Pogoji za uporabo

To stran je dovoljeno uporabljati le v osebne in ne v komercialne namene. Vsaka drugačna uporaba je strogo prepovedana. Z obiskom naše spletne strani se strinjate z naslednjimi pogoji:

  1. Z uporabo strani ne boste zbirali informacij o izdelkih ali storitvah podjetja za tretje osebe. Stran boste uporabljali le v osebne in ne v komercialne namene.
  2. Ime bwin, znamko bwin ali vsebino spletne strani www.bwin.com boste uporabljali le v osebne in ne v komercialne namene.
  3. Za kakšno drugo spletno stran ali spletno okolje ne boste zbirali, kopirali in/ali ponovno ustvarjali nobenih informacij in nobenega materiala spletne strani www.bwin.com, pa naj bo to z uporabo "Screen Scraping" programov, programov "Spider" ali kakršnokoli drugo metodo.
  4. Pravno ste zavezani k upoštevanju teh Pogojev za uporabo.