Uredi stavo

Uredi stavo

Splošni pogoji poslovanja

 1. Funkcija "Uredi stavo" je pri številnih športih na voljo za izbrane dogodke, tekme in vrste stav - tako za stave pred tekmo kot stave live.
 2. Ko zahtevate uporabo funkcije "Uredi stavo", se za trenutno stavo najprej uporabi funkcija Cash Out, nato pa se sklene nova stava s spremembami.
 3. Med potrjevanjem zahteve za uporabo funkcije "Uredi stavo" lahko pride do zakasnitve pri stavljenju. Če se v tem času spremeni cena ali se vrsta stave razveljavi, je lahko zahteva za uporabo funkcije "Uredi stavo" neuspešna.
 4. Morebitne obstoječe nastavitve za spremembe vrednosti pri funkciji Cash Out in/ali spremembe kvot na stavnem listku med postopkom uporabe funkcije "Uredi stavo" ostanejo veljavne. Te nastavitve lahko spremenite v svojem računu pod "Stavne nastavitve".
 5. Če se napoved razveljavi ali zapre po tem, ko oddate svojo zahtevo za uporabo funkcije, a pred zaključkom postopka funkcije "Uredi stavo", storitev "Uredi stavo" ni uspešna.
 6. Če zahteva za uporabo funkcije "Uredi stavo" ni uspešna, čeprav je potrjena, je možno, da se je za prvotno stavo uporabila funkcija Cash Out in se vrednost za Cash Out prvotne stave pomotoma povrne na vaš račun. Poskušali bomo zagotoviti, da se takšne stave povrnejo v obliki, kot so bile pred neuspešno zahtevo za uporabo funkcije "Uredi stavo" - pod pogojem, da stava še ni poravnana. Pridržujemo si pravico do povračila vseh zneskov, ki jih nepravilno povrnemo na račune strank. 
 7. Če je zahteva za uporabo funkcije "Uredi stavo" uspešna, se nova izbrana stava sklene (i) v vrednosti za Cash Out prvotne stave in, kjer je primerno, (ii) z zvišanim/znižanim vložkom, izbranim med postopkom za "Uredi stavo". Podrobnosti o stavi so prikazane v vašem računu pod "Moje stave".
 8. Vrednost za Cash Out se lahko med postopkom za "Uredi stavo" spremeni v skladu s splošno vrsto stave.  
 9. Če stavo spremenite s pomočjo naše funkcije "Uredi stavo", se končni vložek nazadnje poravnane stave upošteva pri izpolnjevanju pogojev za osvojitev dobitka, če napovedi izpolnjujejo kvalifikacijske pogoje. To pomeni, da se prvotni vložek prvotne stave pri izpolnjevanju pogojev za osvojitev dobitka ne upošteva.
 10. Uporaba funkcije "Uredi stavo" lahko vpliva na veljavnost vaše stave pri razpoložljivih promocijah. Pred uporabo funkcije "Uredi stavo" ste sami odgovorni preveriti pogoje za vsako od promocij. 
 11. Razpoložljivosti funkcije "Uredi stavo" ni mogoče zagotoviti in funkcija ni na voljo za vse vrste stav.
 12. Kjer je funkcija "Uredi stavo" na voljo pred dogodkom in za dogodek ne ponujamo stav live, je funkcija "Uredi stavo" na voljo le pred dogodkom.
 13. Pri funkciji "Uredi stavo" se upoštevajo vsi stavni limiti, ki se izračunajo enako kot pri standardnih stavah. Če z uporabo funkcije "Uredi stavo" presežete stavni limit, lahko vašo zahtevo za uporabo funkcije "Uredi stavo" zavrnemo.
 14. Ne prevzemamo odgovornosti, če funkcija "Uredi stavo" iz tehničnih razlogov ni na voljo. V tem primeru stave ostanejo veljavne v takšni obliki, kot so bile prvotno sklenjene.
 15. Pridržujemo si pravico do sprejema ali zavrnitve vseh stav/vložkov za poljuben šport, poljubno tekmovanje, vrsto ali obliko stave, pri katerih uporabite funkcijo "Uredi stavo".
 16. Pridržujemo si pravico, da funkcijo "Uredi stavo" za vse dogodke, tekme ali vrste stav kadarkoli spremenimo, prekinemo ali odstranimo. Vse stave, sklenjene na takšne dogodke, tekme in vrste stav pred spremembo, prekinitvijo ali odstranitvijo funkcije "Uredi stavo", ostanejo veljavne v takšni obliki, kot so bile prvotno sklenjene.
 17. Pridržujemo si pravico, da razveljavimo poravnavo stave, pri kateri je bila uporabljena funkcija "Uredi stavo", če je bila stava ali vrsta stave poravnana napačno.