Ali so vplačila omejena?

Uporabnik si v svojem računu lahko ogleda veljavni standardni vplačilni limit. Družba si pridržuje pravico, da ob vsakem času preveri vplačilni limit in ga po potrebi spremeni. Za določanje osebnega limita se lahko upoštevajo izplačila dobitkov z računa uporabnika, pri čemer se dovoljeni znesek za vplačilo zviša za vsoto vseh izplačil, ki jih je ta izvedel v zadnjih 30 dneh. Uporabnik lahko standardni vplačilni limit zmanjša. V tem primeru vplačilni limit določi uporabnik in ga lahko po potrebi zviša na standardno vrednost. Po posvetu z družbo lahko uporabnik določi tudi osebni vplačilni limit, ki je višji od standardnega limita. V tem primeru si podjetje pridržuje pravico, da limit kadarkoli zniža nazaj na standardno vrednost.