Nogomet

(Zadnja posodobitev: 28. 1. 2019)

Poleg naslednjih posebnih pravil za nogomet veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila za nogomet imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.)       Redni del (1X2)

Vse stave 1X2 se poravnajo za redni del tekme, razen če je navedeno drugače. To zajema morebiten sodniški dodatek, ne zajema pa podaljška ali streljanja enajstmetrovk. Če tekma poteka, a se ne zaključi v načrtovanem času (npr. ne gre za 90-minutno tekmo, če je tekma razdeljena na 3 tretjine namesto 2 polčasov oz. če se odigrata 2 polčasa po 40 minut), se poravna le stava 1X2, vse ostale stave na tekmo pa so neveljavne. Če tekma, za katero se ponujajo stave live, poteka v navedenem času (npr. 3 tretjine namesto 2 polčasov ali 2 polčasa po 40 minut), so vse stave veljavne. Če se stava live pomotoma ponudi za tekmo, ki traja 2 x 40 minut, se poravnajo le vse vrste stav na 1. polčas in stave, odločene ob koncu 1. polčasa, vse ostale stave pa so neveljavne. Ta izjema velja le za stave live.

Zmeraj se trudimo opredeliti tekme, odigrane na nevtralnem igrišču. Za tekme, odigrane na nevtralnem igrišču (če je označeno ali ne), so vse stave veljavne, ne glede na to, katera ekipa je navedena kot domača. Če se uradni podatki o tekmi glede ekip razlikujejo od naših, so stave neveljavne. Primer: rezerve/U21/mladinci. To se ne nanaša na primere, ko načrtovano tekmo navedemo brez pojma "XI" v imenu ekipe ali v primeru klubskih prijateljskih tekem, pri katerih so vse stave veljavne, ne glede na igralce, ki zaključijo redni del; so pa cene podvržene fluktuaciji.

Specifične stave na podaljšek ostanejo veljavne. To je definirano kot katero koli načrtovano časovno obdobje tekme, običajno dva polčasa po 15 minut, med koncem rednega dela in koncem tekme. Če se odigra katero koli drugo časovno obdobje, se stave torej ustrezno poravnajo, ne glede na odigrana časovna obdobja (npr. 2 polčasa po 10 minut).

2.)       Prekinjene in preložene tekme

2.a) Prekinjene tekme: Vse načrtovane tekme, prekinjene pred koncem rednega dela, so neveljavne. Izjema so stave na dogodke, katerih izid je znan pred prekinitvijo.

2.b) Preložene tekme: Stave na neodigrane ali preložene tekme, sklenjene pred predvidenim začetkom, so neveljavne.

Zgoraj navedeno pravilo za prekinjene/preložene tekme ne velja za južnoameriške klubske tekme, pri katerih se vse stave poravnajo glede na izid ob prekinitvi, če tega upošteva relevantna liga, in za klubske prijateljske tekme, ki jih sodniki vrednotijo kot zaključene in pri katerih je odigran redni del. Poleg tega so veljavne vse stave na tekme, preložene pred načrtovanim začetkom in odigrane isti dan (primer: zaradi slabega vremena se začetek preloži za 3 ure).

Če se tekma odigra pred navedenim začetkom, se lahko upošteva, če so bile stave sklenjene pred novim začetkom. V nasprotnem primeru so stave neveljavne.

V primeru spremembe igrišča so sklenjene stave veljavne, če novo igrišče ni igrišče gostujoče ekipe. V tem primeru so stave na prvotno možnost neveljavne.

3.)        Stave na pravilen izid: Vse stave se poravnajo glede na končni izid ob koncu rednega dela. Na voljo je možnost za "kateri koli drugi izid". Ta vključuje izide, ki niso navedeni na prvotnem seznamu možnih stav in se ustrezno poravnajo.

4.)        Obe ekipi bosta dosegli gol: Napoved, če bosta obe ekipi v rednem delu dosegli gol ali ne. Če je tekma prekinjena, so vse stave neveljavne, razen v primeru, če je rezultat že določen (npr. če sta ob prekinitvi tekme obe ekipi že dosegli gol, je DA zmagovalna možnost).

