Konjske dirke

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

Upoštevajte, da ponudba stav na konjske dirke v vaši državi ali na vaši napravi morebiti ni na voljo.

1. Sprejem stav
Stave se sprejmejo s fiksnimi kvotami za navedene in oštevilčene izbire pri dirkah z vsaj tremi tekmovalci.
Stave se sklenejo s ceno, ki je na stavnem listku prikazana ob sklenitvi stave ali ob začetni ceni (ZC). Preden sklenete stavo, lahko izberete, za kakšno ceno jo želite skleniti.
Vse prikazane cene so podvržene fluktuaciji, zato se lahko vse ponujene cene razlikujejo od prvotno prikazanih cen na spletni strani ali objavljenih v medijih.

2. Poravnava stave

2.1 Za stave na konjske dirke veljajo pravila za stavljenje podjetja Tattersalls. V primeru situacije, ki je ti pogoji ne zajemajo, se za poravnavo stave upoštevajo pravila podjetja Tattersalls ali uradne objave odbora podjetja Tattersalls.

2.2 bwin dobitek izplača glede na uradni rezultat dirke (ne glede na to, kateri tekmovalec prvi prečka ciljno črto). Če se rezultat po objavi uradnega rezultata (npr. po tehtanju) zaradi naknadne diskvalifikacije ali pritožbe spremeni, se sprememba za poravnavo stave ne upošteva.

2.3 Za stave "Each Way" veljajo pogoji za ZC stave na uvrstitev, določa pa jih dejansko število udeležencev dirke in ne število tekmovalcev ob določitvi cene.
Če ni navedeno drugače (bwin si pridržuje pravico, da za poljubno dirko ne ponudi pogojev za stave "Each Way"), se del stave "Each Way", ki se nanaša na uvrstitev, poravna v skladu z naslednjimi pogoji:

2 - 4 tekmovalci - samo zmaga
5 - 7 tekmovalcev - 1/4 kvote za tekmovalce na 1. in 2. mestu
8 + tekmovalcev - 1/5 kvote za tekmovalce na 1., 2. in 3. mestu

Za dirke "Handicap" veljajo naslednji pogoji:
12 + tekmovalcev - 1/4 kvote za tekmovalce na 1., 2. in 3. mestu
16 + tekmovalcev - 1/4 kvote za tekmovalce na 1., 2., 3. in 4. mestu

Če stavo "Each Way" sklenete za dirko ali dogodek, ki je ali postane "samo zmaga" (npr. če nastopijo le 4 tekmovalci), se skupni vložek uporabi za stavo na zmago.

2.4 V primeru pravila "Rule 4" znesek, odtegnjen od dobitka na £, temelji na ceni umaknjenega konja ob sklenitvi stave in je v skladu z naslednjo tabelo:

1/9 ali manj 90 p
2/11 do 2/17 85 p
1/4 do 1/5 80 p
3/10 do 2/7 75 p
1/5 do 2/3 70 p
8/15 do 4/9 65 p
8/13 do 4/7 60 p
4/5 do 4/6 55 p
20/21 do 5/6 50 p
Izenačeno na 6/5 45 p
5/4 do 6/4 40 p
13/8 do 7/4 35 p
15/8 do 9/4 30 p
5/2 do 3/1 25 p
10/3 do 4/1 20 p
9/2 do 11/2 15 p
6/1 do 9/1 10 p
10/1 do 14/1 5 p
Več kot 14/1 Brez odtegljaja

Če se tekmovalec umakne in zato pride do odtegljaja na podlagi pravila "Rule 4", cene Show Price po umiku ni mogoče pripraviti, razen če se vrsta stave popravi.

3. Umaknjeni konji/netekmovalci
Stave so neveljavne, če so sklenjene na konja (razen pri stavah Ante Post), ki se umakne ali se dirke ne udeleži in je razglašen za netekmovalca.
Za stave sklenjene z Show Prices pred umikom velja pravilo "Rule 4" in so odvisne od cene za umaknjenega konja na strani bwin ob sprejemu stave.
Pri popravljenih vrstah stav se skupni odtegljaj za dva konja ali več - eden v prvotni in eden v popravljeni vrsti stave - izračuna glede na stave prvotne vrste stave.
Za stave na konje pri naslednjih vrstah stav, ki imajo vsaj enega umaknjenega konja, se odtegljaj izračuna glede na cene, uporabljene za vrsto stave ob umiku.
Če ni dovolj časa, da bi se za dirko sestavila nova stava, lahko tudi za stave ZC velja pravilo "Rule 4".

