Borilni športi

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.) Splošna pravila: Za poravnavo stave se upošteva izid, ki ga ob koncu dvoboja razglasi uradni napovedovalec. Morebitne kasnejše spremembe izida se ne upoštevajo. Če uradni napovedovalec ob koncu dvoboja ne razglasi izida, se stavna vrsta poravna glede na izid, ki je objavljen na uradni spletni strani zadevne organizacije.
Če se dvoboj koča z neodločenim izidom in za to možnost ni bilo ponujenih kvot, je izid dvoboja neveljaven in vložek se povrne.
Če se potrjeni dvoboj preloži in se odvije v roku 48 ur po prvotno načrtovanem času začetka, so stave nanj veljavne. Če dvoboj ne poteka v roku 48 ur, so stave neveljavne. Če preloženi dvoboj ne poteka v državi, kjer naj bi prvotno potekal, so vse stave neveljavne. Če se dvoboj preloži in poteka na drugem prizorišču v isti državi, so stave veljavne.
Pri dvobojih, ki se zaradi predčasne prekinitve vrednotijo kot ""No Contest"", se vse stave vrednotijo kot neveljavne.

2.) Skupno število točk/rund (več kot/manj kot): Če boksar ne začne runde, se zadnja zaključena runda šteje kot zadnja runda v dvoboju. Če je navedena polovica runde, se za "več kot/manj kot" upošteva polovica ustrezne runde (1 minuta in 30 sekund za 3-minutne runde ali 2 minuti 30 sekund za 5-minutne runde).

3.) Knockdown/štetje v rundi: Pri tej stavi se upoštevajo samo knockdowni, ki vodijo v sodnikovo "štetje", prav tako pa se upošteva, če da pobudo za "štetje" sodnik sam.

4.) Stave na posamezne runde: Stave se poravnajo glede na rundo, ko se borba zaključi. Če tekmovalec ne začne runde, velja prejšnja zaključena runda za "zmagovalno" napoved te stave. Če se dvoboj konča z remijem in za to možnost ni bilo ponujenih kvot, so vse stave neveljavne.