Kako lahko nastavim širino stolpcev?

Rob stolpca povlecite do želene širine. Prilagodite lahko vse stolpce, razen stolpca z možnostmi.