4. Ponovljene dirke
Če je zaradi napačnega starta ali iz kakršnega koli drugega razloga treba dirko ponoviti, so stave na konje, ki se ponovitve ne udeležijo, neveljavne.
Dobitki za preostale tekmovalce temeljijo na odtegljaju v skladu s pravilom "Rule 4", pravila za uvrstitve pa se določijo glede na število tekmovalcev, ki se ponovitve udeležijo.

5. Preklicane/prestavljene dirke
V primeru lahke zmage (walkover) ali preklicane dirke so vse stave neveljavne.
Če je dirka prestavljena na naslednji dan, so stave neveljavne. To velja za vse stave na dan dirke in stave Ante Post.

6. Stave Ante Post
Stave, sklenjene v skladu s pravili Ante Post so veljavne, ne glede na to, če se konj dirke udeleži ali ne, razen če se konja izključi ali je dirka prestavljena - v teh primerih so stave neveljavne.

7. Čas sprejema
Vse stave, izbrane s cenami pred dirko na strani bwin, se sprejemajo vse do uradnega "zaključka". Če se stave pomotoma sprejmejo po tem, si bwin pridržuje pravico, da jih razveljavi.

8. Stave na favorita
Stave na favorita se lahko sprejmejo le, če so pri določeni konjski ali pasji dirki na voljo za ZC.
Favorit je izbira z najboljšo kvoto. Če je določen favorit in vsaj dva tekmovalca dirko začneta z najboljšo kvoto, se vložek enakomerno porazdeli med favorite. Primer: če imata dva tekmovalca najboljšo kvoto, sta skupaj prvi in drugi favorit, tekmovalec z naslednjo najboljšo kvoto pa je tretji favorit.
Stave na enega favorita so neveljavne, če je dobitek, ne glede na rezultat, nižji od prvotnega vložka (vključno z odtegljaji). To se zgodi, če so pri dirki štirje sofavoriti s kvoto 3/1.

9. Imenovane izbire
Če je stava ponujena za zmago več kot ene imenovane izbire s posebno kombinirano ceno, je cena podvržena fluktuaciji, tako kot vse stave Show Prices.
Za vse posebne stave se lahko uporabi pravilo "Rule 4", če so pri zadevnih dirkah netekmovalci.
Če je katera od imenovanih izbir netekmovalec ali je dirka neveljavna, se stava zniža na naslednjo stopnjo kombinacija za ZC. Primer: če posebna stava Treble vsebuje netekmovalca, se stava spremeni v stavo Double z ZC itd.

10. Stave "Koliko ...?"
Zmagovalne stave morajo napovedati, koliko posebnih morebitnosti se bo zgodilo, na primer "Koliko favoritov bo zmagalo na dirkališču Ascot?".
Če iz kakršnega koli razloga katera od dirk ne poteka, so vse stave neveljavne.

11. Challenge - jockey
Zmagovalne stave morajo napovedati, kateri od nominiranih jockeyjev bo na določeni dirki/določenih dirkah jahal največ zmagovalcev.
Če je stava "Challenge" na voljo za vsaj tri jockeyje, se uporabi pravilo "Dead Heat". Če je "Challenge" na voljo za dva jockeyja, se ponudi cena za "neodločeno".
Če kateri od nominiranih jockeyjev na dirki ne jaha načrtovanega konja, ta pa se dirke kljub temu udeleži, se konj kljub temu upošteva za poravnavo stave, kot da bi ga jahal "načrtovani" jockey.
Načrtovani konj je tisti, ki je na dan dirke v časopisu Racing Post naveden kot konj, ki ga je jahal zadevni jockey. Če jockey jaha katerega od konjev, ki ga glede na časopis Racing Post tistega dne naj ne bi jahal, se to za "Challenge" ne upošteva.

12. Dosežek jockeyja
Zmagovalne stave morajo napovedati jockeyjev dosežek glede na določen sistem točkovanja.
Za zmago se podeli 25 točk, za 2. mesto 10 točk, za 3. mesto pa 5 točk. Velja pravilo "Dead Heat", če torej jockeyjev konj doseže izenačenje na prvem mestu, se podeli 17,5 točk (npr. 25 točk + 10 točk deljeno z 2).
Glede na sistem točkovanja obstajata dve obliki stav.

