Bejzbol

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1) Dodatne menjave: Če ni navedeno drugače, se stave poravnavajo glede na uradni rezultat vključno z morebitnimi dodatnimi menjavami.

2.) Igralni čas: Če se tekma prekine, se rezultat razume kot uraden, če je bilo odigranih najmanj pet (5) menjav (4 ½ menjav, če vodi domače moštvo). Zmagovalca določi rezultat po zadnji celotni menjavi (razen če se igra prekine v spodnji polovici menjave in domače moštvo vodi; v tem primer je domače moštvo zmagovalec).

Če ni navedeno drugače, velja to pravilo za vse stave. 

Izjeme:

  • ‘Stave v živo:’  Igra mora trajati celotno načrtovano dolžino, da velja za vse trge — 9 menjav (8 ½, če vodi domače moštvo) za igre z 9 menjavami, ali 7 menjav (6 ½, če vodi domače moštvo) za igre s 7 menjavami. Če se igra zaključi pred tem, so vse stave neveljavne, razen tistih, ki so bile določene brezpogojno.
  • Finski bejzbol: odigrana morata biti dva polčasa, da so stave veljavne.
  • Skupno: Stave se poravnavajo glede na uradni rezultat po 9 menjavah (8 ½ menjavah, če vodi domače moštvo). Če so potrebne dodatne menjave, da se igra zaključi, se stave poravnavajo glede na uradni zaključni rezultat. Če se igra prekine prej, bodo vse stave razglašene za neveljavne, razen kadar je bil najvišji možni skupni rezultat, na katerega je mogoče staviti, že dosežen; v tem primeru so vse stave veljavne.

3.) Datum: Vse tekme morajo biti odigrane na načrtovani koledarski dan (na prizorišču) in na načrtovanem prizorišču. V nasprotnem primeru so vse stave za tekmo neveljavne. Če pa je bila tekma začasno prekinjena po začetku zaradi vremena ali zaradi drugega vzroka za preložitev in se ponovno začne najkasneje v roku 36 ur po prvotnem času začetka, so vse stave veljavne. Če se začasno prekinjena tekma ponovno začne več kot 36 ur po prvotnem času začetka in če zahteve glede najmanjšega trajanja tekme niso bile izpolnjene, so vse stave neveljavne razen tistih, ki so bile brezpogojno določene pred prekinitvijo tekme.

4) Run Line: Stave se poravnavajo glede na uradni rezultat po 9 menjavah (8 ½ menjav, če vodi domače moštvo) vključno z vsemi morebitnimi potrebnimi dodatnimi menjavami.

Zgodnji zaključek: če se tekma zaključi zaradi velike prednosti, so vse stave na run line veljavne (velja samo za World Baseball Classics, svetovni pokal in olimpijska tekmovanja).

5) “Grand Salami”/MLB: Stava se nanaša na skupno število tekov na vseh tekmah, odigranih na določen dan. Upoštevajo se samo tekme, odigrane na izbrani dan (v skladu z razporedom MLB). Če je katerakoli tekma prestavljena ali so po objavi začetnih kvot programu dodane nove tekme, so vse stave neveljavne. Stave so neveljavne tudi, če se katera od tekem opusti med igro.

6.) Prvaki divizij: Če se sezona iz kakršnegakoli razloga skrajša, se stave poravnajo na osnovi prvaka divizije, ki ga razglasi ustrezni upravni organ.

7) V kakšni situaciji se bo (igralec X) znašel na koncu svojega prvega na kiju: Stave se poravnavajo glede na dejanje, ki sledi temu, da imenovani odbijalec zapusti domačo ploščo. Lahko je “Zunaj”, “Na bazi” ali pa bo osvojil “Domači tek”. Morebitna dejanja, ki jih povzroči pojav drugega odbijalca na domači plošči, ne štejejo za namene stave.

8) Če je izid stave na zmago, na skupni izid ali na handicap neodločen in za te možnosti ni ponujenih kvot, so vse stave neveljavne.

9) Posebne stave na igralce: ustrezni igralec mora igrati do konca tekme, da so stave veljavne.

10) Igralec proti primerjavi igralcev — dolgoročno (npr. kateri igralec bo osvojil največ tekov v redni sezoni? igralec A/igralec B): Če eden od igralcev na prvi dan redne sezone ni na aktivnem razporedu, so vse stave neveljavne. Če kateri od igralcev zamenja moštvo, štejejo kombinirane statistike.

11) Koliko zmag v redni sezoni bo doseglo moštvo X?: Moštvo mora odigrati najmanj 159 rednih sezonskih tekem, da so stave veljavne.

12) Stave na serijo: Serija A pri tej stavi je število tekem (običajno 3 ali 4), ki jih igrajo zaporedoma iste ekipe na istem prizorišču. Stave na serijo se nanašajo na moštvo, ki zmaga na več tekmah v seriji — v primeru izenačenega izida (obe ekipi zmagata na enakem številu tekem) so vse stave neveljavne.

  • Štejejo samo tekme, zaključene v navedenem časovnem okviru za serijo.
  • Če bi katero od moštev med načrtovanimi igrami v seriji igralo proti drugemu nasprotniku, ta tekma nima vpliva na stave na serijo.
  • Najmanj ena tekma v seriji mora biti odigrana, da so stave veljavne.
  • Če je katera od tekem v seriji prekinjena, se šteje kot veljavna za serijo, če ima uradno razglašenega zmagovalca.
  • Začasno prekinjena tekma iz prejšnje serije se ne šteje kot del trenutne serije.
  • Če je določena tekma iz kakršnegakoli razloga preložena ali začasno prekinjena, vendar se nato nadaljuje in zaključi v istem dnevu, tekma šteje za serijo.

13) Zadetki:da doseže zadetek, mora odbijalec najprej doseči prvo bazo, preden se ga lahko kateri od obrambnih igralcev dotakne z žogico, žogico vrže drugemu igralcu, ki varuje bazo, preden jo odbijalec doseže, ali doseže prvo bazo, medtem ko nosi žogico. Zadetek se šteje tisti trenutek, ko odbijalec varno doseže prvo bazo; če je izločen medtem ko skuša svoj zadetek raztegniti na dve bazi ali tri baze ali domači tek pri isti igri, se mu še vedno šteje zadetek (glede na zadnjo bazo, ki jo je varno dosegel pri igri).

Če odbijalec doseže prvo bazo zaradi napadalnega vmešavanja prejšnjega tekača (tudi v primeru, če je prešnjega tekača zadela odbita žogica), se mu prav tako šteje zadetek.

14) Derbi domačih tekov: Izračun skupnih domačih tekov za stave na derbi domačih tekov vključujejo domače teke, dosežene med zamahi.

15) Primerjalne zmage v redni sezoni: Stave na število zmag v redni sezoni enega moštva v primerjavi z drugim moštvom. Da so stave veljavne, mora vsaka ekipa odigrati najmanj 159 tekem, razen za stave, ki so bile določene brezpogojno