5.)        Skupno število golov – več/manj kot: Napoved, če bo skupno število doseženih golov v rednem delu višje ali nižje od določenega števila - npr. več/manj kot 0,5 gola, 1,5 gola, 2,5 gola itd. Če je tekma prekinjena pred koncem rednega dela, so vse stave neveljavne, razen če je rezultat že določen.

6.)        Skupno število golov – točno: Napoved točnega števila golov v rednem delu.

7.)        Skupno število golov, 1. polčas – točno in 2. polčas – točno: Napoved točnega števila golov v 1. ali 2. polčasu (45 minut). 

8.)        Število golov – sodo/liho: Napoved, če bo skupno število golov sodo ali liho število (brez golov se vrednoti kot sodo).

9.)        Število golov, 1. polčas – sodo/liho: Napoved, če bo skupno število golov v 1. polčasu sodo ali liho število (brez golov se vrednoti kot sodo).

10.)     Skupno število golov – več/manj kot, 1. polčas in več/manj kot, 2. polčas: Napoved, če bo skupno število doseženih golov v 1. ali 2. polčasu (45 minut) višje ali nižje od določenega števila - npr. več/manj kot 0,5 gola, 1,5 gola, 2,5 gola itd. Če je tekma prekinjena pred koncem polčasa, so vse stave neveljavne, razen če je rezultat že določen.

11.)     Katera ekipa bo dosegla prvi/drugi/naslednji gol: Avtogoli se upoštevajo za ekipo, ki ji je gol pripisan.

12.)     Ekipa, ki bo dosegla zadnji gol: Če je tekma prekinjena, so stave neveljavne.

13.)     1X2 in več/manj kot (izid tekme in več/manj kot): Napoved, kdo bo zmagal na tekmi in kakšno bo skupno število golov v rednem delu, več/manj kot (npr. Bayern München bo zmagal in več kot 2,5 gola na tekmi). Če je tekma prekinjena, so te vrste stav neveljavne.

14.)     Izid tekme in obe ekipi bosta dosegli gol: Napoved, kdo bo zmagal in če bosta obe ekipi v rednem delu dosegli gol. Za to vrsto stave so na voljo tudi ostali izidi, vključno z možnostjo, da bo 1. ali 2. ekipa zmagala brez prejetega gola, da nobena od ekip ne bo dosegla gola in da bosta obe ekipi dosegli gol, tekma pa se bo končala z neodločenim izidom. Če je tekma prekinjena, so te vrste stav neveljavne.

15.)   Stave na strelca gola:

Vse stave na strelce golov (prvi gol/zadnji gol/kadarkoli) so na voljo za izbrane večje tekme. Stave se poravnajo glede na igralca, ki v rednem delu tekme doseže gol (prvi gol/zadnji gol/kadarkoli). Avtogoli se za stave na strelce golov ne upoštevajo. Cene za nenavedene igralce so zmeraj na voljo na zahtevo in ti igralci štejejo kot zmagovalci v primeru, da dosežejo gol in niso navedeni.

15.a) Kdo bo dosegel 1. gol na tekmi: Stave se sprejmejo le za redni del. Stava se poravna glede na igralca, ki doseže prvi uraden gol. Avtogoli se za poravnavo stave ne upoštevajo. Če se tekma kadarkoli prekine, se upošteva prvi uradno doseženi gol. Če do prekinitve ni dosežen gol, so vse stave neveljavne. Če igralec ne stopi na igrišče, preden je dosežen prvi gol, se vrednoti kot netekmovalec (non-runner). To pomeni, da so vse stave na tega igralca neveljavne.

  • "Avtogol": Če je prvi gol "avtogol", se stava poravna glede na igralca, ki doseže naslednji uraden gol. Izjema so stave na igralce, ki na igrišče ne stopijo, preden je dosežen prvi gol. Ti se vrednotijo kot netekmovalci. Vse stave na te igralce so neveljavne.
  • "Ni na seznamu": Če prvi gol doseže igralec, ki ni na seznamu igralcev, na katere je mogoče staviti, so vse stave "izgubljene". Izjema so stave na igralce, ki na igrišče ne stopijo, preden je dosežen prvi gol. Ti se vrednotijo kot netekmovalci. Stave na te igralce so neveljavne.

