Pogoji za uporabo storitve bwin video

§ 1 Uporaba in dostop do storitve bwin live video

 • (1) Do storitve bwin live video imajo dostop le stranke bwin-a. Stranka za namene teh pogojev pomeni vsako osebo, ki je odprla račun pri bwin-u in ima pozitivno stanje na računu (bonusni denar se ne upošteva) ali je bila aktivna v zadnjih 24 urah.

 • (2) Na splošno ni določenega seznama zemljepisnih območij, kjer bwin nudi storitev bwin live video. Seznam načrtovanih tekem prikazuje dogodke, ki si jih na svoji lokaciji lahko ogledate.

 • (3) Trenutno je uporaba storitve bwin live video brezplačna. Vendar pa lahko bwin po svoji lastni presoji vedno uvede plačilo pristojbine, prispevka ali drugih stroškov, s katerim pogojuje uporabo storitve bwin live video, potem ko o tem stranko ustrezno obvesti.

 • (4) bwin si pridržuje pravico zavrniti ali ukiniti dostop do storitve bwin live video, ali spremeniti, opustiti ali ukiniti predvajanje storitve bwin live video po lastni presoji, ne da o tem obvesti stranko. Vse vsebine, ki so na sporedu storitve bwin live video, se lahko spremenijo, in bwin lahko spremeni, opusti, nadomesti ali umakne vsebine storitve bwin live video po svoji lastni presoji, ne da o tem obvesti stranko. bwin ne zagotavlja zvočnih komentarjev za vsak dogodek, saj so zvočni komentarji na voljo le za izbrane dogodke.

 • (5) Z dostopanjem do storitve bwin live video se stranka strinja s temi pogoji.

§ 2 Tehnične zahteve

 • (1) bwin priporoča internetno povezavo s pavšalno pristojbino z zmogljivostjo vsaj 500 kbps (ADSL); prenos lahko povzroči visoke internetne stroške.

 • (2) Priporočene sistemske zahteve so 256 MB RAM, procesor 1 GHz in Adobe Flash Player 8.0 ali višji.

§ 3 Možen časovni zamik

 • bwin poudarja, da je kljub temu, da se storitev bwin live video oglašuje kot „v živo“, pri prenosu možen časovni zamik nekaj sekund. Podrobnosti o natančni dolžini zamika ni možno določiti. bwin zavrača vsakršno odgovornost za kakršne koli izgube, povzročene zaradi tega zamika, zaradi zaupanja strank v storitev bwin live video.

§ 4 Izključitev odgovornosti

 • (1) bwin izrecno zavrača prevzemanje vsakršne odgovornosti v primeru prekinitve storitve bwin live video, ali v primeru napačnega prenosa, ali za njegovo nedosegljivost stranki v času oglaševanja. bwin nadalje zavrača prevzemanje vsakršne odgovornosti, da storitev bwin live video ustreza tehničnim zahtevam stranke, ali da deluje v povezavi z določeno programsko ali strojno opremo.

 • (2) bwin ne zagotavlja določene kakovosti videa pri storitvah bwin live video, saj je slednja odvisna od internetne povezave stranke, na katero bwin nima vpliva. Kakovost in velikost ponujene slike se lahko od dogodka do dogodka razlikujeta.

 • (3) bwin ni odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo, vključno z izgubo dobička, podatkov, posla ali zaupanja strank, vendar ne omejeno na slednje, zaradi zaupanja stranke v storitev bwin live video.

§ 5 Pravice intelektualne lastnine

 • (1) Vse ponujene video vsebine so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. Pravica do uporabe storitve bwin live video je neekskluzivna, neprenosljiva in se lahko prekliče. Dovoli se samo za osebne, zasebne in nekomercialne namene. Stranka s svojo uporabo ne sme kršiti navedenih avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk in drugih lastniških pravic. V nasprotnem primeru lahko bwin samodejno prekine pravico stranke do uporabe storitve bwin live video.

 • (2) Stranke vsebin storitve bwin live video ne smejo kopirati, shranjevati, spreminjati ali distribuirati ali nuditi podpore tretjim osebam, ki to počnejo.

 • (3) Stranka storitve bwin live video ne bo predvajala javnosti, ne glede na dejstvo, da je to brezplačno. Stranke ne smejo podpirati tretjih oseb, ki to počnejo.

 • (4) Vsaka stranka, ki krši določila teh pogojev, se lahko toži za povzročeno škodo. To zajema tudi kršitev pravic tretjih oseb, ki prav tako lahko tožijo stranko.

§ 6 Splošna določila

 • (1) bwin si pridržuje pravico do spreminjanja teh pogojev. Če so spremembe, ki jih uvede bwin, znatne, bo o tem stranka ustrezno obveščena. Kljub obvestilu ostaja odgovornost stranke, da občasno prebere pogoje uporabe. Če stranka nadaljuje z uporabo storitve bwin live video po spremembi pogojev, se to obravnava, kot da se stranka s spremenjenimi pogoji strinja.

 • (2) Za te pogoje se uporablja pravo Gibraltarja. Vse spore rešuje sodišče s krajevno in stvarno pristojnostjo v Gibraltarju.