Hur beställer/avbeställer jag information via SMS?

Under Mitt konto/Inställningar: Kommunikation har du möjlighet att beställa och/eller avbeställa info-SMS. Ändringarna genomförs inom 24 timmar. Observera att den SMS-information som du får via din mobil är den som du beställde vid din registrering eller valde som resultatinformation.

Du kan ändra ditt mobilnummer när som helst under Mitt konto/Inställningar: Personliga uppgifter.