ANVÄNDARVILLKOR MED ÄNDRINGAR GÄLLANDE FRÅN 08.09.2021

VIKTIGT – LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA INNAN DU GODKÄNNER DET HÄR AVTALET OCH SKRIV SEDAN UT OCH FÖRVARA ANVÄNDARVILLKOREN TILLSAMMANS MED ALLA BEKRÄFTELSER DU FÅR VIA E-POST, SMS-MEDDELANDEN, YTTERLIGARE VILLKOR, TRANSAKTIONSUPPGIFTER, SPELREGLER OCH BETALNINGSMETODER SOM ÄR RELEVANTA FÖR DITT BRUK AV PLATTFORMARNA OCH/ELLER TJÄNSTERNA. VI ARKIVERAR INTE VÅRT AVTAL MED DIG, SÅ SKRIV UT OCH BEHÅLL DET. ANVÄNDARVILLKOREN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS (ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN).

Ditt bostadsland bestämmer vilket gruppföretag ("Entain Group Company") som erbjuder produkten till dig, enligt följande information:

Bostadsland

Entain företag

Adress

Företagsnummer

Storbritannien

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

46808

Resten av världen

ElectraWorks Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

94014

I dessa villkor hänvisar vi till respektive Entain gruppföretag med "Vi", "Oss" eller "Vår", beroende på vilket som passar.

Du godkänner att vara bunden av detta avtal genom att klicka på "Skicka" eller "Jag accepterar" och/eller genom att använda tjänsterna (som denna term i det följande definieras). Efter att du (som denna term i det följande definieras) har klickat på "Skicka" eller "Jag accepterar" eller då du använder tjänsterna upprättas ett juridiskt bindande avtal med dessa användarvillkor mellan (a) dig, slutanvändaren ("du") och (b) Oss.

Licensinformation

LC International Limited har licens och regleras av UK Gambling Commission i och med Gambling (Licensing and Advertising) 2014 Act (licens-referensnummer 54743). Användare som bor i Storbritannien kallas "UK Players" i dessa villkor.

ElectraWorks Limited är licensierat av regeringen i Gibraltar och övervakas av Gibraltar Gambling Commissioner enligt spellagen Gambling Act från 2005 avseende företagets onlinebaserade verksamhet med kasinospel och vadslagning med fasta odds. ElectraWorks Limited innehar licens utfärdad av Irish Revenue Commission. I de fall speltjänster erbjuds kunder i Republiken Irland tillhandahålls tjänsterna i enlighet med utfärdad licens.

Vi tillhandahåller tjänster på bwin.com och på andra mobilplattformar och plattformar på nätet som vi tillhandahåller (varje enskild webbplats kallas en "plattform") på vilka du har tillgång till våra vadhållnings-, spel- och satsningstjänster, däribland men inte begränsat till sport-, hästspels- och andra speltjänster, som dessa definieras nedan, via ditt konto ("tjänster").

Vid eventuellt klagomål, skadeståndsanspråk eller tvist avseende resultat som rör tjänsterna eller någon annan aktivitet vi utför ska du i första hand kontakta oss i enlighet med punkt 22 nedan.

Dessa användarvillkor, tillsammans med integritetspolicyn, sporttjänstregler, sportvideoregler, avsnittet Turneringar, avsnitten Så här spelar du/Komma igång och Spelregler, Vanliga frågor, alla ytterligare spelregler, bortkopplings- och avbrottspolicyn, allmänna kampanjvillkor, avgifter och provisionspolicy (om tillgänglig), policyn för tredjepartsinnehåll, ID-verifieringspolicy (för spelare från Storbritannien) och eventuella ytterligare regler och villkor som publiceras på plattformarna eller som på annat sätt meddelas dig och som särskilt har att göra med och reglerar något visst evenemang, ett spel, ett program, en kampanj eller en turnering, utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss ("Avtal"). Du bör läsa alla dessa dokument noga, eftersom samtliga ingår i ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss.

OM DETTA AVTAL ÖVERSÄTTS TILL NÅGOT ANNAT SPRÅK HAR DEN ENGELSKA VERSIONEN FÖRETRÄDE OM ÖVERENSSTÄMMELSEN BRISTER MELLAN ÖVERSÄTTNINGEN OCH VERSIONEN PÅ ENGELSKA.

Observera att dessa användarvillkor ska gälla om överensstämmelsen brister mellan dessa användarvillkor och andra spelregler eller andra dokument som åsyftas i dessa användarvillkor.

Om du har någon fråga om detta avtal råder vi dig att anlita oberoende juridisk hjälp.

Tjänsterna och de interaktiva produkterna (inklusive vissa spel) kan variera beroende på plattformen du använder för att använda produkten.

Vi vill göra dig uppmärksam på vår integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Genom att godkänna dessa användarvillkor bekräftar du även och godkänner integritetspolicyn.

SPORTTJÄNSTER

Sporttjänsterna är de tjänster som vi tillhandahåller via följande plattformar: bwin.com och eventuella andra plattformar för sportvadhållning som vi kan komma att tillhandahålla ("sporttjänsterna" med ett gemensamt namn).

Om du använder eller har för avsikt att använda sporttjänsterna måste du göra det i enlighet med punkt 28 i dessa användarvillkor, som specifikt avser våra sporttjänster.

SPELTJÄNSTER

Speltjänsterna är de tjänster som vi tillhandahåller via följande plattformar: bwin.com och eventuella andra spelplattformar som vi kan komma att tillhandahålla ("speltjänsterna" med ett gemensamt namn).

Om du använder eller har för avsikt att använda speltjänsterna måste du göra det i enlighet med punkt 29 i dessa användarvillkor, som specifikt avser våra speltjänster.

HÄSTSPELSTJÄNSTER

Hästspeltjänsterna tillhandahålls av oss via följande plattformar: bwin.com och eventuella andra plattformar som vi kan komma att tillhandahålla. Genom att erbjuda hästspelstjänster agerar vi som agent i syfte att slutföra spelkontrakt mellan dig och en tredje part i form av en hästsportklubb ("Totalisator") ("Hästspelstjänsterna"). Totalisatorn erbjuder spel i en spelpott. Vinster från vunna spel betalas ut från de insatser som satsats på alla spel. Vinnaroddset är förhållandet mellan den totala summan av alla insatser och den totala summan av alla insatser på vunna spel minus totalisatorns avgifter. Vi administrerar hanteringen av spel med respektive totalisator för din räkning och du ger härmed ditt samtycke till att vi placerar ditt spel hos totalisatorn och tar emot eventuella vinster från totalisatorn och överför dem till ditt konto i enlighet med dessa användarvillkor. Utöver dessa användarvillkor ska totalisatorns användar- och spelvillkor gälla avseende din användning av hästspelstjänsterna och du bekräftar härmed att du godkänner dessa villkor. Om du använder eller avser att använda hästspelstjänsterna måste du följa avsnitt 30, i dessa användarvillkor, som specifikt avser hästspelstjänsterna.

1. TILLÄMPLIGHETEN AV AVTALET

Genom att använda våra tjänster och/eller genom att bekräfta att du har läst detta avtal när du registrerar dig och/eller genom att klicka på knappen "Skicka" eller "Jag accepterar" när du installerar någon av programvarorna som hör till tjänsterna som tillhandahålls via plattformarna eller när du registrerar dig för att skaffa ett konto samtycker du till att följa detta avtal. Du bekräftar även att din underlåtenhet att följa detta avtal kan leda till hinder för, eller stängning av, kontot (enligt definition i punkt 3 nedan), förverkning av medel och/eller rättsliga åtgärder mot dig i lämplig omfattning och såsom anges utförligare i detta avtal. Du bekräftar att vi om du godkänner detta avtal kan börja tillhandahålla tjänsterna till dig omedelbart. Om du godkänner detta avtal när du registrerar dig i syfte att använda våra tjänster kan du därför inte senare annullera registreringen. Du kan däremot säga upp detta avtal och avslutat kontot i enlighet med punkt 18 nedan.

2. LAGENLIGHET FÖR BRUKET AV TJÄNSTERNA

2.1

Du får bara använda tjänsterna om du är minst 18 år (eller har uppnått eventuell högre minimiålder som gäller i det land där du är bosatt) och om du har rätt att göra det enligt de lagar som gäller i ditt land. Du bekräftar att du inte använder våra tjänster från USA, Polen eller något annat territorium där det inte är tillåtet att delta i spelverksamhet på nätet vid den tidpunkt då en vadhållnings- eller spelaktivitet utförs. Vi förbehåller oss rätten att kräva att du bevisar hur gammal du är och ditt konto kan tillfälligt stängas innan du gör det. Du förstår och accepterar att vi inte kan bistå dig juridiskt eller lämna garantier och att du ensam alltid har ansvaret för att följa de lagar som du berörs av och för att säkerställa att du har laglig rätt att använda tjänsterna. Du accepterar att minderårigt spelande inte är acceptabelt och, beroende på om du är en spelare från Storbritannien, att vi kan hänvisa alla försök till minderårigt spelande till Gibraltar Gambling Commissioner (om du inte är en spelare från Storbritannien vid tiden för mottagandet av tjänsterna) eller till UK Gambling Commission (om du är en spelare från Storbritannien vid tiden för mottagandet av tjänsterna) som kan skicka frågan till de lokala åklagarmyndigheterna. Utan begränsning av ovanstående kan tillgången till våra tjänster vara begränsad från vissa territorier. Allt bruk av tjänsterna sker med ditt fria val, efter ditt godtycke och på egen risk. Genom att använda tjänsterna bekräftar du att du inte anser att tjänsterna är kränkande, anstötliga, orättvisa eller opassande på något sätt.

2.2

Spelare från Storbritannien kommer endast att kunna betala in pengar och använda produkterna när vi har verifierat din ID-information. För att genomföra verifieringsprocessen kan spelare från Storbritannien vara tvungna att skicka en kopia på en ID-handling och ett bevis på sin adress, vilket är standard under registreringsprocessen. Vi har rätt att be om ytterligare dokument från spelare i Storbritannien för att kunna bekräfta en spelares identitet enligt lagstiftelsen och bestämmelser i Storbritannien. Spelare från Storbritannien som inte kunnat identifieras och verifieras, kommer inte att kunna använda våra produkter.

