Pravice za fotografije

Fotografije, ki so uporabljene na spletnih straneh www.bwin.com, bwin pridobiva s spletnih strani