Točkovni razpon - na primer 5/1, da bo A P McCoy na dirkališču Cheltenham osvojil med 35 - 40 točk.
Več/manj kot - na primer 6/4, da bo Frankie Dettori na dirkališču Ascot osvojil manj kot 40 točk.

Če jockey, na katerega je bila stava sklenjena, iz kakršnega koli razloga ne jaha načrtovanega konja, a se ta kljub temu udeleži dirke, se konj upošteva za poravnavo stave, kot da bi ga jahal načrtovani jockey. Načrtovani konji so tisti, ki so na dan dirke v časopisu Racing Post objavljeni kot konji, ki so jih jahali zadevni jockeyji. Če jockey jaha katerega od konjev, ki ga glede na časopis Racing Post tistega dne naj ne bi jahal, se to za stave na jockeyjev dosežek ne upošteva. Če ima jockey netekmovalca in SIS ne objavi stavne prireditve, napoved ZC za tega konja, navedena v časopisu Racing Post, določa razdelitev točk:

Enako ali več kot 5/1 = 5 točk
Manj kot 5/1 a več kot enako = 10 točk
Enako ali manj = 15 točk

Če SIS objavi stavno prireditev, se točke podelijo, kot je navedeno zgoraj in v skladu s konjevo ceno ob umiku. Če je dirka neveljavna, se jockeyjev konj upošteva kot netekmovalec. Če jockeyjev konj doseže lahko zmago (walkover), tako da ostali odstopijo, se k skupnemu znesku doda 20 točk. Če za skupno število točk cena ni določena, velja pravilo "Dead Heat".

13. Najboljši jockey na festivalu
Zmagovalne stave morajo napovedati, kateri jockey bo na dirki ali festivalu jahal največ zmagovalnih konj.
Za namene te stave se stave sprejmejo kot "All In, Run or Not". Za poravnavo stav se rezultat določi glede na to, kdo na koncu festivala dvigne pokal. Dodatne preiskave, diskvalifikacije ali spremembe se ne upoštevajo.

14. Challenge - favoriti prireditev
Zmagovalne stave morajo napovedati, na kateri od nominiranih prireditev bodo zmagalo največ favoritov.
Če so za "Challenge" na favorite prireditev nominirane vsaj tri prireditve, velja pravilo "Dead Heat". Če sta nominirani samo dve prireditvi, se ponudi cena za "neodločeno".
Če sta na dirki skupna favorita ali sofavorita, se za stavljenje kot favorit dirke upošteva konj z nižjo število na kartici.
Če se ZC ne povrne, favorit šteje za konja z najboljšo ceno stavne napovedi časopisa Racing Post, ki je pripravljen na startu. Če ponovni favorit (v skladu z objavo v časopisu Racing Post naslednjega dne) ni pripravljen na startu se, v namene stave, označi za netekmovalca.

15. Dosežek favoritov
Zmagovalne stave morajo napovedati dosežek favroitov glede na določen sistem točkovanja.
Za zmago se podeli 25 točk, za 2. mesto 10 točk, 3. mesto pa 5 točk. Velja pravilo "Dead Heat", če torej trenerjev konj doseže izenačenje na prvem mestu, se podeli 17,5 točk (npr. 25 točk + 10 točk deljeno z 2).
Glede na sistem točkovanja obstajata dve obliki stav.
Točkovni razpon - na primer 5/1, da bodo favoriti na dirkališču Cheltenham dosegli med 65 - 70 točk.
Več/manj kot - na primer 10/11, da bodo favoriti na dirkališču Cheltenham dosegli manj kot 65 točk.
Če sta na dirki skupna favorita ali sofavorita, se za stavljenje kot favorit dirke upošteva konj z nižjo število na kartici. Če ponovni favorit (v skladu z objavo v časopisu Racing Post naslednjega dne) ni pripravljen na startu se, v namene stave, točke glede na njegovo ceno ob umiku podelijo tako:

Enako ali več kot 5/1 = 5 točk
Manj kot 5/1 a več kot enako = 10 točk
Enako ali manj = 15 točk

Če se ZC ne povrne, favorit šteje za konja z najboljšo ceno stavne napovedi časopisa Racing Post, ki je pripravljen na startu. Če je dirka neveljavna, se favorit upošteva kot netekmovalec. Če konj doseže lahko zmago (walkover), tako da ostali odstopijo, se k skupnemu znesku doda 20 točk. Če za skupno število točk cena ni določena, velja pravilo "Dead Heat".

