Netball

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.) Ekipa, ki bo izpadla: Stave se nanašajo na ekipe, ki bodo ob koncu sezone izpadle. Pri teh stavah se ne upoštevajo nobene prihodnje spremembe.

2.) Stave handicap: Štetje dodatnega časa in podaljšanega dodatnega časa.

3.) Skupno število golov: Štetje dodatnega časa in podaljšanega dodatnega časa.