Vi kan komma att be om kopior av ID-handlingar och adress-bevis från spelare som inte kommer från Storbritannien och vi har rätten att stryka eventuella överföringar du gjort tills vi kunnat verifiera din identitet. Om vi inte kunnat verifiera din identitet inom en rimlig tidsperiod, som ska fastställas av oss enligt vårt eget gottfinnande, förbehåller vi oss rätten att antingen spärra eller stänga ditt konto och vi kan hålla inne kontosaldot på ditt konto tills vår verifieringsprocess har slutförts på ett tillfredsställande sätt.

2.3

Om en spelare från Storbritannien visar sig vara minderårig när verifieringen kontrolleras, kommer denna inte att tillåtas registrera sig för våra produkter. Om du, efter avslutad verifiering är en spelare från utanför Storbritannien och är minderårig, förbehåller vi oss rätten att ogiltigförklara alla överföringar som gjorts medan du var minderårig. Vi har rätt att stänga alla konton som tillhör minderåriga spelare från utanför Storbritannien. Vi förbehåller oss rätten att informera Gibraltar Gambling Commissioner eller UK Gambling Commission, beroende på var du bodde då du använde produkterna.

2.4

Vi har rätt att begränsa tillgången till alla konton som tillhör spelare från Storbritannien medan vi genomför verifieringskontroller. Under denna tid och enligt våra juridiska skyldigheter, kan det hända att en beträffad spelare från Storbritannien endast kommer att kunna ta ut det kvarstående spelsaldot som betalats in och vunnits på deras konton (inklusive vinster från bonusar där respektive villkor uppfyllts).

3. KONTO/REGISTRERING

3.1

För att kunna använda tjänsterna måste du först registrera ett konto hos oss. Du kan få tillgång till alla våra tjänster från ditt konto (enligt definitionen nedan).

3.2

Du öppnar ett konto hos oss genom att välja ett unikt användarnamn och lösenord och ange annan information som vi kan fråga efter i vårt registreringsformulär, till exempel (vilket inte utesluter annat) för- och efternamn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum och telefonnummer (ett "konto"). Du garanterar att uppgifterna som lämnas vid registreringen, eller därefter, är korrekta och hålls aktuella. Du kan ändra vissa, men inte alla, uppgifter som du angav då du registrerade dig genom att ändra dina kontoinställningar eller kontakta oss. Se vår integritetspolicy om du vill ha mer information. Alternativt kan du även kontakta oss.

3.3

Du kan även bli ombedd att välja vilken valuta du föredrar för kontot bland de valutor som erbjuds ("kontovaluta"). Observera att du inte kan ändra kontovalutan mer än en gång utan vårt godkännande (vilket kan nekas eller fördröjas efter vårt godtycke). Om du vill byta kontovaluta mer än en gång måste du kontakta oss. Eventuella ändringar av kontovalutan sker enligt de villkor och den växelkurs vi erbjuder då bytet sker. Mer information finns i våra Vanliga frågor.

3.4

3.4a Det kostar inget att öppna ditt konto. Vi är inte en bank och medlen garanteras inte av någon myndighet. Alla betalningar till och från Ditt konto måste betalas i de valutor som för tillfället går att använda i tjänsterna och ger ingen ränta, och Du måste se till att alla betalningar till Ditt konto kommer från en betalningskälla för vilken Du är kontoinnehavare. Om du gör en insättning eller uttag från Ditt konto i ett annat valuta än din kontovaluta, kommer sådan insättning och/eller uttag att göras till de Valutakurser som erbjuds av Oss vid tidpunkten för insättningen eller uttaget och kan bli föremål för en liten växlingsavgift.

3.4b Vi är skyldiga enligt vår brittiska spelkommisionslicens att informera kunderna om vad som händer med medel som vi sparar på kontot åt dem och i vilken utsträckning dessa medel skyddas vid insolvens.

Kundmedel sparas på ett separat konto, som är juridiskt erkänt som separat från företaget. Pengarna på detta konto kontrolleras av en oberoende förvaltare och granskas av en extern revisor. Detta ger en hög skyddsnivå. Se spelkommissionens webbplats för mer information.

3.5

Om du vill spela med riktiga pengar eller satsa pengar måste du sätta in "riktiga pengar" på ditt konto enligt någon av de betalningsmetoder som vi för tillfället erbjuder. Pengarna sätts in på ditt konto när vi och/eller våra agenter tar emot dem. Ett lägsta och högsta belopp kan tillämpas på inbetalningar till ditt konto beroende på din historik hos oss, inbetalningssätt och andra faktorer som vi själva bestämmer. Om du vill ha mer information om aktuella inbetalnings- och utbetalningsalternativ kan du läsa våra vanliga frågor om betalningar.

Endast för kunder från Storbritannien

Fr.o.m. 14 april 2020 godkänner vi inga inbetalningar som görs med kreditkort från kunder i Storbritannien, direkt eller indirekt via en elektronisk tjänst eller eWallet.

3.6

Du kan när som helst begära att få ta ut pengar från ditt konto, under förutsättning att alla gjorda inbetalningar har tagits emot. Vi förbehåller oss rätten att betala ut en del eller hela det begärda uttagsbeloppet med samma betalningsmetod och i samma valuta som du använt för inbetalningar gjorts. Om du sätter in pengar med ett kredit-/betalkort eller en e-plånbok kan vi välja att inte godkänna en uttagsbegäran som görs inom fjorton (14) dagar efter insättningen.

3.7

För att kunna använda vissa tjänster måste du först hämta och installera den programvara som tillhandahålls på den aktuella plattformen.

3.8

Vi kan inte garantera att en viss valuta alltid kommer att vara tillgänglig. Om det osannolika inträffar att vi måste sluta att använda en viss valuta och din kontovaluta inte längre är tillgänglig, förbehåller vi oss rätten att kräva att du väljer en ny kontovaluta bland dem som är tillgängliga på sidan Växelkurser och som vi erbjuder vid bytestillfället.

4. ÄKTA IDENTITET OCH ETT KONTO

Namnet i Ditt Konto måste vara detsamma som Ditt fullständiga namn och Din identitet och namnet i kontoregistreringen måste vara detsamma som namnet på kreditkortet/kreditkorten eller något annat betalningsmedel som används för att sätta in pengar på kontot eller ta emot pengar från det. Utan att avvika från ovanstående, om du använder kreditkort eller andra betalkonton som inte står i Ditt sanna och juridiska namn och identitet för att sätta in eller ta emot pengar på Ditt konto, antar vi att Du har fått fullständigt och tillräckligt medgivande från den rättmätiga ägaren och/eller den namngivna personen på sådana kreditkort eller andra betalningskonton. Vi ska inte vara skyldiga att på något sätt undersöka sådant samtycke och ansvarar inte för Din representation enligt dessa villkor. För att verifiera Din identitet förbehåller Vi Oss rätten att när som helst begära att Du legitimerar Dig (däribland men inte begränsat till att Du skickar kopior av ett giltigt pass/ID-kort och/eller något betalkort som har använts) och bevis på att Du bor där Du påstår (däribland men inte begränsat till en ny faktura från ett elbolag eller ett bankkontoutdrag). Underlåtenhet att tillhandahålla sådan dokumentation kan resultera i att Ditt Konto avbryta eller avsluta ditt konto och vi kan hålla inne kontobalansen på ditt konto tills du levererar sådan dokumentation och vår kontrollen fullgjorts på ett tillfredsställande sätt. Du får inte ha mer än ett (1) Konto när Du använder Plattformarna. Om du har fler än ett (1) Konto eller Konton i olika namn, måste Du kontakta oss omedelbart för att få Dina Konton åtgärdade så att du bara har ett (1) Konto. Vi förbehåller Oss rätten att stänga Ditt konto/Dina konton om Du öppnar flera. Om vi har rimlig anledning att tro att flera konton har öppnats i avsikts att bedra företaget, förbehåller vi oss rätten att annullera alla transaktioner som har med sagda bedrägeriförsök att göra. kontakta oss för byte om Du har förlorat Ditt Kontonamn, användarnamn eller lösenord.

5. INGA KONCERNANSTÄLLDA, PARTNERFÖRETAG, BOOKMAKERS, IDROTTSUTTÖVARE ELLER PERSONER SOM ÄR FÖRBJUDNA ATT DELTA

Om du är (i) tjänsteman, tillhör ledningen, är anställd, konsult eller agent för Entain eller något av företagets direkta eller indirekta dotterbolag ("koncernen"), (ii) leverantör till koncernen eller (iii) (endast avseende sportjänsterna) bookmaker eller spelagent eller annan person som på annat sätt som innebär att du skapar, arrangerar eller utför evenemang för vilka vi godkänner spel (inklusive men inte begränsat till sportutövare, idrottsmän, medlemmar i idrottsklubbar och/eller sportligor) får du inte registrera ett konto hos oss eller direkt eller indirekt använda någon av tjänsterna (alla dessa är "obehöriga personer") annat än som en del i din anställning inom koncernen. På samma sätt får inte släktingar till obehöriga personer registrera sig hos oss eller direkt eller indirekt använda någon av tjänsterna. I detta avseende ska termen "anhörig" innefatta (men inte begränsas till) make, maka, partner, förälder, barn och syskon.

6. DITT BRUK AV TJÄNSTERNA

6.1

I rättvisehänseende kan vi vidta åtgärder som vi bedömer som lämpliga i syfte att skapa en rättvis och välbalanserad spelmiljö.

6.2

Utan att ha inflytande på aktuella och öppna överföringar i samband med tjänsterna, förbehåller vi oss rätten att tillfälligt spärra, ändra, ta bort och/eller lägga till något till tjänsterna efter eget godtycke och enligt lagliga möjligheter. Vi kan inte hållas ansvariga för sådana åtgärder.

6.3

Vi förbjuder all otillåten användning av våra tjänster. Vi gör detta för att skydda våra kunder och tjänster. Läs vår policy om illojal konkurrens, som ingår i detta avtal, om du vill veta mer och vår policy mot fusk i punkt 29.4. Om en kund upptäcks delta i någon form av otillåtet samarbete eller andra aktiviteter som vi anser utgöra fusk kan kundens konto stängas permanent och ett eventuellt kontosaldo kan förverkas eller hållas inne enligt punkt 17 i dessa användarvillkor.