15.b) Kdo bo dosegel zadnji gol na tekmi: Stave se sprejmejo le za redni del. Stava se poravna glede na igralca, ki doseže zadnji uraden gol na tekmi. Če se tekma kadarkoli prekine, so vse stave neveljavne. Če igralec med tekmo ne stopi na igrišče, se vrednoti kot netekmovalec. Vse stave nanj so neveljavne.

  • "Avtogol": Če je zadnji gol "avtogol", se stava poravna glede na igralca, ki doseže naslednji zadnji gol. Izjema so stave na igralce, ki med tekmo ne stopijo na igrišče. Ti se vrednotijo kot netekmovalci, vse stave nanje pa so neveljavne.
  • "Ni na seznamu": Če zadnji gol doseže igralec, ki ni na seznamu igralcev, na katere je mogoče staviti, so vse stave "izgubljene". Izjema so stave na igralce, ki med tekmo ne stopijo na igrišče. Ti se vrednotijo kot netekmovalci, vse stave nanje pa so neveljavne.

15.c) Kdo bo dosegel gol na tekmi: Stave se sprejmejo le za redni del. Ta vrsta stav se poravna glede na igralce, ki na tekmi dosežejo uradni gol. Če igralec med tekmo ne stopi na igrišče, se vrednoti kot "netekmovalec", vse stave nanj pa so neveljavne. Če se tekma kadarkoli prekine, so vse stave veljavne, če je njihov rezultat že določen. Izjema so stave na igralce, ki med tekmo ne stopijo na igrišče.

15.d) Kdo bo dosegel vsaj 2 gola: Stave se sprejmejo le za redni del. Ta vrsta stav se poravna glede na igralce, ki na tekmi dosežejo vsaj 2 uradna gola. Če igralec med tekmo ne stopi na igrišče, se vrednoti kot "netekmovalec", vse stave nanj pa so neveljavne. Če se tekma kadarkoli prekine, so vse stave veljavne, če je njihov rezultat že določen. Izjema so stave na igralce, ki med tekmo ne stopijo na igrišče.

15.d) Kdo bo dosegel vsaj 3 gole: Stave se sprejmejo le za redni del. Ta vrsta stav se poravna glede na igralce, ki na tekmi dosežejo vsaj 3 uradne gole. Če igralec med tekmo ne stopi na igrišče, se vrednoti kot "netekmovalec", vse stave nanj pa so neveljavne. Če se tekma kadarkoli prekine, so vse stave veljavne, če je njihov rezultat že določen. Izjema so stave na igralce, ki med tekmo ne stopijo na igrišče.

15.f) Kateri igralec bo dosegel gol in bo njegova ekipa zmagala: Stave se sprejmejo le za redni del. Ta vrsta stav se poravna glede na vse igralce, ki na tekmi dosežejo uradni gol in njihova ekipa zmaga. Če igralec med tekmo ne stopi na igrišče, se vrednoti kot "netekmovalec", vse stave nanj pa so neveljavne. Če se tekma kadarkoli prekine, so vse stave veljavne, če je njihov rezultat že določen. Izjema so stave na igralce, ki med tekmo ne stopijo na igrišče.

15.g) Strelec/izid: Stave se sprejmejo le za redni del. Ta vrsta stav se poravna glede na prvega igralca, ki doseže uradni gol in končni izid tekme. Če igralec med tekmo ne stopi na igrišče, se vrednoti kot "netekmovalec", vse stave nanj in na izid pa so neveljavne. Če se tekma kadarkoli prekine, so vse stave veljavne, če je njihov rezultat že določen. Izjema so stave na igralce, ki med tekmo ne stopijo na igrišče.

15.h) Kdo bo dosegel gol na tekmi - stave Head-to-Head: Stave se sprejmejo le za redni del. Stave so veljavne, če sta oba igralca v začetnih postavah. Če katerega od igralcev ni v začetni postavi, so vse stave neveljavne.

16.) Stave handicap:

Stave handicap se poravnajo, tako da ena od ekip prejme prednost določenega števila golov. Stave se poravnajo, tako da se k običajnemu izidu prišteje dodatno število golov oz. se to od izida odšteje.

17.) Polčas/končni izid: Te stave so na voljo za večino tekem, za katere so na voljo stave 1X2. Stave se poravnajo glede na izid tekme ob polčasu in glede na končni izid (po koncu 45 minut in sodnikovega dodatka ter po zaključnem žvižgu). Če se tekma pred koncem rednega dela prekine, so stave neveljavne.  

