi uspešno izvedla vsaj dve 11-metrovki. Pri uspešno izvedenih 11-metrovkah, ki jih je treba ponoviti, se prvotna 11-metrovka ne upošteva.
 • Gol s prostega strela (ekipa) - Če bo nominirana ekipa na tekmi dosegla gol s prostega strela. Za stave na gole s prostih strelov se upoštevajo le goli, doseženi neposredno s prostega strela. 11-metrovke se ne upoštevajo.
 • Gol z glavo (ekipa) - Če bo nominirana ekipa na tekmi dosegla gol z glavo. Gol z glavo je gol, ki ga igralec doseže z glavo ali ramo, ne glede na to, če je bilo to načrtovano ali ne. Avtogoli se ne upoštevajo.
 • Gol s strelom izven kazenskega prostora (ekipa) - Če bo nominirana ekipa na tekmi dosegla gol s strelom izven šestnajstmetrskega/kazenskega prostora. Avtogoli se ne upoštevajo. Upoštevajo se vsi goli s strelom izven kazenskega prostora, ne glede na to, če so namerni ali ne. Upoštevajo se tudi prosti streli.
 • Izključitev (ekipa) - Če bo igralec nominirane ekipe na tekmi izključen. Upoštevajo se le kartoni, ki jih igralci prejmejo, ko so na tekmi aktivni. Kartoni, podeljeni po zaključnem žvižgu, se ne upoštevajo. Stava na to, ali bo igralec izključen, se poravna kot dobljena, če aktivni igralec prejme rdeči karton - ne glede na to, ali prejme neposreden rdeči karton ali dva rumena kartona in zato samodejno še rdečega.
 • Brez prejetega gola (ekipa) - Če bo nominirana ekipa tekmo končala brez prejetega gola. Če nominirana ekipa na primer remizira z 0:0 ali zmaga z 1:0 oz. 2:0, je se stava poravna kot dobljena.
 • Prva ekipa, ki bo dosegla gol - Katera ekipa bo dosegla prvi gol na tekmi? Razveljavljeni ali nedovoljeni goli se ne upoštevajo. Upoštevajo se le uradni goli. Če nobena od ekip ne doseže gola, se stava poravna kot izgubljena.
 • Zadnja ekipa, ki bo dosegla gol - Katera ekipa bo dosegla zadnji gol na tekmi? Razveljavljeni ali nedovoljeni goli se ne upoštevajo. Upoštevajo se le uradni goli. Če na tekmi ni doseženih golov, se stava poravna kot izgubljena.
 • Prvi kot - Katera ekipa bo prejela (in posledično izvedla) prvi kot? Če v navedenem obdobju ni dosojenih kotov, se stava poravna kot izgubljena.
 • Zadnji kot - Katera ekipa bo prejela (in posledično izvedla) zadnji kot? Če v navedenem obdobju ni dosojenih kotov, se stava poravna kot izgubljena.
 • Več kotov - Katera ekipa bo na tekmi izvedla več kotov? Če je število izvedenih kotov po koncu rednega dela izenačeno, se stava poravna kot izgubljena. Stavo dobite le, če nominirana ekipa izvede več kotov od nasprotne ekipe.
 • Prvi karton - Katera ekipa bo prejela prvi karton (rumen ali rdeč)? Če v navedenem obdobju ni dosojenih kartonov, se stava poravna kot izgubljena.
 • Zadnji karton - Katera ekipa bo prejela zadnji karton (rumen ali rdeč)? Če v navedenem obdobju ni dosojenih kartonov, se stava poravna kot izgubljena.
 • Več točk za opomin - Katera ekipa bo na tekmi prejela več točk za opomin? Če ni podeljenih točk za opomin (ni dosojenih kartonov), se stava poravna kot izgubljena. Stavo dobite le, če nominirana ekipa prejme več točk za opomin od nasprotne ekipe.
  • Rumeni karton = 10, rdeči karton = 25 točk. Če igralec prejme 2 rumena kartona in posledično rdečega, skupno prejme 35 točk za opomin.
  • Več kartonov - Katera ekipa bo prejela več kartonov na tekmi? Če ni dosojenih kartonov, se stava poravna kot izgubljena. Stavo dobite le, če nominirana ekipa prejme več kartonov od nasprotne ekipe.
  • Rumeni karton = 1 karton, rdeči karton = 2 kartona. Če igralec prejme 2 rumena kartona in posledično rdečega, skupno prejme 3 kartone. Vsak igralec lahko prejme največ 3 kartone. Neposreden rdeči karton šteje 2 kartona.