6.4

Vi förbjuder uppladdning av förbjudet material från tredje part (enligt termens definition nedan) på våra plattformar. Läs vår policy för tredjepartsinnehåll som ingår i detta avtal om du vill veta mer.

6.5

Vi förbehåller oss rätten att tills vidare utesluta dig från att använda vissa av våra tjänster, plattformar eller spel på våra plattformar.

6.6

Inga meddelanden och ingen information som publiceras på tjänsterna är avsedda att utgöra juridisk eller skattemässig rådgivning och vi kan inte hållas ansvariga för eventuell tillit till sådant innehåll.

6.7

I syfte att ange en referenstid i samband med din användning av tjänsterna används tidszon GMT+1 om inte annat framgår.

6.8

Du använder tjänsterna enbart för privat bruk. Du får inte använda tjänsterna i kommersiellt syfte.

6.9

Vi kan komma att begränsa ditt konto, inklusive insättningsbegränsningar, för att kunna följa våra legala och regulatoriska skyldigheter. Vi tar inte ansvar om dessa begränsningar har inflytande på huruvida du kan uppfylla krav för kampanjer och/eller om du kan ta ut en bonus, fördelar eller priser.

6.11

Vi förbehåller oss rätten att spärra eller stänga Ditt Konto omedelbart om du kränker någon av vår personal eller gör (eller hotar att göra) förtalande eller falskt uttalande om något företag inom Entain Group och/eller någon av dess personal eller tjänstemän eller om du bryter mot ett sekretesskravtal som du är skyldig att följa till något företag inom Entain Group.

6.12

Vi inser att spelande kan bli ett problem för vissa användare. Vi ger användare möjlighet att utesluta sig från att använda Webbsajten och våra tjänster eller att använda andra verktyg för ansvarsfullt spelande som vi erbjuder, till exempel spelpauser eller sätta ekonomiska gränser i förhållande till deras spelande. Vissa verktyg som vi erbjuder kan även tillämpas på andra konton som vi kan identifiera som dina över hela koncernen. Möjligheten att identifiera dina konton beror dock på att den registrerade informationen är identisk på sådana konton. Vi kan inte hållas ansvariga om du har lämnat personuppgifter som inte är identiska på sådana konton.

7. UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Termerna bwin och andra märken som används av koncernen är varumärken, servicemärken och/eller varumärkesnamn som tillhör koncernen eller något av dess dotterbolag eller anknutna företag eller dess licensgivare. Dessutom ägs allt annat material som används av koncernen, däribland men inte begränsat till programvara, bilder, grafik, fotografier, animeringar, filmer, musik, ljud, text (och all annan immateriell egendomsrätt till något av detta) av koncernen eller något av dess dotterbolag eller tillhörande koncernföretag och/eller licensgivare och skyddas av upphovsrätt och/eller annan immateriell egendomsrätt. Du ges ingen rätt till sådant upphovsrättsskyddat material eller varu- eller servicemärken och får inte använda dem utan koncernens skriftliga tillstånd.

8. ELEKTRONISK TJÄNSTLEVERANTÖR

För att få använda tjänsterna måste du skicka pengar till och kan behöva ta emot pengar från oss. Vi kan använda elektroniska betalningstjänster och/eller finansinstitut ("EBF") som tillhandahålls av tredje part för att behandla sådana finansiella transaktioner. Du ger oss ett oåterkalleligt tillstånd att efter behov meddela en sådan EBF att hantera inbetalningar till och utbetalningar från ditt konto, och du samtycker oåterkalleligt till att vi utfärdar sådana anvisningar för din räkning i enlighet med dina önskemål som angivits i relevant funktion på våra plattformar. Du samtycker till att följa användarvillkoren för varje tillämplig EBF. Om det föreligger konflikt mellan detta avtal och EBF-företagens användarvillkor ska detta avtal gälla.

9. BONUSAR

Vi kan ibland erbjuda gratis- eller bonusbelopp som krediteras av oss till ditt konto ("bonus(ar)"). Sådana bonusar får bara användas i de tjänster som anges när du erbjuds bonusen. Mottagandet av en bonus ska ske i enlighet med ytterligare användarvillkor som vi kan göra gällande för varje sådant bonuserbjudande eller, om inga sådana villkor ges, i enlighet med våra allmänna kampanjvillkor och de bonusbegränsningar som gäller för aktuellt erbjudande. Erbjudanden får utnyttjas bara EN gång om inget annat anges. Du har inte rätt att ta ut ett bonusbelopp och får inte ta ut pengar som du fått tillgång till via en bonus från ditt konto utan att gällande villkor uppfyllts, däribland men utan begränsning kvalificering eller restriktioner. Vad beträffar sporttjänsterna får du från kontot, i tillägg till eventuella andra tillämpliga villkor, ta ut medel som erhållits via en bonus först efter att du satsat ett belopp motsvarande fem gånger bonusbeloppet och fem gånger det inbetalade belopp som resulterat i bonusbeloppet till oddsen 1,7 eller högre.

10. KONTANTUTBETALNING

10.1

Kontosaldot är det belopp i riktiga pengar som finns på kontot (om där finns några pengar) plus eventuella vinster och/eller minus eventuella förluster som har uppkommit genom bruk av tjänsterna, minus eventuella anmälningsavgifter eller andra avgifter, i tillämpliga fall, och minus eventuella belopp som tidigare har betalats ut till dig eller belopp som har förverkats eller krävts tillbaka av oss på grund av känt eller misstänkt bedrägeri eller på grund av inbetalningar eller andra transaktioner som har nekats eller annullerats av din bank eller annan relevant utomstående bank (oavsett om det beror på otillräckliga medel, återföringar eller annat), eventuella avgifter för inaktiva konton (se punkt 11 nedan) eller summor som av annan anledning dras eller förverkas i enlighet med detta avtal ("kontosaldo").

10.2

Godkännande av en uttagsbegäran är föremål för att Du har gjort och satsat en tillräckligt stor insättning av riktiga pengar eller obegränsad bonus på Ditt Konto, upplupna vinster, eventuella insättningsmetodbegränsningar, bonusbegränsningar och/eller säkerhetsgranskningar (se avsnitt 16 nedan) och andra villkor i dessa Avtal. När det gäller progressiva jackpottvinster kan vi behöva verifiera vinsten md spelleverantören. Denna verifieringsprocess kan försena alla betalningar/uttag och kan leda till att jackpottens storlek varierar. Vi kommer att sträva efter att göra alla progressiva jackpottbelopp som vinns tillgängliga för dig för uttag inom 24 timmar, förutsatt att alla övriga due diligence- och bedrägerikontroller som krävs har slutförts. Alla belopp som du tar ut är underställda transaktionsvillkor och utbetalningssätt som vi meddelar dig om innan du tar ut pengarna. Läs våra Vanliga frågor om betalningar för mer information om aktuella insättnings- och uttagsalternativ och avgifter.

10.3 

Vi kan rapportera och hålla valfria vinstbelopp inne för att uppfylla tillämplig lag. Du ansvarar själv för alla skatter i samband med eventuella vinster. Kontosaldot går inte att överföras, ersättas med eller bytas mot ett eventuellt annat pris. Eftersom vi använder ett "Closed Loop System" för uttag för att skydda både Oss och våra kunder från kortstöld och bedrägeri, kan Ditt uttag ibland delas upp i flera betalningsmetoder när systemets säkerhetsregler kräver att pengar återlämnas till den/de betalningsmetod(er) som användes för insättning. Vi förbehåller oss rätten att behandla uttag tillbaka till den/de betalningsmetod(er) som användes för att göra din insättning, upp till det totala insättningsbeloppet, innan andra uttagsalternativ aktiveras. Den tillämpliga betalningsmetoden väljs efter vårt eget gottfinnande och kan omfatta, men är inte begränsad till, kredit/betalkort.

10.4

Betalningarna görs så fort som det rimligen går (men den interna hanteringen kan ta upp till två bankdagar), även om det kan bli förseningar på grund av den säkerhetskontroll (se punkt 16 nedan) som vi genomför, förutom om vi håller inne en sådan utbetalning i enlighet med detta avtal.

10.5

Alla betalningar som görs med banköverföring i EUR i SEPA-området utförs enligt SEPA-kriterier.Det innebär att både avsändaren och mottagaren debiteras ordinarie inhemska avgifter avseende transaktionen av sin bank, även om överföringen görs mellan två länder som ingår i SEPA-området. Vad beträffar andra överföringar står vi för alla överföringskostnader vid det första utbetalningstillfället och efterföljande överföringskostnader varje månad upp till högst EUR 1 000.

Du står för eventuella ytterligare överföringskostnader.

11. AVGIFTER FÖR INAKTIVA KONTON OCH ÖVERGIVANDE AV KONTON

11.1

Om du inte utnyttjar ditt konto genom att "logga in" på det med ditt användarnamn och lösenord och antingen (i) satsar pengar via tjänsterna eller (ii) är med i en turnering med kontant startavgift via speltjänsterna eller (iii) spelar en avgiftsbelagd hand via speltjänsterna eller (iv) gör en inbetalning under 365 dagar i rad, betecknas ditt konto (och alla eventuella relaterade konton hos någon EBF) efter dessa 365 dagar ("respittiden") som "inaktivt".

11.2

När ditt konto betecknats som inaktivt har vi rätt att debitera en administrativ avgift ("avgift för inaktiva konton"). Vi kan ta ut ett belopp som uppgår till avgiften för inaktiva konton från ditt kontosaldo dagen efter respittidens slut och var trettionde (30:e) dag därefter i enlighet med avgiftsplanen för inaktiva konton. Vi tar även bort alla oanvända medel för freerollturneringar från ditt konto inklusive men inte begränsat till tillfällen där turneringen som freerollbiljetten avser inte längre är giltig. Om vi fortsätter att beteckna ditt konto som inaktivt under arton månader i rad kan vi frysa de medel som återstår på kontot för att skydda dem och stänga kontot. Du kan när som helst kontakta oss för att få tillbaka frysta medel.