18.) Dvojna priložnost: Stave se poravnajo glede na naslednje izide posebnih nogometnih tekem. Primeri:

1 ali X – če zmaga domača ekipa ali je izid neodločen, se stave na to možnost poravnajo kot dobljene.

X ali 2 – če zmaga gostujoča ekipa ali je izid neodločen, se stave na to možnost poravnajo kot dobljene.

1 ali 2 – če zmaga domača ali gostujoča ekipa, se stave na to možnost poravnajo kot dobljene.

Če tekma poteka na nevtralnem igrišču, se za namene stave kot domača ekipa vrednoti tista, ki je navedena prva. Vse stave se poravnajo glede na redni del tekme.

19.) Dvostranska stava (če je po rednem delu neodločeno, se vložek vrne)

Katera ekipa bo zmagala? Če se tekma konča z neodločenim izidom, se vložki povrnejo (npr. neodločeno - stava ne velja, 1 - stava ne velja, 2 - stava ne velja)

20.) Skupno število golov na dan: Stave se sprejmejo le za redni del. Avtogoli se za stave upoštevajo. Podaljšek in izvajanje enajstmetrovk se ne upoštevata.

21.) Skupno število golov/turnir: Ta stava vključuje vse gole, dosežene v rednem delu (vključno s sodnikovim dodatkom) in podaljšku. Goli, doseženi pri izvajanju enajstmetrovk, se ne upoštevajo.

22.) Stave na turnir

Za vse stave, ki se nanašajo na strelce golov na turnirju (npr. najboljši strelec, Head-to-Head za strelce golov, najboljši strelec ekipe, najboljši strelec kluba, najboljši strelec lige ...), se za stave upoštevajo tudi goli, doseženi v podaljšku. Izvajanje enajstmetrovk se ne upošteva.

22.a) Zmagovalec turnirja ali prvenstva: Če se ekipa, na katero je sklenjena stava, ne kvalificira, če odstopi ali je diskvalificirana, se vse stave nanjo poravnajo kot izgubljene.

22.b) Najboljši strelec turnirja: Upoštevajo se goli, doseženi v rednem delu in podaljšku. Goli, doseženi pri izvajanju enajstmetrovk, se ne upoštevajo. Upošteva se pravilo "dead-heat" in ne prejemnik "zlatega čevlja" ipd. (ekipa, ki je navedena za igralca, se uporabi le za referenčne namene).

22.c) Najboljši strelec ekipe/kluba: Upoštevajo se goli, doseženi v rednem delu in podaljšku. Goli, doseženi pri izvajanju enajstmetrovk, se ne upoštevajo. Velja pravilo "dead-heat". Za Pokal FA se goli upoštevajo od 1. kroga naprej.

22.d) Dvojna stava zmagovalec turnirja/najboljši strelec: Posebna cena se ponudi za napoved zmagovalca turnirja in najboljšega strelca turnirja. Velja pravilo "dead-heat".

22.e) Zlata žoga: Ta stava se poravna glede na dobitnika zlate žoge (najboljši igralec turnirja po mnenju zveze FIFA).

22.f) Zlata rokavica: Ta stava se poravna glede na dobitnika zlate rokavice (najboljši igralec turnirja po mnenju zveze FIFA).

22.g) UEFA igralec turnirja: Ta stava se poravna glede na dobitnika naslova "Najboljši igralec turnirja" (najboljši igralec turnirja po mnenju zveze UEFA).

22.h) Najboljša kontinentalna ekipa: Stave se poravnajo glede na krog, ko ekipa zapusti tekmovanje; ne glede na podaljšek. Ekipa, ki zmaga v finalu, se vrednoti kot najboljša ekipa. Velja pravilo "dead-heat".

22.i) Skupno število na turnirju/v skupini/na dan: To pravilo velja za vse stave, ki se nanašajo na skupno število golov, kartonov, kotov ali enajstmetrovk na turnirju, v skupini na turnirju ali na določen dan turnirja, ki vključujejo možnost "več kot" in "manj kot".