16. Stave na dvoboj konjev
Zmagovalne stave morajo napovedati, kateri imenovani konj bo dosegel boljšo končno uvrstitev. Stave se poravnajo glede na uradni rezultat (ne glede na to, kateri tekmovalec prvi prečka ciljno črto). Če oba konja končata na enakem mestu, so stave neveljavne. Če je kateri od konjev netekmovalec, so stave neveljavne. Pri dirkah National Hunt ("Jumps"), mora konj dirko zaključiti, če želi osvojiti stavo na dvoboj (če ni navedeno drugače).

17. Skupne razdalje
Zmagovalne stave morajo napovedati skupno zmagovalno razdaljo na določeni prireditvi/določenih prireditvah.
Maksimalna zmagovalna razdalja znaša 12 dolžin za dirke "Flat" in 30 dolžin za dirke "National Hunt". Če konj dirko zaključi sam ali ali zmaga z "razdaljo", se razdalja poravna kot 12 dolžin za dirke "Flat" in 30 dolžin za dirke "National Hunt".
Za razdalje pod dolžino se uporabijo naslednje dolžine:

Kratka glava = 0,1 dolžine
Glava = 0,2 dolžine
Vrat = 0,3 dolžine
Pol dolžine = 0,5 dolžine
Tri četrtine dolžine = 0,75 dolžine

Če ni objavljene uradne dolžine, jo bwin določi na podlagi vseh razpoložljivih dokazov.
Naknadne diskvalifikacije, preiskave ali spremembe se ne upoštevajo, razen če na dan dirke sodnik spremeni uradno dolžino. V primeru neveljavne dirke se za razdalje upoštevata 2 razdalji za dirke "Flat", za dirke "National Hunt" pa se upošteva 10 razdalj.
Če konj dirko dobi z lahko zmago (walkower), tako da po sestavi stave ostali tekmovalci odstopijo, se za razdalje upošteva 5 razdalji za dirke "Flat" in 12 razdalj za dirke "National Hunt".
Če ni navedene skupne razdalje, se uporabi pravilo "Dead Heat".

18. Zmagovalne razdalje za izbrane konje
Zmagovalne stave morajo napovedati zmagovalno razdaljo izbranega konja.
Glede na sistem točkovanja obstajata dve obliki stav:

Točkovni razpon - na primer 6/1, da bo Black Jack Ketchum zmagal za 0 - 2 dolžini.
Več/manj kot - na primer 9/4, da bo Black Jack Ketchum zmagal za manj kot 4 dolžine.

Če je stava na voljo pred dnevom dogodka in se izbrani konj dirke ne udeleži, so vse stave nanj izgubljene (če ni navedeno drugače).
Če se za netekmovalca/-e na podlagi pravila "Rule 4" za zgodnje cene uporabi odtegljaj 15p v £ (če ni navedeno drugače), so vse stave neveljavne.

19. Lastniki ali trenerji tekmovalcev
Zmagovalne stave morajo napovedati dosežek določenega trenerja ali lastnika.
Glede na sistem točkovanja obstajata dve obliki stav:

Točkovni razpon - na primer 3/1, da bo Aidan O'Brien osvojil 35 - 40 točk.
Več/manj kot - na primer 4/1, da bo Paul Nicholls osvojil manj kot 40 točk.

Če ima lastnik/trener na dirki več kot enega tekmovalca, se za to stavo upošteva konj z najnižjo ceno. Če vsaj dva konja dirko začneta z enako ceno, se vložek enakomerno porazdeli. Časopis Racing Post tega dne določa lastnika/trenerja konja. Če so za izbranega lastnika ali trenerja zmagovalnega konja nominirane dirke na voljo dolgoročne stave, šteje "dejanski" lastnik ali trener glede na časopis Racing Post tistega dne. Če ni navedeno drugače, veljajo pravila za stave Ante Post.

