Gospodarstvo

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.) Posebna pravila trenutno niso na voljo. Če ni navedeno drugače, veljajo splošna pravila za športne stave.