Vi slutar ta ut avgiften för inaktiva konton från ditt kontosaldo om kontot återaktiveras genom att du deltar i en turnering, satsar pengar eller spelar en avgiftsbelagd hand, gör en inbetalning eller om ditt konto spärras i enlighet med avsnitt 18.1 nedan.

12. MATERIAL FRÅN TREDJE PART

12.1

Olämpliga eller kränkande kommentarer tolereras inte i våra chattrum eller på någon annan plats på plattformarna eller i samtal med koncernpersonalen. Dessutom har du inte rätt att komma med falska och/eller illvilliga och/eller skadevållande kommentarer beträffande koncernens verksamhet i något medium eller forum.

12.2

I enlighet med villkoren i vår policy för tredjepartsinnehåll kan vi refusera eller ta bort text, filer, bilder, fotografier, filmer, ljud eller annat material ("material från tredje part") som du lägger upp på plattformarna och som vi efter eget godtycke anser bryter mot villkoren i detta avtal.

12.3

Alla överträdelser mot den här policyn kan leda till att material från den tredje parten tas bort, att du tillfälligt inte får använda tjänsterna och/eller andra sådana åtgärder som kan vara rimliga för att säkerställa att våra bestämmelser efterlevs.

13. UPPLYSNING OM ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

Användarnamnet och lösenordet som du väljer när du ansöker om medlemskap bör inte avslöjas för någon utomstående. Du har själv ansvaret för att skydda ditt användarnamn och ditt lösenord.

Du samtycker till att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt och att inte låta någon annan använda dem. Vi förutsätter att alla personer som identifierar sig genom att ange rätt användarnamn och lösenord är den rättmätiga kontoinnehavaren och alla transaktioner där användarnamnet och lösenordet har angetts korrekt betraktas som giltiga. Vi är under inga omständigheter ansvariga för förluster du åsamkas på grund av obehörigt bruk eller missbruk av dina inloggningsuppgifter. Vi är inte förpliktade att spara information om användarnamn eller lösenord. Om du har tappat bort ditt användarnamn, lösenord eller andra inloggningsuppgifter ber vi dig kontakta oss för att få nya uppgifter. Om du förlägger, glömmer eller tappar bort ditt användarnamn, lösenord eller andra inloggningsuppgifter av annan anledning än att vi skulle ha gjort fel kan vi inte hållas anvsvariga för det.

14. BEDRÄGLIGA AKTIVITETER, FÖRBJUDNA TRANSAKTIONER OCH MISSLYCKADE INSÄTTNINGAR

Vi har en nolltoleranspolicy vad gäller olämpligt spel och bedrägliga aktiviteter. Om du enligt vårt godtycke upptäcks ha fuskat eller försökt vilseleda oss och/eller koncernen eller någon annan användare av tjänsterna på något vis, däribland men inte begränsat till att ha manipulerat spelet eller begått betalningsbedrägeri, eller att ha manipulerat valutafunktionerna eller ha spelat på alla möjliga resultat för en match eller ett event, eller om vi misstänker dig för bedrägliga betalningar, däribland för att ha använt stulna kreditkort, eller någon annan bedräglig aktivitet (däribland men inte begränsat till återföring eller annan återbetalning) eller förbjuden transaktion (däribland men inte begränsat till pengatvätt) eller om dina inbetalningar inte godkänns av din bank av något skäl, förbehåller vi oss rätten att tillfälligt spärra och/eller stänga ditt konto och få tillbaka osäkra fordringar med sådan metod som vi enligt lag kan använda, däribland men inte begränsat till (i) att debitera kontot beloppet du är skyldig oss och (ii) instruera utomstående indrivningsbyråer att driva in skulden. Detta kan skada din kreditvärdighet och innebär att vi måste delge de aktuella byråerna dina personuppgifter (däribland din identitet) och rapportera kriminella eller misstänkta aktiviteter till behöriga myndigheter.

Vi förbehåller oss rätten att annullera och hålla inne delar av eller hela den vinst som en person eller grupp av personer har gjort och att annullera och hålla inne spelarpoäng som en person eller grupp personer har skaffat sig om vi har rimliga orsaker att tro att sagda personer eller grupp av personer handlar eller har handlat i maskopi med varandra i försök att bedra eller skada oss och/eller koncernen och/eller tjänsterna och/eller plattformarna på något sätt.

I dataskydds-, säkerhets- och bedrägeriskyddsintresse tillåter vi inte något bruk av kommunikationskanaler inom tjänsterna och/eller plattformarna (däribland men inte begränsat till chattrum vid kortbordet) för framförande eller marknadsföring av erbjudanden, produkter eller tjänster (oavsett om de är dina egna eller en tredje parts). Vi förbjuder dig uttryckligen att lägga upp information eller kontakta våra kunder för att erbjuda eller marknadsföra erbjudanden, produkter eller tjänster.

Vad beträffar sporttjänsterna och hästspelstjänsterna, i den händelse vi misstänker att matcher eller odds är uppgjorda i förväg eller annan manipulation, förbehåller vi oss rätten att efter eget godtycke (i) ogiltigförklara ett evenemang eller en serie av evenemang på våra marknader och (ii) fördröja och/eller hålla inne betalningar avseende ett evenemang eller en serie av evenemang på våra marknader tills giltigheten för evenemanget eller serien av evemenang kan bekräftas av behörigt idrottsförbund.

I den händelse att ledningen för behöriga idrottsförbund bekräftar att ett evenemang eller en serie av evenemang aktivt manipulerats förbehåller vi oss rätten att enligt eget godtycke ogiltigförklara spel som placerats på sådana evenemang, oavsett om en enskild person identifierats ha haft tillgång till insidekunskap eller information eller om någon annan enskild person enligt vår rimliga bedömning är ansluten till, agerar tillsammans med eller på annat sätt samarbetar med en sådan enskild person.

Vi har rätt att återkräva belopp som Du är skyldiga oss genom att dra av lämpligt belopp från Ditt saldo eller eventuella framtida vinster eller insättningar som krediteras Ditt konto.

15. FEL

Du måste informera oss så fort du blir medveten om eventuella fel avseende ditt konto eller beräkningar i samband med spel eller satsningar eller valutaväxling. Om ett fel eller systemfel eller spelfel (en avvikelse från spellogikens normala funktion av någon anledning) inträffar som leder till ett fel vid oddsberäkning, debiteringar, avgifter, bonusar eller utbetalning, eller i valutaväxling i tillämpliga fall ("fel"), försöker vi återföra ställningen för alla som har påverkats av detta fel till den ställning som gällde innan felet inträffade. Eventuella misstag i visade odds på en tredjeparts oddsjämförelse-sida och som resultat av ett tekniskt problem, kommer att utvärderas som fel. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara och annullera eventuella spel eller satsningar som påverkats av ett sådant fel och att ta ut eventuella medel, som avser berörda spel eller satsningar, från ditt konto. Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot kan vi kräva att du betalar oss det aktuella utestående belopp som avser berörda spel eller satsningar. I alla de fall då vi (efter eget godtycke) kommer fram till att ett fel har använts för att skaffa en orättvis fördel, förbehåller vi oss rätten att betrakta att denna aktivitet faller under punkt 17 (förverkande och kontostängning) i dessa användarvillkor.

Om ett fel eller IT-fel påverkar en sammanförd prisfond, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att återställa deltagarna till den position de skulle ha varit om felet eller misslyckandet inte skedde, inklusive, i förekommande fall, genom att fördela prisfonden rättvist mellan alla berörda deltagare.

16. SÄKERHETSGRANSKNING

För att upprätthålla systemets skick och höga nivå av säkerhet förbehåller vi oss rätten att utföra säkerhetskontroller när som helst för att kontrollera din identitet, ålder och de registreringsuppgifter du har angett för att verifiera ditt bruk av tjänsterna, däribland men inte begränsat till att du följer detta avtal och koncernens policy och om de ekonomiska transaktioner som har utförts via tjänsterna har brutit mot detta avtal och tillämpliga lagar (en "säkerhetskontroll"). Du ger oss eller vårt ombud tillstånd att göra förfrågningar om dig och att till en tredje part som vi anser behöver det använda och avslöja den information du ger oss eller bör ge oss i enlighet med detta avtal, däribland men inte begränsat till att göra en kreditprövning och/eller på annat sätt verifiera informationen mot uppgifter i tredje parts databaser. För att underlätta dessa säkerhetskontroller accepterar du även att tillhandahålla information och dokumentation som vi efter eget godtycke kan komma att begära.

17. FÖRVERKANDE OCH KONTOSTÄNGNING

17.1

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GODTYCKE MED AVSEENDE PÅ DITT KONTO, EVENTUELLT RELATERAT EBF-KONTO (enligt termens definition i stycke 8), EVENTUELLA KONTON DU KAN HA PÅ ANDRA WEBBPLATSER OCH/ELLER KASINON OCH/ELLER TJÄNSTER SOM ÄGS ELLER DRIVS AV ELLER Å KONCERNENS VÄGNAR OCH, I DE FALL DU ANVÄNDER SPELTJÄNSTERNA, EVENTUELLA TJÄNSTER SOM UTNYTTJAR DEN DELADE SPEL-/BORDSPLATTFORMEN, SÄGA UPP DETTA AVTAL, HÅLLA INNE KONTOSALDOT, TILLFÄLLIGT SPÄRRA DITT KONTO OCH FRÅN ETT SÅDANT KONTO FÖRSÖKA ÅTERVINNA DE BELOPP SOM BERÖRS AV EVENTUELL GÄLLANDE UTBETALNING, BONUS ELLER VINST OM:

17.1.1

Du har begått ett väsentligt avtalsbrott,

17.1.2

Vi blir uppmärksamma på att du har använt eller försökt använda tjänsterna i syfte att begå bedrägeri, har ingått en hemlig överenskommelse (även vad gäller återföringar) eller ägnat dig åt olagliga eller olämpliga aktiviteter (däribland men utan begränsning manipulering av valutafunktionerna),

17.1.3

Vi blir uppmärksamma på att du har spelat på någon annan spelwebbplats eller tjänst och misstänks för bedrägeri, hemliga överenskommelser (även vad gäller återföringar) eller har ägnat dig åt olagliga eller olämpliga aktiviteter,

17.1.4

Du har "återfört" eller förnekat något av de köp eller de insättningar du har gjort på ditt konto,

eller

17.1.5

Du försätts i personlig konkurs eller utsätts för något liknande förfarande någonstans i världen.