3.15 Strelec prvega/zadnjega gola - Stavite, kateri igralec bo dosegel prvi/zadnji gol na tekmi.

 • Stave se poravnajo glede na to, kateri igralec na tekmi za svojo ekipo doseže prvi/zadnji gol.
 • Avtogoli se ne upoštevajo. Primer: če napoveste, da bo določeni igralec dosegel prvi gol na tekmi in je prvi gol avtogol, se stava poravna glede na naslednji dosežen gol. Če vaš igralec doseže drugi gol, stavo dobite. Če naslednji gol doseže drugi igralec, stavo izgubite.
 • Če vaš igralec na tekmi ne igra, medtem ko je dosežen prvi gol, je stava "strelec prvega/zadnjega gola" neveljavna.
 • Če vaš igralec na tekmi ne igra, medtem ko je dosežen zadnji gol, je stava "strelec prvega/zadnjega gola" neveljavna.
 • Če izbrani igralec igra v obdobju, ki se nanaša na zgornji točki in na tekmi ni doseženega gola oz. so doseženi le avtogoli, se vse napovedi na igralce, ki bodo dosegli prvi oz. zadnji gol, poravnajo kot izgubljene.

3.16 Število golov - igralci - Stavite, ali bo nominirani igralec dosegel vsaj 1, vsaj 2 ali vsaj 3 gole na tekmi. Avtogoli se ne upoštevajo.

3.17 Kako bo dosežen gol? - Stavite na način, kako bo nominirani igralec dosegel gol. Na voljo so naslednje možnosti (avtogoli se ne upoštevajo):

 • Gol z glavo - nominirani igralec doseže gol z glavo ali ramo, ne glede na to, če je bilo to načrtovano ali ne.
 • Gol s prostega strela - nominirani igralec za svojo ekipo doseže neposredni gol s prostega strela.
 • Zunaj kazenskega prostora - nominirani igralec za svojo ekipo doseže gol, tako da žogo udari zunaj šestnajstmetrskega kazenskega prostora.
 • 11-metrovka - nominirani igralec za svojo ekipo zadene 11-metrovko. Gol mora biti dosežen neposredno iz 11-metrovke. Če se žoga odbije in je nato dosežen gol, se to ne vrednoti kot gol, ki je dosežen iz 11-metrovke.

3.18 Karton ali izključitev - Stavite (za element kartona), ali bo nominirani igralec na tekmi prejel rumeni ali rdeči karton.

Stavite (za element izključitve), ali bo nominirani igralec na tekmi prejel rdeči karton. Upoštevajo se le kartoni, ki jih igralci prejmejo, ko so na tekmi aktivni. Kartoni, podeljeni po zaključnem žvižgu, se ne upoštevajo. Za stavo na to, ali bo igralec izključen, se upošteva, če aktivni igralec prejme rdeči karton - ne glede na to, ali prejme neposreden rdeči karton ali dva rumena kartona in zato samodejno še rdečega.

 • Kartoni, podeljeni pred začetkom tekme, med polčasom in po rednem delu, se ne upoštevajo.
 • Kartoni, podeljeni igralcem ali članom ekipe, ki ne sestavljajo trenutno aktivne ekipe, se ne upoštevajo.
 • Prvi igralec s kartonom - Kateri igralec bo prejel prvi karton na tekmi (rumen ali rdeč)? Če v navedenem obdobju ni dosojenih kartonov, se stava poravna kot izgubljena.
 • Prva ekipa s kartonom - Kateri igralec bo prejel prvi karton na tekmi (rumen ali rdeč) za svojo ekipo? Če v navedenem obdobju ni dosojenih kartonov, se stava poravna kot izgubljena.