20. Delno prekinjene dirke
Če se dirkalna prireditev prekine, preden je zaključena, za stave na "točkovni razpon" veljajo naslednja pravila.
Če je skupni dosežek v času prekinitve v spodnjem delu razpona (npr. "manj kot 12 dolžin", "manj kot 50" za dosežek) in bi se lahko rezultat spremenil, tako da bi bil v drugem delu razpona, so vse stave te vrste neveljavne.
Če rezultat prekinjene dirkalne prireditve na koncu ne bi mogel biti v vsaj enem od navedenih razponov, se stave, sklenjene na vrednosti teh razponov, poravnajo kot izgubljene. Stave, sklenjene na možne razpone pa se poravnajo kot skupne dobljene stave in zanje se, glede na število možnih zmagovalnih razponov, uporabi pravilo "Dead Heat".
Če možen le en zmagovalni razpon, se stava poravna kot dobljena. Če je skupni dosežek v času prekinitve v srednjem delu razpona (npr. "12 - 15 dolžin" ali "50 - 65" za dosežek), se vse stave na nižji del razpona poravnajo kot izgubljene. Stave, sklenjene na srednje in višje vrednosti razpona se poravnajo kot skupne dobljene stave in zanje se uporabi pravilo "Dead Heat".
Stave, ki v tem trenutku matematično ne morejo zmagati, se poravnajo kot izgubljene. Če je skupni dosežek v času prekinitve v zgornjem delu razpona (npr. "več kot 15 dolžin" ali "več kot 65" za dosežek), se vse stave v skladu s tem razponom poravnajo kot dobljene, vse ostale pa kot izgubljene, saj je rezultat uspešno določen.

21. Stave Forecast
Pri stavi Forecast je treba napovedati konja, ki bosta dirko končala na prvem in drugem mestu - v pravilnem vrstnem redu. Za to vrsto stav veljajo naslednja pravila:
Stave Forecast se sprejemajo le za dirke z vsaj tremi tekmovalci.
Če na dirki nastopita le dva tekmovalca, se stava Forecast poravna kot enojna stava z začetno ceno na konja, ki konča na prvem mestu.
Če eden od konjev dirko zaključi sam, se stava Forecast, pri kateri je zmagovalni konj izbran kot konj, ki bo dirko zaključil na prvem mestu, poravna kot enojna stava z začetno ceno na to izbiro. Vse ostale stave Forecast na dirko se poravnajo kot izgubljene.
V vseh ostalih primerih, če se dividenda za stavo Forecast ne objavi, se stave Forecast poravnajo kot enojne stave z začetno ceno na konja, ki konča na prvem mestu.
Če je v stavi Forecast izbran netekmovalec, se stava Forecast poravna kot enojna stava z začetno ceno na preostalo izbiro. Če je v kombinirani stavi Forecast izbran netekmovalec, se vse kombinacije z netekmovalcem poravnajo kot enojne stave z začetno ceno na preostalo izbiro.
 
22. Stave Tricast
Pri stavi Tricast je treba napovedati konje, ki bodo dirko končali na prvem, drugem in tretjem mestu - v pravilnem vrstnem redu. Za to vrsto stav veljajo naslednja pravila:
Stave Tricast se sprejemajo pri dirkah "Handicap" in dirkah dveletnih konj, pri katerih je najavljenih vsaj osem tekmovalcev in nastopi vsaj šest konj. Včasih se stave Tricast sprejemajo tudi pri drugih dirkah, če je to oglaševano.
Na dirki, ki jo zaključita le dva konja, se stava Tricast, pri kateri sta kot prvi in drugi v pravilnem vrstnem redu izbrana prav ta konja, poravna kot zmagovalna stava Tricast. Vse ostale stave Tricast na dirko se poravnajo kot izgubljene.
Če eden od konjev dirko zaključi sam, se stava Tricast, pri kateri je zmagovalni konj izbran kot konj, ki bo dirko zaključil na prvem mestu, poravna kot enojna stava z začetno ceno na to izbiro. Vse ostale stave Tricast na dirko se poravnajo kot izgubljene.
Če je stava Tricast sprejeta na dirki, kjer se dividenda za stavo Tricast ne objavi, se stava spremeni v stavo Forecast na konja, ki sta izbrana kot prvi in drugi.
Če eden od izbranih konjev pri stavi Tricast postane netekmovalec, se stava Tricast spremeni v stavo Forecast na preostali dve izbiri. Če dva od izbranih konj pri stavi Tricast postaneta netekmovalca, se stava poravna kot enojna stava z začetno ceno na preostalo izbiro. Enaka pravila veljajo za netekmovalce pri kombiniranih stavah Tricast, kjer se vsaka kombinacija poravna ločeno.