18. UPPSÄGNING

18.1

Du har rätt att avsluta ditt konto hos oss när som helst och säga upp avtalet med en uppsägningsperiod på sju (7) dagar genom att ta ut alla innestående medel på ditt konto och skicka en skriftlig uppsägelse med post eller e-post till oss. När uppsägningstiden gått ut anses ditt konto vara avslutat. Under uppsägningstiden fram tills det att kontot avslutats ansvarar du fullt ut för eventuella aktiviteter på kontot.

18.2

Om du tillfälligt vill spärra ditt konto kan du göra det på obestämd tid för alla speltjänster. Om du spärrar kontot på obestämd tid kan du när som helst öppna kontot igen efter 24 timmar, vilket inte är samma sak som att avsluta kontot enligt 18.1. På motsvarande sätt som för inaktiva konton tas en administrativ avgift ut även för konton som tillfälligt spärrats via funktionen Kontostängning.

18.3

Utan begränsning till punkt 17 har vi rätt att säga upp avtalet med sju (7) dagars varsel (eller varselförsök) till dig till den e-postadress som du har lämnat till oss. Om vi säger upp avtalet ska vi varsko dig om uppsägningen via e-post och, om uppsägningen inte sker i enlighet punkt 17, så fort det rimligen är möjligt återbetala saldot på ditt konto. Om vi har sagt upp avtalet i enlighet med punkt 17 är eventuella utbetalningar, bonusar och vinster på ditt konto inte återbetalbara och anses förverkade.

18.4

En uppsägning av detta avtal påverkar inte eventuella utestående spel eller satsningar, UNDER FÖRUSÄTTNING ATT utestående spel och satsningar är giltiga och inte bryter mot detta avtal på något sätt.

18.5

Följande punkter i dessa användarvillkor gäller även efter det att detta avtal har sagts upp av någon av parterna: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 och 25 jämte de punkter som krävs för att tolka dem.

19. KOMPENSATION

DU SAMTYCKER TILL ATT DU BARA FÅR ANVÄNDA TJÄNSTERNA I ENLIGHET MED DE ANVÄNDARVILLKOR SOM KOMMER TILL UTTRYCK I AVTALET. DU KOMPENSERAR OSS HELT OCH FULLT FÖR ALLA FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER (INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATARVODEN) SOM VI (ELLER NÅGON MEDLEM AV VÅR KONCERN) LIDER PÅ GRUND AV ATT DU HAR BRUTIT MOT DETTA AVTAL.

20. SJÄLVUTESLUTNING

20.1

Du kan ha rätt att lämna in en begäran om en tillfällig spelpaus eller obestämd självuteslutning med hjälp av spelansvarsfunktionen på ditt konto via Konto, Mina uppgifter, Ansvarsfullt spelande eller genom att klicka här. Om du väljer att använda självuteslutnings- eller spelpausverktyget i samband med ditt konto, kommer inte avgiften för inaktivt konto att dras från ditt konto. Vid obestämd självuteslutning kommer utbetalning av kontosaldot (minus eventuella bonusar) på ditt konto att initieras, med förbehåll för villkoren i detta avtal. Vi har rätt att ta ovan nämnda steg i samband med ditt konto.

20.2

Om du har valt att utesluta dig själv under en obestämt tid från en av plattformerna som erbjuds av en av gruppens bolag, godkänner du att du inte är tillåten att öppna eller använda ett konto hos ett annat av gruppens bolag ("Ytterligare Gruppkonto") under den tidsperiod du har valt.

20.2.1

Om du har öppnat eller använt ett konto på en av plattformerna som erbjuds av ett av gruppföretagen medan du har valt att vara självspärrad, kommer vi självklart att ta de steg som är nödvändiga för att hindra dig från att satsa riktiga pengar inom alla våra produkter inom 48 timmar. Om vi klarar av att hitta konton som öppnats av självspärrade spelare på en plattform som erbjuds av ett av gruppföretagen, kommer vi självklart att ta de steg som är nödvändiga för att göra tillgången till kontot omöjlig inom 48 timmar efter att vi fick reda på det.

20.3

Om du bryter mot bestämmelserna som beskrivs i punkt 20.2 ovan, har vi och/eller ett annat bolag inom gruppen rätten att dessutom (dock inte obligatoriskt) stryka summor du betalar in (eller har betalat in tidigare) i andra gruppkonton.

20.4

För att undvika missförstånd och om du bryter mot punkt 20.2 ovan, måste varken vi eller ett annat av gruppens bolag betala tillbaka några av de summor du betalar in till andra gruppkonton under den tidsperiod du valt.

20.5

Vi ger dig möjligheten att bestämma en individuell daglig, vecko- och/eller månadsgräns. Varje ansökan om att reducera din inbetalningsgräns bearbetas genast. För att effektivt kunna förebygga kompulsivt spelande, bearbetas samtliga höjningar av inbetalningsgränser och/eller strykningar inom 24 timmar efter ansökan.  Du kan bestämma eller anpassa din inbetalningsgräns i sektionen Ansvarsfullt Spelande i ditt konto.

Kunder i Storbritannien: när du loggar in efter 24 timmar, visas ett pop-up-fönster där du kan bekräfta din nya inbetalningsgräns för att aktivera den eller stryka den. Så fort du bekräftat din nya gräns, blir den även aktiverad.

20.6

Kunder i Storbritannien kan använda online-tjänsten GAMSTOP för självuteslutning och kommer att ha möjlighet att utesluta sig från denna Plattform eller alla Plattformar som drivs av Entain Group.

20.6.1

Förutom vår interna självspärr-funktion som förklaras närmare i sektion 20, är vi även registrerade hos självspärr-tjänsten som erbjuds av National Online Self Exclusion Scheme Limited ("GAMSTOP"). I och med att du registrerar dig hos GAMSTOP självspärrtjänst kommer du inte att få tillgång till samtliga online spelsajter och appar som drivs av bolag som har licens för dessa tjänster. Du hittar mer information om GAMSTOP självspärren på www.gamstop.co.uk.

20.6.2

Om du registrerat dig för GAMSTOP självspärren, kommer vi att göra allt för att hindra dig från att tillgå dina online-konton eller att öppna nya online-konton hos en av våra spelsajter eller appar.

20.6.3

Vi kan endast genomföra självspärrar inom GAMSTOP självspärr-tjänsterna enligt den information som du ger till GAMSTOP inom din registrering för GAMSTOP självspärren. Vi kommer inte att ta ansvar för att inte ha sett eventuella misstag du eller GAMSTOP har gjort när denna information skickades vidare.

20.6.4

Vi påminner dig härmed att det är ditt ansvar att ge GAMSTOP information som motsvarar sanningen och som stämmer överens med den information du använde när du öppnade online-konton hos oss.  Det är ditt ansvar att alltid uppdatera informationen du ger till GAMSTOP. Vi tar inget som helst ansvar för om du inte har aktuell information.

20.6.5

GAMSTOP självspärren kommer endast att hindra dig från att ha tillgång till de online-konton som stämmer överens med informationen du gav vidare till GAMSTOP som del av din ansökan om självspärr. GAMSTOP självspärren kommer dessutom endast att hindra dig från att öppna nya online-konton där den personliga informationen du angav stämmer överens med informationen du gav till GAMSTOP som del av din ansökan om självspärr.  Därför kommer vi inte att ta ansvar för om vi inte kunnat hindra dig från att tillgå dina online-konton eller om vi inte kunnat förbjuda dig att öppna nya online-konton, vid omständigheter då felaktiga, ej sammanhängande och/eller ofullständig information ges vidare till oss och/eller GAMSTOP.

20.6.6

Vänligen observera att, enligt GAMSTOPS villkor, din självspärr aktiveras så fort som möjligt efter att din ansökan bearbetats. GAMSTOP försöker att göra det inom 24 timmar, vilket dock inte kan garanteras. Så fort självspärren genomförts och är aktiv på GAMSTOPS operativsystem, kommer den även att aktiveras på våra operativsystem (fast du även borde informera oss om ditt deltagande i GAMSTOP självspärr-tjänsterna - vänligen se paragraf 20.6.8 nedan).

20.6.7

För att garantera att du får ut allt av din självspärr hos GAMSTOP, rekommenderar vi att du även tar kontakt med online-speloperatören du använder för att bekräfta att din ansökan till registreringen hos GAMSTOP självspärren har genomförts. Du kan ta kontakt med oss här.

20.6.8

När du tar kontakt med oss för att bekräfta att din ansökan till registreringen hos GAMSTOP självspärren har genomförts, ber vi dig att bekräfta följande information (vi vill påminna dig om att den information du ger vidare ska vara korrekt, konsistent och komplett för att kunna garantera att du får alla fördelar GAMSTOP självspärren erbjuder):
20.6.8.1 namn;
20.6.8.2 användarnamnet för online-kontot;
20.6.8.3 adress; och
20.6.8.4 födelsedatum.
Det vore bra om du även kunde ange alla postkoder där du levt tidigare och det i samband med användarnamn, e-postadresser och mobilnummer du just nu har eller haft tidigare.

20.6.9

Efter den kortast möjliga spärrtiden som du och GAMSTOP bestämde, kommer du att behöva ta kontakt med GAMSTOP direkt för att genomföra deaktiveringen av din självspärr. GAMSTOP gör allt de kan för att deaktivera din självspärr så fort som möjligt - detta kan dock inte garanteras. Vänligen observera att vi inte kan genomföra deaktiveringen åt dig. Ansökan hos GAMSTOP om att deaktivera din självspärr är i samband med en 24-timmars "cooling-off" period. När din självspärr har deaktiverats kommer du att ha tillgång till alla dina online-konton hos oss/kunna öppna nya online-konton hos oss. Om du inte tar kontakt med GAMSTOP för att deaktivera din självspärr efter spärrtiden du bestämde med GAMSTOP, kommer din självspärr att vara aktiv i ytterligare 7 år - därefter deaktiveras din självspärr.