3.19 Število kartonov - Stavite, ali bo skupno število kotov višje ali nižje od navedene vrednosti oz. bo število kotov enako kot navedena vrednost. Podaljšek se ne upošteva. Prav tako se ne upoštevajo točke za opomin, podeljene pred začetkom in/ali po koncu tekme. Upoštevajo se le kartoni, podeljeni igralcem, ki so na igrišču. Kartoni, ki jih prejmejo trenerji, igralci na klopi ali igralci po tekmi, se ne upoštevajo.

 • Rumeni karton = 1 karton, rdeči karton = 2 kartona. Če igralec prejme 2 rumena kartona in posledično rdečega, skupno prejme 3 kartone. Vsak igralec lahko prejme največ 3 kartone. Če igralec na primer prejme rumeni karton in nato neposredno rdečega, v namen poravnave stave prejme 3 kartone. Če igralec prejme dva rumena kartona in posledično rdečega, v namen poravnave stave prav tako prejme 3 kartone. Neposreden rdeči karton v namen poravnave stave šteje kot 2 kartona.

3.20 Dvojna priložnost - Stavite, da se bo tekma (ali določeno obdobje) končala z enim od dveh možnih izidov. Primer: Ekipa A/neodločeno pomeni, da se mora tekma (ali določeno obdobje) končati z zmago ekipe A ali neodločenim izidom, če želite stavo dobiti.

3.21 Vodstvo ob polčasu/zmaga - Stavite na na izid tekme ob polčasu in na končni izid. Stavo dobite, če sta obe napovedi pravilni.

3.22 Število kartonov (ekipa) - Stavite, koliko kartonov bo med tekmo prejela nominirana ekipa. Upoštevajo se le kartoni, podeljeni igralcem, ki so na igrišču. Kartoni, ki jih prejmejo trenerji, igralci na klopi ali igralci po tekmi, se ne upoštevajo.

 • Kot druga kazen se upošteva le rumeni karton. Dva rumena kartona in posledično rdeči, štejejo kot trije kartoni. Enako velja za rumeni karton, ki mu sledi neposreden rdeči. Vsak igralec lahko prejme največ tri kartone.
 • Kartoni, podeljeni pred začetkom in/ali po koncu tekme oz. med odmorom, se ne upoštevajo. Kartoni, ki jih prejmejo trenerji ali igralci, ki ne sestavljajo ekipe na igrišču, se ne upoštevajo.

3.23 Kako bo ekipa zmagala? - Stavite na načine, kako bo ekipa zmagala. Na primer:

 • Zmagovalna prednost - S kakšno prednostjo bo nominirana ekipa zmagala?
 • Zmaga brez prejetega gola - Če bo nominirana ekipa zmagala brez prejetega gola. Stava se poravna kot dobljena, če nominirana ekipa na na primer zmaga z 1:0, 2:0 itd.
 • Zmaga po zaostanku - Če bo nominirana ekipa na tekmi (ali v določenem obdobju) zmagala po zaostanku.
 • Zmaga po podaljšku - Če bo nominirana ekipa zmagala po podaljšku. Če želite stavo dobiti, mora vaša ekipa zmagati po podaljšku (2 x 15 minut plus sodnikov dodatek, razen če je navedeno drugače). Če na tekmi ni podaljška, se stava poravna kot izgubljena. Če se tekma prestavi, veljajo običajna pravila za prestavljene tekme. Če se tekma odpove, veljajo pravila za odpovedane tekme.
 • Zmaga po 11-metrovkah - Če bo nominirana ekipa zmagala po izvajanju 11-metrovk. Stave se poravnajo le za tekme, ki se končajo po izvajanju 11-metrovk. Če na tekmi ni izvajanja 11-metrovk, se stava poravna kot izgubljena. Če se tekma prestavi, veljajo običajna pravila za prestavljene tekme. Če se tekma odpove, veljajo pravila za odpovedane tekme.
 • Kvalifikacije - Če se bo nominirana ekipa kvalificirala za igranje v naslednjem krogu tekmovanja/pokala/lige. Če se tekma prestavi, veljajo običajna pravila za prestavljene tekme. Če se tekma odpove, veljajo pravila za odpovedane tekme. Če katera od ekip tekmo preda, veljajo pravila za predane tekme (2.7). [i] Tekma se nanaša na 90 minut plus sodnikov dodatek, razen če je izrecno določeno, da se stava nanaša na podaljšek in/ali 11-metrovke. Organizatorji tekme določijo, če je bilo odigranih celotnih 90 minut, vključno s sodnikovim dodatkom. [i] Aktivno (v kontekstu tekme) se nanaša na igralna obdobja znotraj tekme. Obdobje pred uradnim začetkom tekme, po žvižgu za polčas do uradnega začetka drugega polčasa in po zaključnem žvižgu se ne upošteva kot aktivno. Če se "aktivno" nanaša na igralca, gre za igralca na igrišču v zadevnem obdobju tekme.

