Потребителска политика

Използването на този сайт е разрешено само за лични и некомерсилални цели. Всяко друго използване е строго забранено. С влизането си в този сайт и с неговото използване Вие се съгласявате със следното:

  1. Използването на уебсайта е само за лични и некомерсиални цели. Предаването на информация относно продуктите и услугите на Компанията на трета страна не е разрешено;
  2. Използването на името на bwin, марката bwin или информацията на уебсайта www.bwin.com е само за лични и некомерсиални цели;
  3. Събирането, копирането, извличането и/или репродуцирането на информация/материали от уебсайта www.bwin.com за друг уебсайт или онлайн среда, независимо дали чрез "Screen scraping" софтуер, "Spiders" или други методи, не е разрешено; и
  4. Вие сте правно обвързани да следвате тези Условия за ползване.