Za stave na skupno število rumenih kartonov, rdečih kartonov, kotov in enajstmetrovk na turnirju/v skupini/na dan, se upoštevajo le dogodki v rednem delu (vključno s sodnikovim dodatkom).

23.) Antepost

23.a) Zmagovalec lige: Stave se poravnajo glede na to, katera ekipa na koncu sezone doseže najvišjo uvrstitev v ligi, vključno z vsemi tekmami in končnicami, ki odločajo o zmagovalcu sezone (razen, če je v imenu vrste stave posebej omenjeno).

23.b) Najboljši strelec lige: Stave se poravnajo glede na igralca, ki doseže največ golov v ligi, kot je navedeno v imenu vrste stave. Vsi goli morajo biti doseženi v eni ligi in v eni sezoni, ne glede na klub. Upoštevajo se le goli v ligi - brez tekem končnice. Avtogoli se ne upoštevajo. Velja pravilo "dead-heat".

23.c) Stave na izpad iz lige: Če je ekipa pred začetkom sezone odstranjena iz lige, so vse stave te vrste neveljavne in sestavi se nova vrsta stav. Izpad iz lige vključuje samodejno razvrščanje in izide morebitnih tekem za napredovanje/izpad iz lige.

23.d) Zmagovalec sezone - handicap: Stave se poravnajo, po tem ko se h končnemu skupnemu številu točk vseh ekip lige prištejejo točke za handicap. Velja pravilo "dead-heat".

23.e) Stave na uvrstitev v sezoni/višja uvrstitev: Stave se poravnajo glede na to, katera ekipa ob koncu sezone zasede višjo uvrstitev v ligi. Če ekipi dosežeta enako uvrstitev, zmagovalca določa npr. razlika v golih, število doseženih golov ali izid medsebojnih obračunov.

23.f) Naslednji stalni trener: Stave se poravnajo glede na naslednjega stalnega trenerja, ki ga uradno objavi klub. Prehodni trenerji in začasni menedžerji se ne upoštevajo.

23.g) Posebne stave na prestope igralcev/klubske prestope: Stave se poravnajo glede na naslednji stalni klub, ki ga uradno objavi klub. Če ni navedeno drugače, se posojeni igralci ne upoštevajo.

24.) Stave na kote:

Dosojeni koti, ki jih igralci ne izvedejo, se ne upoštevajo. Če sodnik na primer kot dosodi pred zaključnim žvižgom in ta pred koncem rednega dela ni izveden, se za stavo ne upošteva.

24.a) Število kotov v določenem 15-minutnem obdobju: Stave se poravnajo glede na točen čas, ko je kot izveden in ne, ko je dosojen oz. zabeležen s strani tretjih ponudnikov podatkov. Če se kot ne izvede, se za stave ne upošteva.

24.b) Število kotov (redni del) – skupno več/manj kot: Stave se poravnajo glede na skupno število kotov v rednem delu tekme. Če se tekma pred koncem rednega dela prekine, so vse stave neveljavne, razen če je njihov izid že določen.

24.c) Število kotov – 1. ekipa/2. ekipa, 1. polčas in 2. polčas: Stave se poravnajo glede na skupno število kotov v rednem delu tekme - za določeno ekipo in določen polčas.

24.d) Več kotov – ekipa (1X2): Stave se poravnajo glede na ekipo, ki v rednem delu prejme več kotov. Če se tekma pred koncem rednega dela prekine, so vse stave neveljavne.

24.e) Več kotov - 1. polčas/2. polčas (1X2): Stave se poravnajo glede na to, v katerem polčasu rednega dela je dosojenih več kotov. Če se tekma pred koncem rednega dela prekine, so vse stave neveljavne.

24.f) Ekipa, ki bo prva izvedla 3 udarce iz kota – 2. polčas: Stave se poravnajo glede na to, katera ekipa prva doseže navedeno število kotov. Če se tekma pred koncem rednega dela prekine, so vse stave neveljavne. Če nobena od ekip ne doseže navedenega števila kotov, so stave neveljavne.

24.g) Število kotov – sodo/liho: Napoved, če bo skupno število kotov sodo ali liho število (brez kotov se vrednoti kot sodo).

24.h) Število kotov, 1. polčas – sodo/liho: Napoved, če bo skupno število kotov v 1. polčasu sodo ali liho število (brez kotov se vrednoti kot sodo).