4. Pravila za obdobja pri nogometnih stavah

4.1 Vsa obdobja (4.2 - 4.7) so obdobja, ki veljajo za stave (3.1 - 3.23). Primer: Pri stavi, ki vsebuje obdobje 90 min (4.2) in možnost Kdo bo zmagal? (3.1), stavite na izid po koncu tekme (90 min plus sodnikov dodatek).

4.2 90 min: To zajema celotno tekmo. Vse stave, ki vsebujejo možnost 90 min se nanašajo na 90 minut plus sodnikov dodatek. Organizatorji tekme določijo, če je bilo odigranih celotnih 90 minut, vključno s sodnikovim dodatkom, ali ne. Vsi dogodki pred uradnim začetkom tekme, med polčasom (čas po žvižgu za polčas do uradnega začetka drugega polčasa) ali po zaključnem žvižgu se ne upoštevajo.

4.3 Prvih 10 min: To se nanaša na prvih 10 minut tekme (00:00 do 09:59). Če je na primer v tem obdobju dodeljen kot in se ne izvede pred 10:00, se ne upošteva. Vsi dogodki na tekmi po 10:00 se ne upoštevajo. Vsi dogodki pred uradnim začetkom tekme se ne upoštevajo.

4.4 1. polčas: To se nanaša samo na 1. polčas tekme, vključno z morebitnim sodnikovim dodatkom. Vsi dogodki pred uradnim začetkom tekme in med polčasom (čas po žvižgu za polčas do uradnega začetka drugega polčasa) se ne upoštevajo.

4.5 2. polčas: To se nanaša samo na 2. polčas tekme, vključno z morebitnim sodnikovim dodatkom. Vsi dogodki pred 2. polčasom (1. polčas in med polčasom) ali po zaključnem žvižgu se ne upoštevajo.

4.6 Oba polčasa: To se nanaša na dogodek, ki se zgodi v obeh polčasih tekme. Če se izbrani dogodek ne zgodi v nobenem od polčasov ali se zgodi le v enem, se stava poravna kot izgubljena. Vsi dogodki pred uradnim začetkom tekme, med polčasom (čas po žvižgu za polčas do uradnega začetka drugega polčasa) ali po zaključnem žvižgu se ne upoštevajo.

 • Stave na "oba polčasa", ki se nanašajo na igralce: Če se igralec udeleži prvega polčasa, so stave veljavne. Če se igralec prvega polčasa ne udeleži, so stave neveljavne.

4.7 Kateri koli polčas: To se nanaša na dogodek, ki se zgodi v enem od polčasov tekme ali v obeh polčasih. Če se dogodek na tekmi ne zgodi, se stava poravna kot izgubljena. Vsi dogodki pred uradnim začetkom tekme, med polčasom (čas po žvižgu za polčas do uradnega začetka drugega polčasa) ali po zaključnem žvižgu se ne upoštevajo.