20.6.10

Du accepterar att du inte får öppna nya online-konton, logga in till något av dina existerande konton eller att du på något sätt försöker kringgå GAMSTOPS eller våra operativsystem/mekanismer så länge din självspärr är aktiv. GAMSTOP självspärren är till för att hjälpa dig med att ansvarsfullt handskas med dina spelvanor hos oss. Som bekräftat i GAMSTOPS villkor, är tjänsten inte till för att ersätta din egna vilja och den är heller inte helt "vattentät", vilket gör att vi inte kan garantera att tjänsten alltid ser till att du inte får tillgång till dina online-konton eller att du hindras från att öppna nya online-konton.

20.6.11

Med passande kontroller och säkerhetsåtgärder ser vi till att du inom självspärren med GAMSTOP inte har tillgång till dina aktuella online-konton eller att du inte kan öppna nya online-konton hos oss. Vi kan dock inte ta ansvar för dig eller tredjepart om du kan fortsätta att spela på en av våra spelsajter och/eller appar (detta inkluderar även att öppna/ha tillgång till konton in-shop om de är kopplade till dina online-konton).

20.6.12

Dessutom kan vi under inga omständigheter ta ansvar för dig eller tredjepart om du har tillgång till dina online-konton eller om du kan öppna nya online-konton under en självspärr-period inom GAMSTOP självspärr-tjänsterna, om orsakerna för detta inte kan kontrolleras av oss. Det inkluderar omständigheter där operativsystemen som används av GAMSTOP inte kunnat identifiera dig och/eller dina online-konton inom självspärren om du försökt få tillgång till en av våra spelsajter och/eller appar.

21. BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG

21.1

BRUKET AV PLATTFORMARNA, HÄMTNING AV PROGRAMVARA SOM AVSER TJÄNSTERNA PÅ PLATTFORMARNA OCH BRUKET AV TJÄNSTERNA SKER MED DITT FRIA VAL, ENLIGT EGET GODTYCKE OCH PÅ EGEN RISK. VI KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FUNKTIONSSTÖRNINGAR I DATORPROGRAMMEN SOM AVSER TJÄNSTERNA OCH SOM VI GÖR TILLGÄNGLIGA PÅ PLATTFORMARNA, FEL SOM BESKRIVS I PUNKT 15, PROGRAMVARUFEL ELLER VIRUS SOM LEDER TILL ATT DATA GÅR FÖRLORADE ELLER ANNAN SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING, DIN MOBILTELEFON ELLER DIN PROGRAMVARA. DÄRUTÖVER KAN VI INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA FÖRSÖK SOM DU GÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA VIA METODER ELLER PÅ SÄTT SOM VI INTE HAR AVSETT. VI BEHÖVER INTE TILLHANDAHÅLLA REDUNDANTA ELLER EXTRA NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM.

21.2

VI TILLHANDAHÅLLER DESSA TJÄNSTER MED RIMLIG KOMPETENS OCH SKÖTSEL OCH VÄSENTLIGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN I DETTA AVTAL. VI GER INGA ANDRA LÖFTEN ELLER GARANTIER OM TJÄNSTERNA.

21.3

VÅRT HÖGSTA SKADESTÅNDSANSVAR GENTEMOT DIG ELLER EVENTUELL TREDJE PART SOM KAN UPPKOMMA GENOM DETTA AVTAL ELLER GENOM DITT BRUK AV TJÄNSTERNA ELLER DATORPROGRAMMEN SOM AVSER TJÄNSTERNA OCH SOM VI TILLGÄNGLIGGÖR PÅ PLATTFORMARNA, OAVSETT OM DET HÄRRÖR FRÅN AVTALSBROTT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA UNDER EN TOLVMÅNADERSPERIOD (12) VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP DU HAR BETALAT FRÅN DITT KONTO I SATSNINGAR, REJK OCH/ELLER AVGIFTER, I TILLÄMPLIGA FALL, UNDER SAMMA TOLVMÅNADERSPERIOD (12) OCH BETRÄFFANDE DEN TJÄNST FÖR VILKEN SKADESTÅNDSANSVARET I FRÅGA HAR UPPKOMMIT.

21.4

KONCERNEN (I VILKEN INRÄKNAS DESS TJÄNSTEMÄN, LEDNING, AGENTER OCH ANSTÄLLDA) KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DIG GENOM AVTAL, ÅTALBARA HANDLINGAR (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT FÖR EVENTUELLA RÖRELSEFÖRLUSTER, DÄRIBLAND MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, VINSTER, INTÄKTER, AFFÄRER, MÖJLIGHETER, GOODWILL, RYKTE ELLER AFFÄRSAVBROTT, ELLER FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER SOM KONCERNEN FÖR NÄRVARANDE INTE KAN FÖRUTSE OCH SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV DETTA AVTAL ELLER DITT BRUK AV TJÄNSTERNA.

21.5

INGET I DETTA AVTAL FRÅNTAR ELLER BEGRÄNSAR EMELLERTID VÅRT ANSVAR FÖR BEDRÄGERI, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV VÅR FÖRSUMLIGHET.

22. KOMMENTARER/KLAGOMÅL

22.1

Om du har klagomål angående reglerna för fastigheterna, måste du skicka ditt klagomål till oss så fort som det är passande från det att det ursprungliga problemet uppstod. Ta kontakt med vår kundtjänst till att börja med. Klagomål kan inte skickas via sociala medier. Det är ditt ansvar att ange en komplett sammanfattning av ditt problem med alla viktiga informationer. Det betyder även, men inte endast, detaljerad överförings-information, exakt datum, tid samt tidszon. Dessutom skärmdumpar eller videomaterial du har, kopior på mottaget kampanjmaterial, osv.

22.2

Om du inte är nöjd med svaret från vår kundtjänst angående ditt klagomål inom processen i 22.1. ovan, kan du skicka ditt klagomål skriftligt till complaints@bwin.com. Du kan även skicka skriftliga meddelande till: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Alla meddelanden som vi skickar till dig (om inget annat anges här) skickas till den e-postadress som du angav när du registrerade ditt konto. Du ansvarar för att meddela oss om att denna e-postadress ändras genom att använda funktionen "Ändra e-postadress" i vår programvara och för att regelbundet kontrollera ditt e-postkonto och se om du har fått något meddelande från oss.

22.2.1

(i) Du borde få en bekräftelse att vi tagit emot ditt klagomål inom 24 timmar från det att vi tog emot ditt klagomål som beskrivet ovan. Vårt definitiva beslut för ditt ärende skickas via e-post inom åtta veckor från det att vi tog emot klagomålet. Undantag görs om du inte följer processen för klagomål inom den angivna tiden. Om vi behöver mer information från dig, pausas denna tidsperiod fram tills du har skickat den information som behövs. Då fortsätter processen där den stoppades.

(ii) Vår process för klagomål avslutas om ditt klagomål förblir olöst åtta veckor (med eventuella pauser som görs för att du ska kunna skicka ytterligare information) efter att vi tagit emot ditt klagomål eller om vi inte kan fortsätta med att behandla ditt ärende eller om vi inte har fattat något beslut inom åtta veckor. Vi skriver då ett slutligt svar angående ärendet via e-post.

22.3

Om du inte är nöjd med vårt slutliga svar enligt processen för klagomål ovan och du spelar i Storbritannien, kan du ta kontakt med vår "alternative dispute resolution" (ADR) operatör, Independent Betting Adjudication Service (“IBAS”). IBAS är en dispyt-lösningstjänst som vi har anlitat som oberoende problemlösnings-tjänst (för problem och klagomål som har att göra med en kunds klagomål i samband med spelöverföringar och som inte kan lösas av vår process för klagomål ovan). ADR-tjänsten är gratis. Notera att IBAS kan avvisa hänvisade klagomål på grundval att de är oseriösa eller otillbörliga.

Om du inte är en brittisk spelare vid tidpunkten för mottagandet av Tjänsterna, kan du gärna ta kontakt med Gibraltar Gambling Commissioner via gccomplaints@gibraltar.gov.gi för att skicka ditt klagomål.

Alla diskussioner mellan Dig och oss rörande ett klagomål eller en tvist – inklusive information om tvisten/klagomålet, eventuella förfrågningar och/eller korrespondens från kundtjänster som ingåtts som en del av tvisten/klagomålet – är konfidentiella, med syfte att försöka lösa tvisten i  godo.  Du samtycker till att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i sådana diskussioner till någon tredje part (inklusive media eller via sociala medier/chattrum och andra liknande forum), förutom att du kan lämna ut information till dina rådgivare (advokater, finansiella rådgivare, hälso- och sjukvårdspersonal, försäkringsgivare osv.), relevanta tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ, IBAS eller andra tvistlösningstjänster, eller vad som krävs eller tillåts enligt lag.

23. SKYDD AV DATA

23.1

Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter till eventuellt ombud, som bara har rätt att använda uppgifterna för exakt de syften som vi anger och inom ramen för detta avtal. Vi använder dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. Om vi ingår partnerskap med en tredje part som innebär att de utför vissa funktioner för oss eller att vi är verksamma under en tredje parts varumärke, kan vi dela, och/eller överföra, dina personuppgifter och andra uppgifter om din användning av Tjänsten till en sådan tredje part. Genom att använda tjänsten och acceptera dessa villkor ger du härmed ditt samtycke till att vi delar och/eller överför denna information och personuppgifter till tredje parti i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och tillhörande bestämmelser.

23.2

Du bör förutsätta att allt bruk av vår webbplats och att e-postmeddelanden, SMS och telefonsamtal mellan dig och oss registreras och sparas. Denna registrerade information är vår egendom och kan användas som bevis om tvist uppkommer eller för att förbättra kundtjänsten.

24. GÄLLANDE LAG

Detta avtal underställs och ska tolkas enligt lagarna i Gibraltar. Om en juridisk tvist skulle uppstå gällande avtalet eller dess verkställighet ska den avgöras av förvaltningsrätten där kunden bor. Om någon del av detta avtal befinns vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa i något avseende ska detta inte påverka giltigheten av resten av avtalet, som ska förbli giltigt och möjligt att verkställa i enlighet med villkoren däri.