25.) Kartoni/stave na točke za opomin:

Turnir - stave na skupno število točk za opomin na navedenem turnirju zveze FIFA ali UEFA. Za poravnavo stav se upoštevajo uradni rezultati na spletni strani zveze FIFA ali UEFA.

Vsi dosojeni kartoni se upoštevajo le za redni del. Zato se opomini v podaljšku za stave ne upoštevajo. Kartoni, ki jih sodnik med tekmo prekliče, dosodi neaktivnim igralcem ali pred začetkom oz. po zaključnem žvižgu, se ne upoštevajo. Kartoni, dosojeni med zaključnim žvižgom rednega dela in začetkom podaljška, se ne upoštevajo.

25.a) 1. rumeni/rdeči karton: Poleg "rezultata" za ekipo A in ekipo B je na voljo tudi možnost "obe ekipi hkrati". Do takšnega rezultata pride, če se igra med prvim in drugim opominom z rumenim kartonom (ali prvo in drugo izključitvijo) ne nadaljuje. Primer: Igralec ekipe A za prekršek prejme rumeni karton. Če se igralec ekipe B maščuje s prekrškom, preden se igra nadaljuje (je izveden prosti strel), in prav tako prejme rumeni karton, se to vrednoti kot "obe ekipi hkrati".

25.b) Število rumenih/rdečih kartonov: Če je igralec izključen zaradi 2 rumenih kartonov, se to za stave vrednoti kot 2 rumena kartona in 1 rdeči karton. Če se tekma iz kakršnega koli razloga prekine, so vse stave neveljavne, razen če je njihov izid že določen. Primer: 1. ekipa: več kot 2,5 rumenega kartona - če 1. ekipa pred prekinitvijo prejme 3 rumene kartone, je se stava poravna kot dobljena.

25.c) Prvi igralec s kartonom: Če za enak primer vsaj dva igralca prejmeta karton, se kot "zmagovalec" vrednoti igralec, ki mu sodnik prvemu pokaže karton. Če izbire ni oz. je razvidna šele po prvem kartonu, so stave neveljavne.

25.d) Bo (igralec X) prejel rumeni karton (samo redni del)? Stave na igralce, ki ne sodelujejo na tekmi, so neveljavne. Upoštevajo se le igralci na igrišču; kartoni, dosojeni neigralcem, trenerjem ali namestnikom, se ne upoštevajo.

26.) Stave na polčas:

26.a) Vse stave na izide 1. polčasa se nanašajo na obdobje od začetka tekme do konca 1. polčasa (po koncu 45 minut, vključno s sodniškim dodatkom). Če se tekma prekine, so stave neveljavne, razen če je njihov izid že določen. To vključuje stave "Polčas/končni izid" (stava zmaga, če je izid pravilen ob polčasu ali ob koncu tekme). Če se tekma po koncu 1. polčasa opusti, se upošteva zmagovalna napoved ob polčasu, vse ostale stave pa so neveljavne.
26.b) Vse stave na izide med odmorom ob polčasu se nanašajo na obdobje med koncem 1. polčasa in začetkom 2. polčasa.
26.c) Vse stave na izide 2. polčasa se nanašajo na obdobje od začetka 2. polčasa do konca 2. polčasa.
26.d) Začetek/konec polčasa določa sodniški žvižg, ki začne/konča ustrezni polčas.
26.e) Vsi kartoni, dosojeni izven rednega dela, se ne upoštevajo (odmor ob polčasu in po zaključnem žvižgu).

27.) Ekipa, ki bo zmagala v obeh polčasih: 90-minutna tekma se vrednoti kot dva 45-minutna polčasa, zato mora izbrana ekipa v vsakem od polčasov doseči več golov od druge ekipe. Če na primer izbrana ekipa doseže gol v 1. polčasu in se tekma konča z izidom 1:0, je prvi polčas dobila z izidom 1:0, izid drugih 45 minut pa je 0:0, torej neodločen. V tem primeru pravilna napoved velja le za 1. polčas in stava se zato poravna kot izgubljena.