 • Stave na "kateri koli polčas", ki se nanašajo na igralce: Če se igralec udeleži tekme, so stave veljavne. Če na primer stavite, da bo igralec v katerem koli polčasu dosegel gol in v 1. polčasu doseže gol, v 2. pa ne igra, se stava poravna kot dobljena. Če se igralec tekme ne udeleži, je stava neveljavna.

5. Pravila za košarkarske stave

5.1 Izbira in izidi stav

Stava se poravna kot zmagovalna le, če vse napovedi za košarko zmagajo (brez neodločenih izidov). Če v tem dokumentu ni navedeno drugače, se stava na napoved, ki ne zmaga, poravna kot izgubljena.

Če na primer napoveste, da bo ekipa zmagala in je izid po podaljšku (ali ko koncu rednega dela, če se podaljšek ne igra) neodločen, se stava poravna kot izgubljena, četudi možnost za neodločen izidza sestavljeno stavoni bil na voljo. To ne velja za tekme lig NBA in NBL, kjer se podaljšek igra tako dolgo, dokler ena od ekip ne zmaga. Lahko pa velja za druge košarkarske lige ali tekmovanja glede na pravila zadevnega tekmovanja. Podobno velja za napovedi "Kdo bo prvi dosegel ...", ki se poravnajo kot izgubljene, če nobena od ekip ne doseže napovedanega izida, ne glede na to, če je možnost "nobena od ekip ne bo dosegla X" na voljo ali ne.

5.2 Podaljšek

Vse stave na košarkarske tekme se poravnajo v skladu z uradno objavljenim rezultatom, vključno s podaljškom.

5.3 Stave na 2.polčas /4.četrtino

Vse napovedi na 2. polčas in 4. četrtino vključujejo podaljšek, če se ta igra. Stava na skupno število točk v 2. polčasu torej vključuje tako točke iz drugega polčasa kot točke, dosežene v podaljšku.

5.4 Stave na igralce

Vse napovedi na igralce so aktivne, če igralec med zadevno tekmo na igrišče stopi kot aktivni igralec, ne glede na to, če se zadevna napoved nanaša na določeno obdobje tekme. Če igralec med tekmo ne stopi na igrišče, so stave nanj neveljavne. Primer: napoved, da bo določeni igralec v 2. polčasu dosegel vsaj 10,5 točke je aktivna (in se poravna kot izgubljena), če zadevni igralec odigra prvi dve minuti tekme, se poškoduje in se ne vrne v igro, čeprav v 2. polčasu ni stopil na igrišče. Če se igralec poškoduje tik pred začetkom tekme in se zato odstrani iz začetne postave (ali seznama rezervnih igralcev) ter nikoli ne stopi na igrišče, sta napoved in stava neveljavni.

5.5 Prestavljene in nedokončne tekme

Če se tekma prestavi ali ne zaključi in se odigra v roku 24 ur (vključno) od prvotnega začetka, so vse stave veljavne. Vse stave na tekme, ki se začnejo več kot 24 ur po prvotnem začetku, so neveljavne. Po 24 urah se vse stave prekličejo in vložki se povrnejo.

5.6 Opuščene tekme

Če se tekma opusti pred njenim začetkom, zanjo velja pravilo 48 ur za prestavljene tekme, kot je navedeno zgoraj. Če se opusti po začetku, a pred običajnim koncem, veljajo naslednja pravila:

 • Sestavljene stave so neveljavne, če vsebujejo vsaj eno napoved z igralcem, ki še ni stopil na igrišče kot aktivni igralec. Spodaj navedena pravila se uporabijo glede na način uporabe tega pravila.
 • Če so vse napovedi sestavljene stave že poravnane kot dobljene in opustitev tekme ne vpliva na izid napovedi, se celotna sestavljena stava poravna kot dobljena. Primer: če sestavite stavo z napovedjo 1 2, ki vključuje napoved "več kot" za skupno število doseženih točk in napoved, da bo določeni igralec dosegel več kot 10,5 točke in je že bilo doseženo napovedano število točk ter je izbrani igralec že dosegel več kot 10 točk, preden je bila tekma opuščena, se stava poravna kot dobljena. V tem primeru opustitev tekme ni vplivala na nobeno od napovedi. To ne bi veljalo na napoved "manj kot" za skupno število točk, če je število doseženih točk pod izbranim številom, saj bi opustitev vplivala na izid stave.
 • Če se ena od napovedi sestavljene stave poravna kot izgubljena in se tekma nato opusti, se sestavljena stava vrednoti kot izgubljena, saj so zadevne napovedi že zaključene, ne glede na opustitev tekme. Primer: če sklenete sestavljeno stavo, ki vključuje napoved na igralca, ki bo dosegel prve točke, in drug igralec na tekmi doseže prve točke ter se tekma nato opusti, se stava poravna kot izgubljena. V tem primeru je stava bila že izgubljena in opustitev tekme nanjo ni vplivala.
 • Če sestavljena stava ob opustitvi tekme ne vključuje izgubljenih napovedi in vključuje vsaj eno preklicano napoved, se sestavljena stava prekliče. To pravilo velja, če je ob opustitvi tekme vsaj ena napoved še neodločenain bi lahko bila poravnana kot dobljena, če bi se tekma normalno zaključila. Primer: če sklenete sestavljeno stavo, ki vključuje napoved "več kot" za skupno število točk in se tekma opusti, ko je število doseženih točk še pod izbrano vrednostjo, se stava prekliče. V tem primeru je napoved za skupno število točk še neodločena in bi lahko bila poravnana kot dobljena ali izgubljena, zato se stava prekliče.

5.7 Spremembe prizorišča

Če se prizorišče tekme spremeni, so vse stave na zadevno tekmo preklicane.

6. Pravila za stave na ameriški nogomet

6.1 Izbira in rezultati stav

Vse izbire ameriškega nogometa Build A Bet morajo zmagati (brez neodločenih izidov, remijev ali potiskov), da se stava šteje za zmagovalno. Izbor, ki ne zmaga, razen če je izrecno določen v tem dokumentu, bo obravnavan kot izgubljen.

Na primer, izbire ekipe, ki zmaga v tekmi, kjer je po podaljšku izenačen rezultat, tudi če izenačenje ali remi morda nista bila ponujena s stavo Build A Bet, bodo obravnavane kot izgubljene. Podobno bodo izbire »Race to X«, pri katerih nobena ekipa ne doseže izbranega rezultata, obravnavane kot izgubljene, ne glede na to, ali je bila izbira »Nobena ekipa ne doseže X« na voljo kot nadomestna izbira ali ne. Če se četrtina, polčas ali tekma konča brez rezultatov, bodo izbire touchdowna ali točkovanja za to obdobje (npr. igralec, ki doseže touchdown v 1. polčasu) obravnavane kot izgubljene.

Če je ena dodatna izbira pri kateri koli stavi razveljavljena, ker igralec/igralci ne sodeluje(jo) v igri (v skladu z razdelkom 4), bo celotna stava razveljavljena. Izbire, razveljavljene iz drugih razlogov (običajno prekinitev igre ali preložitev), bodo ovrednotene v skladu s pravili, opisanimi v 6. razdelku tega dokumenta. 

6.2 Podaljšek

Vse stave na ameriški nogomet se poravnajo v skladu z uradno objavljenim rezultatom, vključno s podaljškom.

6.3 Stave na 2. polčas/4. četrtino

Vse napovedi na 2. polčas in 4. četrtino vključujejo podaljšek, če se ta igra. Stava na skupno število točk v 2. polčasu torej vključuje tako točke iz drugega polčasa kot točke, dosežene v podaljšku.

6.4. Stave na igralce

Vse napovedi na igralce so aktivne, če igralec na tekmi sodeluje pri vsaj eni akciji, ne glede na to, če se zadevna napoved nanaša na določeno obdobje tekme. Če igralec vsaj enkrat ne sodeluje pri vsaj eni akciji, so stave nanj neveljavne. Primer: napoved, da bo določeni igralec v 2. polčasu dosegel touchdown je aktivna (in se poravna kot izgubljena), če zadevni igralec sodeluje pri prvi akciji, se poškoduje in se ne vrne v igro, čeprav v 2. polčasu ni stopil na igrišče. Če se igralec poškoduje tik pred začetkom tekme in ne sodeluje pri nobeni od akcij, sta napoved in stava neveljavni.