25. ÖVERLÅTELSE

Vi förbehåller oss rätten att överlåta, tilldela, underlicensiera eller som säkerhet lämna detta avtal, helt eller delvis, till vilken person som helst (utan ditt godkännande) utan föregående meddelande, under förutsättning att en sådan tilldelning sker med samma villkor eller villkor som inte är mindre fördelaktiga för dig. Du får inte tilldela, underlicensiera eller på något annat sätt överlåta någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

26. TREDJE PARTS RÄTTIGHETER

26.1

Förutom i den mån som detta avtal uttryckligen anger att en tredje part har egen rätt att verkställa ett villkor i detta avtal har en person som inte är part i detta avtal ingen rätt enligt lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser att förlita sig på eller verkställa något villkor i detta avtal, men detta gäller inte tredje parts rättighet som föreligger därutöver annat än enligt lokal lagstiftning eller lokala bestämmelser.

26.2

För att undvika oklarheteter betraktas varje medlem av koncernen som utomstående förmånstagare till detta avtal.

27. HELA AVTALET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Du förstår och samtycker till att vara bunden av detta avtal även då vi från tid till annan gör ändringar eller tillägg till det. Vi kan när som helst ändra detta avtal antingen genom att e-posta eller SMS:a dig med information om de nya villkoren och/eller genom att publicera det ändrade avtalet/de ändrade avtalen på lämplig sida på plattformarna eller på annat ställe där du gör bruk av tjänsterna. Alla sådana ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter publiceringsdatumet. Det enda du kan göra om du inte accepterar en ändring är att säga upp detta avtal. Ditt fortsatta bruk av tjänsterna efter det att du har fått meddelandet eller, i förekommande fall, efter trettiodagarsperioden (30), kommer att betraktas som ett bindande godkännande av ändringen. Du har ansvaret för att granska detta avtal och eventuella ändringar varje gång du spelar. Detta avtal och dokumenten som vi hänvisar till i det utgör det fullständiga och slutgiltiga avtalet mellan dig och oss vad avser detta avtal och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss.

28. SPORTTJÄNSTER

28.1

Följande villkor gäller enbart ditt bruk av sporttjänsterna. Observera att denna punkt 28 ska gälla i den utsträckning som den gäller ditt bruk av sporttjänsterna om det föreligger konflikt mellan punkt 28 och de övriga punkterna i dessa användarvillkor.

28.2. Regler och tillvägagångssätt för sporttjänsterna

Du måste använda sporttjänsterna i enlighet med de allmänt accepterade spelreglerna som beskrivs i våra sporttjänstregler och eventuell annan sida som avser och reglerar ett särskilt evenemang, spel eller en särskild turnering ("regler"). Vi råder dig att läsa alla dessa regler noga.

28.3. Satsningsvillkor

Vi förbehåller oss rätten att använda symboler (t.ex. 1, X, 2) och förkortningar för att visa spelresultat. Vi ska vid varje enskild tidpunkt ha ett hjälpavsnitt på sporttjänsterna med information om speltyper och vilka villkor som gäller. Vi råder dig att bekanta dig med alla detaljer kring alla spel innan du gör placerar spelet. Eventuell extra information ges ovanför eller under evenemanget och de visade oddsen utgör en del av satsningsreglerna för ett visst evenemang och ska om någon diskrepans föreligger prioriteras högre än dessa villkor. Vi råder dig att läsa all denna information noga.

28.3.1 Insatsbegränsning

Vi förbehåller oss rätten att begränsa det högsta belopp som får satsas på enskilda eller kombinerade spel.

28.3.2 Vinstbegränsning

Det högsta sammantagna belopp som du kan vinna via sporttjänsterna inom en sjudagarsperiod (7) är, beroende på vald valuta, CHF 300.000, $ 310.000, EUR 250.000, £ 200.000, DKK 1.800.000, SEK 2.100.000, NOK 1.800.000, PLN 950.000, CZK 6.000.000, HUF 72.000.000, YTL 500.000, HRK 1.800.000, RON 1.000.000, RUB 9.000.000, LVL 175.000, LTL 860.000, BGN 490.000, ARS 1.700.000, MXN 4.000.000. Maximibeloppet gäller oavsett hur många spel som placerats eller ännu inte avgjorts eller oavsett vilket belopp som satsats eller ännu inte godkänts. Vårt godkännande av spelet eller satsningen utgör inte ett avtal om utbetalning om din nettovinst överskrider vår vinstbegränsning (ovan). Det är ditt ansvar att känna till att du inte får betalt om nettovinsten överskrider den här gränsen.

Det högsta belopp som du kan vinna via sporttjänsterna på ett enskilt spel är, beroende på vald valuta, CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000, ARS 70,000, MXN 170,000. Dessa belopp är endast ungefärliga värden och kan ändras på grund av valutafluktuationer. Vi förbehåller oss rätten att vid olika tillfällen införa nya vinstbegränsningar.

28.3.3 Vinstberäkning

Vid spel med fasta odds beräknas vinsten genom att insatsen multipliceras med det fasta oddset. Vid livespel godkänner du alla eventuella oddsändringar under spelplaceringsprocessen. Med oddsändringar menas förändringar som inträffar mellan det att du gör ett tilllägg på spelkupongen och vi godkänner spelet. Oddsen visas i spelbekräftelsen. I den händelse att du placerar fler än ett spel (däribland kombinationer av enkel- och kombispel), och din totala vinst överskrider vinstbegränsningen enligt punkt 28.3.2 ovan, ska vi ha rätt att reducera beloppet i nödvändig omfattning i syfte att uppnå överensstämmelse med vinstbegränsningen.

28.3.4 Spelens och resultatens riktighet

I syfte att säkerställa högsta möjliga riktighet avseende alla spel och resultat beräknas dina kontomedel med fyra decimaler. Av tekniska orsaker kan ditt kontosaldo endast visas med två decimaler, vilket ibland kan leda till bristande överensstämmelse när ett värde med fyra decimaler avrundas till ett värde med två decimaler.

28.4 Godkännande och bekräftelse av villkor

28.4.1

Spel måste placeras via sporttjänsterna.

28.4.2

Ett spel anses vara giltig efter bekräftelse från våra fjärrservrar. Ett spel anses vara godkänt när det visas i kundens konto under ”Mina spel”. När ett spel placerats och godkänts debiteras ditt konto med motsvarande belopp. Ett godkänt spel kan inte annulleras eller ändras på något sätt.

28.4.3

När du placerar ett spel bekräftar du att du inte har någon förhandskunskap om resultatet för respektive evenemang som spelet avser ("Evenemanget"). Om, under tiden fram till spelets godkännande, uppgifter framkommer genom vilka resultatet för ett evenemang kan förutses förbehåller vi oss rätten att ändra deadline för spelets godkännande eller att ogiltigförklara alla placerade spel.

28.4.4

Vi förbehåller oss rätten att innan ett evenemang äger rum annullera alla spel som kan ha godkänts av misstag om det inte finns medel på kontot för att täcka spelbeloppet. Om ditt kontosaldo däremot delvis täcker satsat spelbelopp förbehåller vi oss rätten att godkänna ditt spel till en insats som motsvarar ditt kontosaldo. Vi förbehåller oss även rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dig från ytterligare förluster om du förlorar EUR 5 000 (eller motsvarande) eller mer under en fyraveckorsperiod.

28.4.5

Alla spel måste placeras och godkännas innan det aktuella evenemanget startar. Alla spel som placeras eller mottas efter att evenemanget börjat annulleras såvida inte spelerbjudandet uppenbarligen är avsett att vara tillgängligt efter det att evenemanget har inletts (dvs. livespel, outright/vinnare).

28.4.6

Om det i samband med livespel visar sig att ett spel på grund av försenad TV-bevakning eller dataöverföring har placerats till fel pris, omedelbart efter att vald deltagare/valt lag har fått ett markant övertag, förbehåller vi oss rätten att annullera spelet oavsett om det ger vinst eller förlust.

28.4.7

Om ett evenemang inte blir av och förklaras ogiltigt beräknas respektive val med det neutrala decimaloddset ett (1,00). Enskilda spel återbetalas. Om flera spel placerats, där både evenemang som inte blir av och giltiga evenemang som ser ut att gå hem ingår, betraktas det kombinerade spelet som vunnet och det ackumulerade oddset justeras därefter.

28.4.8

Kombinerade spel godkänns inte om resultatet i någon del av spelet bidrar till resultatet i ett annat.

28.4.9

Vi förbehåller oss rätten att helt eller delvis inte godkänna ett spel och att betrakta alla tvetydiga spel som ogiltiga.

28.4.10

Vi förbehåller oss rätten att stänga, ändra, ta bort och/eller lägga till en sporttjänst efter eget godtycke med omedelbar verkan och utan föregående meddelande och vi kan inte hållas ansvariga för sådana åtgärder.

28.5 Ändringar av kontovaluta

För att undvika oklarheter räknas alla vinster om till den nya kontovalutan i den händelse att du byter kontovaluta, innan ett spel avgjorts, till växlingskursen vid utbetalningen.

29. SPELTJÄNSTER

29.1

Följande villkor gäller enbart Din användning av Speltjänsterna. Notera, om det föreligger någon konflikt mellan denna punkt 29 och de övriga punkterna i dessa Villkor, så ska de övriga punkterna i dessa Villkor gälla. I händelse av en konflikt mellan dessa Villkor och reglerna som visas i något av de spel som erbjuds av oss, gäller dessa Villkor.

29.2 Spel med låtsaspengar och riktiga pengar

Genom att registrera dig för speltjänsterna har du även tillgång till (via programvaran [som definieras nedan]) både spel och turneringar med låtsaspengar ("spel med låtsaspengar" respektive "gratisspel") och spel och turneringar med riktiga pengar ("spel med riktiga pengar") via speltjänsterna. Det är inte nödvändigt eller obligatoriskt att betala för att få spela spel med låtsaspengar, med undantag för eventuell kostnad som du kan ådra dig för att komma åt speltjänsterna och som debiteras av din internetleverantör eller ditt telebolag, och du kan spela spel med låtsaspengar utan att satsa riktiga pengar. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt stänga, ändra, ta bort och/eller lägga till något till en speltjänst efter eget godtycke med omedelbart verkan och utan föregående meddelande och vi kan inte hållas ansvariga för sådana åtgärder.