28.) Avtogoli:

28.a) Ekipe: Pri stavah, ki se nanašajo na ekipe, se avtogoli zmeraj upoštevajo za ekipo, ki ji je avtogol pripisan. Na primer, če igralec iz ekipe A doseže avtogol, se ta gol za namene stave pripiše ekipi B.
28.b) Strelci golov: Pri stavah na strelce golov se avtogoli ne upoštevajo.
28.c) Če ni določeno drugače, se pri vseh ostalih stavah, ki vključujejo gole, avtogoli upoštevajo.

29.) Kako bo dosežen prvi gol? "Prosti strel" se šteje kot zmagovalna možnost, če nogometaš gol doseže neposredno iz prostega strela in je naveden kot strelec gola. Vsak doseženi gol, ki ni "avtogol", neposreden "prosti strel", "enajstmetrovka" ali "strel z glavo", se vrednoti kot "stel". To pomeni, da ko igralec žogo spravi v mrežo za uradni gol s katerimkoli delom telesa, razen z glavo, in to ni "avtogol", neposreden "prosti strel" ali "enajstmetrovka", se to vrednoti kot "strel". Pravilo velja tudi za poznejše gole.

30.) Posvet z VAR-om: Stave se poravnajo le za redni del tekme. Če sodnik po posvetu z videosodnikom (VAR) svojo odločitev spremeni, se ta upošteva kot posvet z VAR-om in stave se ustrezno poravnajo. Preverjanje VAR-a poteka v ozadju in ne izvede ga glavni sodnik. Vse stave se poravnajo le za posvet z VAR-om in ne za preverjanja VAR-a. Primer: Sodnik z rokama pokaže znak za TV in tako naznani posvet z VAR-om; to pomeni, da si bo ogledal incident. Za namene stave se upoštevajo vse sodnikove odločitve po posvetu z VAR-om. Preverjanja VAR-a se ne upoštevajo. Če je tekma prekinjena, vse stave, katerih izid je že znan, ostanejo veljavne, vse ostale stave so neveljavne.

31.) Potek tekme: Stava se poravna glede na prvo ekipo, ki povede, v kombinaciji s končnim rezultatom na koncu rednega dela tekme, ne glede na to, kako pogosto se prednost med igro spremeni.

32.) Časovna obdobja: Za vse stave, ki se nanašajo na dogodke ali rezultate v zvezi z določenimi časovnimi obdobji, se stave poravnajo glede na točen čas, ki je prikazan na uri ponudnika televizijskega prenosa/vira (npr. 15-minutne stave: čas prvega gola in čas zadnjega gola). Če rezultat ponudnika televizijskega prenosa/vira ni na voljo ali je nejasen, se stave poravnajo na podlagi uradnih statistik in podatkov drugih ponudnikov statistik.

33.) Uraden dodatek, 1. polčas/2. polčas: Stave na sodnikov dodatek se poravnajo glede na število minut, ki jih na tabli pokaže četrti sodnik in ne glede na dejansko odigrani čas.

34.) Koliko golov bo doseženih v ligi X (tekme odigrane dne X): Stava se nanaša na skupno število golov na tekmah, odigranih na določen dan ob določenem času. Tekme se morajo začeti hkrati. Če je katerakoli tekma prestavljena ali so po objavi začetnih kvot h programu dodane nove tekme, so vse stave neveljavne. Če ni navedeno drugače, so stave neveljavne tudi, če se katera od tekem prekine.

35.) Kdo se bo kvalificiral za naslednji krog? Če se tekma določenega kroga tekmovanja preloži, stava ne glede na trajanje odloga ostane veljavna. Pravila za preložene/prekinjene tekme ne veljajo. Ne glede na kakršnekoli preložitve/prekinitve zadevnih tekem, se kot zmagovalec vrednoti ekipa, ki ima pravico igrati v naslednjem krogu.

36.) Stave Combi+/Price Boost/Sestavi stavo - Price Boost

36.a) Stave Combi+ ali izboljšane kvote: Ta kategorija vsebuje izbrane tekme, za katere so ponujene posebne kvote - kvote za tekme so višje od kvot, ki so za iste tekme na voljo v okviru običajne ponudbe. Stave v tej kategoriji se sklenejo kot kombinirane stave z vsaj dvema, tremi ali štirimi napovedmi in z boljšo ceno. Primer: Bayern München, Borussia Dortmund in Werder Bremen bodo zmagali (kvota je z 3,5 zvišana na 4,2). Če katera od navedenih ekip ne igra ali se tekme ne zaključijo na določen datum, so vse stave neveljavne.