6.5 Preložene in nedokončane tekme

Če je tekma preložena ali nedokončana, bodo vse stave veljavne, če se igra pozneje nadaljuje ali odigra v istem tednu kot načrtovana tekma po razporedu NCAAF/NFL (četrtek — sreda po lokalnem času stadiona) kot prvotno načrtovani začetek tekme. Vse stave na tekme, ki so preložene in se pričnejo zunaj svojega prvotno razporejenega tedna, so neveljavne in vložki bodo vrnjeni.

6.6 Prekinjene tekme

Če je igra prekinjena pred začetkom, veljajo zanjo enaka pravila za teden razporeda za preložene tekme, kot je opisano zgoraj. Če je tekma zaustavljena med igro, nato pa se nadaljuje in zaključi v istem tednu razporeda, vse stave veljajo, kot je navedeno v razdelku 5. Če je igra zaustavljena po začetku, vendar pred zaključkom, in se ne nadaljuje in zaključi v istem tednu razporeda, veljajo naslednja pravila: 

Stave Build A Bet so neveljavne, če vključujejo najmanj eno izbiro, v katero je vključen igralec, ki še ni bil na igrišču za najmanj eno igro. Spodaj navedena pravila se vsa uporabljajo glede na uporabo tega pravila in po njegovi uporabi.

 • Če je vsak izbor v okviru stave Build A Bet v igri že zmagovalen, pri čemer dejstvo opustitve ni vplivalo na izid vsakega od izborov, bo stava Build A Bet v celoti obravnavana kot zmagovalna. Na primer, stava Build A Bet z dvema etapama, ki vsebuje več kot skupni izbor točk in določenega igralca, ki doseže touchdown, v igri, kjer so bile dosežene potrebne točke in je igralec dosegel touchdown, preden je bila igra naknadno opuščena, bo obravnavana kot zmagovalna stava. V tem primeru opustitev ni vplivala na nobenega od izborov. Isto ne bi veljalo za izbor pod skupnim številom točk, kjer je igra prekinjena, medtem ko je skupni rezultat še vedno pod izbranim številom, saj bi prekinitev vplivala na ta izid. 
 • Če se je izgubil samo en izbor v okviru stave Build A Bet in je tekma nato prekinjena, se bo stava Build A Bet obravnavala kot poražena, če je bil ne glede na dejstvo prekinitve zadevni izbor nepreklicno zaključen. Na primer, stava Build A Bet, ki vključuje napoved, katera ekipa bo prva dobila točke v določenem izboru, se bo pri tekmi, v kateri je druga ekipa najprej dosegla zadetek, nato pa je bila tekma prekinjena, obravnavala kot izgubljena. V tem primeru je stava že izgubljena in na ta izid naknadna prekinitev tekme nima nobenega vpliva.
 • Če v okviru stave Build A Bet ni izgubljenih izborov in je v času prekinitve tekme najmanj en neveljaven izbor, se stava Build A Bet obavnava kot neveljavna. To pravilo velja tam, kjer je najmanj en izbor ob prekinitvi še vedno neodločen, če bi bila tekma zaključena po razporedu, pa bi lahko ta izbor pripeljal do zmage ali poraza. Na primer, stava Build A Bet, ki vključuje izbor točk nad skupnim izidom pri prekinjeni tekmi, kjer so skupne točke še pod potrebno vsoto, se bo obravnavala kot neveljavna. V tem primeru je bil izbor skupnih točk še neodločen in bi lahko, če ne bi bilo prekinitve, pripeljal do zmage ali poraza, zato se stava razveljavi.

6.7 Spremembe prizorišča

Če se prizorišče tekme spremeni, so vse stave na zadevno tekmo preklicane.