29.3 Regler och procedurer för speltjänsterna

Du måste använda speltjänsterna i enlighet med de allmänt accepterade spelreglerna som beskrivs i avsnittet Spelregler, och de tillvägagångssätt som gäller speltjänsten som du använder och som beskrivs i avsnittet Spel på webbplatsen bwin.com, däribland men inte begränsat till avsnitten Kampanjer, Turneringar, Spelanvisningar och spelregler, b'friends, Så här spelar du, Bordsinsatser, Turneringar, Turneringsregler, Pokeretikett och alla andra sidor som avser och reglerar ett särskilt evenemang, spel eller en särskild turnering ("regler").

29.4 Fusk

29.4.1 Policy mot fusk

Vi åtar oss att förhindra otillåten användning av speltjänsterna, inklusive men utan begränsning till spelsamarbete, icke-mänskliga spelare (bottar), chip dumping, scripting, och andra former av olämpligt beteende som ger vissa spelare ett orättvist övertag (Policy om illojal konkurrens) över andra spelare. Vi åtar oss också att upptäcka och förhindra användande av programvara som skapats i syfte att möjliggöra artificiell intelligens på Våra Plattformar inklusive, men utan begränsning till, programvara som analyserar motståndarna eller som möjliggör fusk eller annat som vi bedömer ge dig en orättvis fördel framför andra spelare som inte använder sådana programvaror eller system (AI-program). Du samtycker till att vi vidtar åtgärder för att upptäcka och förhindra användandet av sådana program och AI-program (inklusive men utan begränsning till att vi kan komma att läsa listor över program som för tillfället körs på spelarens dator) och du förbinder dig att inte använda AI-program och/eller liknande program. Om vi misstänker att en spelare gjort sig skyldig till vad som beskrivs här i paragraf 29.4 eller något liknande agerande som vi bedömer vara orättvist eller bedrägligt förbehåller vi oss rätten att, efter eget gottfinnande, spärra spelarens konto och hålla kvar innestående medel. Inga spelare har rätt att kräva ytterligare åtgärder från vår sida gentemot spelare som misstänks för samarbete, fusk, scripting eller andra former av orättvist eller bedrägligt beteende. Om en spelare, i samband med användning av våra tjänster, drabbas av fusk från någon annan spelare återbetalar vi endast de belopp som spelaren förlorat till följd av fusk om vi kan lokalisera fuskarens konto och få tillgång till de aktuella medlen. I händelse av att fler än en spelare drabbats av en bedräglig spelare och vi kan lokalisera dennes konto fördelas innestående medel på kontot proportionerligt efter hur stor förlust varje spelare gjort.

29.4.2 Kollusion och fusk

Kollusion är när två eller fler spelare försöker skaffa sig fördelar genom att dela information med varandra om sina kort eller liknande. En spelare som enligt vår rimliga bedömning samarbetar eller försöker samarbeta med någon annan spelare i samband med användning av våra tjänster riskerar att bli permanent avstängd från tjänsterna eller programvaran. Spelarens konto kan komma att avslutas omedelbart och vi har rätt att hålla inne alla medel på spelarens konto. Om du misstänker att en spelare samarbetar med någon annan spelare eller fuskar ber vi dig kontakta oss.

29.4.3 Automatiska spelare (bot-program)

Användningen av robotprogramvaror är förbjuden och vi anser att användningen är skadlig för andra spelare. Vår programvara kan utföra någon eller alla av följande funktioner för att upptäcka användning av olagliga automatiserade program och för att säkerställa att vi upprätthåller en "fuskfri" miljö för alla användare: (1) Skanna din lista över aktiva programvaror medan du använder tjänsten; (2) skanna din lista över aktiva processer medan du använder tjänsten; och (3) skanna filerna i dina tjänster och i tjänsterelaterade programmappar för att säkerställa att du endast använder "icke-hackade" versioner av vår programvara. Om en misstänkt applikation eller process upptäcks i någon av ovanstående processer kan vår programvara skanna filerna som associeras till den misstänkta applikationen eller processen och sammanställa ett sammansatt nät (dvs. en profil som utmärker de filer som associeras till applikationen eller processen) som sedan ställs mot profiler som är kända för att innehålla otillåtna automatiserade program. Vår programvara används inte för slumpmässig sökning av större delar av din hårddisk, din utrustning eller dina filer och inte heller för att skicka information till oss eller tredje part annat än uppgifter som behövs för att identifiera användning av otillåtna automatiserade program enligt beskrivning ovan. Vår programvara används inte för att ändra filer eller uppgifter på din dator eller utrustning och stör inte användningen av dina applikationer. Du kan när som helst avsluta användningen av vår programvara genom att avinstallera vårt programvarupaket. Vi förlitar oss på legitima intressen för att utföra denna behandling och vi strävar efter att tillhandahålla en säker och rättvis spelplattform för alla våra spelare. Du kan läsa vår integritetspolicy här.

29.4.4 Chip dumping

Chip dumping är när en spelare avsiktligen förlorar en hand i syfte att överföra sina marker till en annan spelare. En spelare som rimligen kan misstänkas delta i eller försöka delta i chip dumping tillsammans med någon annan spelare i samband med användning av våra tjänster kan komma att stängas av från tjänsterna permanent och respektive konto avslutas omedelbart. Om du misstänker att en spelare ägnar sig åt chip dumping ber vi dig kontakta oss.

29.5 Programvara

Du får installera och använda programvaran som vi gör tillgänglig på plattformarna som används för att tillhandahålla speltjänsterna ("programvaran") på en hårddisk eller ett lagringsmedium och att göra säkerhetskopior av programvaran, under förutsättning att sådant bruk och sådan säkerhetskopiering endast är för personligt bruk då du använder speltjänsterna i enlighet med detta avtal, och därutöver att en sådan installation och ett sådant bruk görs genom en dator eller en annan enhet som du är huvudanvändare av. Programvarans uppbyggnad, organisation och kod är värdefulla företagshemligheter som tillhör koncernen och/eller dess närstående bolag och/eller dess licensgivare. Du erhåller ingen rätt till programvaran annat än att använda den i enlighet med detta avtal. Förutom vad som uttryckligen medges i lag är du strängt förbjuden att och samtycker till att inte ändra, anpassa, översätta, bakåtkompilera, dekompilera, ta isär eller på något annat vis försöka upptäcka programvarans källkod eller någon del av den för att skapa, publicera eller distribuera härledda verk av programvaran. Du samtycker till att programvaran inte får skickas, överföras eller exporteras till annat land eller användas på ett sätt som är förbjudet i tillämpliga lagar, restriktioner eller föreskrifter.

29.6 Delad spel-, bords- och databasplattform

Vi förbehåller oss rätten att, men är inte tvingade till att, ha i drift och använda en delad bords-, server- och databasplattform eller ett sådant system ("delad spel-/bordsplattform") som gör det möjligt för användare av speltjänsten att spela med spelare som deltar vid spel och bord eller i turneringar på andra webbplatser och för andra varumärken som använder samma delade spel-/bordsplattform. Om en delad spel-/bordsplattform används samtycker du till att du kan föras samman på dessa delade spel/bord efter vårt godtycke och att vi, om du bryter mot användarvillkoren för en webbplats eller ett varumärke som använder den delade spel-/bordsplattformen, kan låta hindra dig helt eller delvis från att använda hela systemet så att du inte kan spela på någon webbplats eller för något varumärke som använder eller befinner sig på den delade spel-/bordsplattformen. Utan begränsning av inskränkningen vad gäller flera konton hos oss (se punkt 4) kan vi kräva att du bara har ett konto på den delade spel-/bordsplattformen om densamma används.

29.7 Låtsaspengar och finansiering av spel med riktiga pengar

"Låtsaspengar" saknar värde och hålls åtskilda från "riktiga pengar". De går inte att överföra till ett konto med "riktiga pengar" och går heller inte att lösa in mot någon valuta. Vi lovar inte att hålla noggrann ordning på hur många marker i låtsaspengar du har och du kan när som helst förlora dessa marker. Dessutom förbehåller vi oss rätten att begränsa det högsta tillåtna antalet marker för konton med låtsaspengar.

29.8 Lösning av speltvister

Du godkänner och samtycker till att slumptalsgeneratorer ("STG") används för att blanda och ge kort och andra slumpmässigt genererade händelser som krävs i speltjänsterna. Om brister i överensstämmelse mellan resultatet som visas i programvaran (som har installerats och används på din maskinvara) och vår server uppkommer är det resultatet som visas på vår server som gäller. Dessutom är du införstådd med och samtycker till att (utan förfång för dina andra rättigheter och anspråk) våra uppgifter ska vara de som avgör villkoren för ditt bruk av speltjänsterna, aktiviteterna som blir resultatet av dem och omständigheterna kring vilka sådana aktiviteter inträffade.

29.9 Valuta för spel och turneringar i riktiga pengar

Om ett spel eller en turnering om riktiga pengar bara erbjuds i en valuta som skiljer sig från din kontovaluta kan du i vissa fall ges möjlighet att köpa in dig till samma belopp i det aktuella spelets/den aktuella turneringens valuta. Ett sådant inköp (och eventuella vinster) lyder under villkoren och valutakurserna som vi erbjuder vid det aktuella tillfället. Se Valutakonverteraren och Vanliga frågor om du vill ha mer information. I alla andra fall tillåts du bara att placera spel och göra satsningar i din egen kontovaluta.

SKRIV UT DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH FÖRVARA DEM SÅ ATT DU HAR TILLGÅNG TILL DEM. DESSUTOM FÖRESLÅR VI ATT DU SKRIVER UT OCH SPARAR ALLA TRANSAKTIONSKVITTON OCH SPELREGLER SOM GÄLLER DINA AKTIVITETER.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst när som helst under dygnet.