Zakaj ne morem (več) vplačati s svojo kreditno kartico?

Postopajte v skladu s sporočilom, ki se Vam je prikazalo ob poskusu vplačila. Če še nikoli niste uspešno izvršili vplačila s svojo kreditno kartico in ste prejeli sporočilo, da zaradi naših internih varnostnih nastavitev vplačilo z Vašo kreditno kartico ni možno, uporabite drug način vplačila.