36.b) Price Boost: Ta kategorija vsebuje posamezne izbire z zvišano ceno, ki so na voljo le kot enojne stave. Primer: Ekipa A bo zmagala in obe ekipi bosta dosegli gol. Če katera od navedenih ekip na določen datum ne igra, so vse stave neveljavne.

36.c) Sestavi stavo - Price Boost: Ta kategorija vsebuje več vrst stav ali morebitnosti, ki so ponujene kot ena stava. Primer: Ekipa A bo dosegla 1. gol, ekipa B bo zmagala, več kot 3,5 rumenega kartona za ekipo B in igralec A bo dosegel gol. Če katera od navedenih napovedi na določen datum ne igra, so vse stave neveljavne. Če igralec na igrišče stopi, preden se lahko vrsta stave poravna (1. gol ali strelec gola), so stave veljavne.

37.) Preostanek tekme – trenutni izid/preostanek polčasa – trenutni izid (stave live)
Ta stava se poravna glede na izid tekme med sklenitvijo stave in koncem rednega dela. Pravilna napoved je teoretični izid tekme, kot da bi bil ta ob sklenitvi stave 0:0. Trenutni izid ob sklenitvi stave je prikazan v imenu stave (primer: "preostanek tekme - trenutni izid 1:2"). Stava za "preostanek polčasa" se vrednoti temu primerno.

38.) Katera ekipa v obrambi bo prva prejela zadetek v vratnico ali prečko?
Za to stavo se upoštevajo vsi zadetki v vratnico ali prečko, ne glede na to, če je ob zadeti vratnici/prečki dosežen gol ali ne.

39.) Posebne stave na skupine tekem (posebne stave na določene lige):
Vse stave, ponujene pod "Posebne stave na skupine tekem" se nanašajo na tekme določenih lig, ki se začnejo ob določenem času (informacije v zvezi z vključenimi stavami so na voljo neposredno v stavnem dogodku). Izid stav temelji na skupnem rezultatu (npr. golih, kartonih, enajstmetrovkah …) vključenih domačih in gostujočih ekip. V primeru odpovedi, zamud ali prekinitev tekem veljajo naslednja pravila:

  • Če se vsaj ena od vključenih tekem začne več kot eno uro po načrtovanem začetku, so vse stave neveljavne. 
  • Če je vsaj ena od vključenih tekem odpovedana, so vse stave neveljavne. Izjema so stave, ki so že odločene.
  • Če je vsaj ena od vključenih tekem prekinjena in se nadaljuje več kot 60 minut po prekinitvi, so vse stave neveljavne.

Stave na "Katera ekipa bo dosegla 1. gol?" se poravnajo glede na to, katera ekipa doseže 1. gol po srednjeevropskem času in ne glede na čas posameznih tekem.

40.) Cash Out - nogomet: Funkcija Cash Out je na voljo določenim strankam. Podrobna pravila v zvezi s funkcijo Cash Out so na voljo v Splošnih pogojih poslovanja.

41.) PROTEKTOR: Kombinirane stave pred tekmo lahko zavarujete pred določenim številom nepravilnih napovedi. Zavarovanje je odvisno od vrste stave, ceno pa določajo kvota kombinirane stave, vložek in število zavarovanih napovedi. Podrobna pravila v zvezi s funkcijo PROTEKTOR so na voljo v Splošnih pogojih poslovanja.

42.) Državni predpisi: Zaradi državnih predpisov se lahko tukaj navedena pravila razlikujejo glede na državo, v kateri je bila stava sklenjena.

43.) Sestavi stavo: Informacije v zvezi s stavami, sklenjenimi s funkcijo "Sestavi stavo", so na voljo v splošnih pogojih za funkcijo "Sestavi stavo" in stavnih pravilih. Ta imajo zmeraj prednost pred zgoraj navedenimi pravili za nogomet.

43.) Preklici stav: Stranke morajo zagotoviti pravilnost svojih stav. Ko je stava sklenjena, se upošteva za poravnavo. Vse prošnje za preklic stav podjetje obravnava po lastni presoji.