Baseball

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Extra omgångar: Om inget annat anges avgörs spel på det officiella resultatet inklusive alla extraomgångar.

2.) Speltid: Om ett spel avbryts kommer resultatet anses vara officiellt om minst fem (5) omgångar har spelats (4,5 omgångar om hemmalaget leder). Vinnaren bestäms av poängen efter den sista hela omgången (såvida inte matchen avbryts i den senare halvan av omgången och hemmalaget leder, då hemmalaget anses vara vinnare).

Om inte annat anges gäller denna regel för alla spel. 

Undantag:

  • ‘Livespel:’  Matchen måste ha full schemalagd längd för att gälla på alla marknader - 9 omgångar (8,5 om hemmalaget leder) för matcher med nio omgångar, eller till sju omgångar (6,5 om hemmalaget leder) för matcher med sju omgångar. Om spelet startas före denna tidpunkt kommer alla spel att vara ogiltiga, förutom de som ovillkorligt har fastställts.
  • Finsk baseball: två halvlekar måste spelas för att spel ska gälla.
  • Totalt: Spel kommer att avgöras på den officiella poängen efter nio omgångar (8,5 innings om hemmalaget leder). Om extra omgångar krävs för att slutföra spelet kommer spel att avgöras baserat på den slutliga officiella poängen. Om spelet startas vid en tidigare tidpunkt, kommer alla spel att förklaras ogiltiga, förutom när den högsta möjliga totala poängen som kan satsas på redan har uppnåtts, då alla spel gäller.

3.) När: Alla matcher måste spelas på den schemalagda kalenderdagen (på arenan) och på den schemalagda platsen. Annars kommer alla spel att strykas. Men om ett spel har avbrutits efter att spelet har startat, på grund av väderförseningar eller annat skäl, och återupptas inom 36 timmar efter den ursprungliga starttiden, kommer alla insatser att gälla. Om ett avbrutet spel återupptas mer än 36 timmar efter den ursprungliga starttiden, och kraven för minsta spellängd inte har uppfyllts, kommer alla insatser att vara ogiltiga förutom de som ovillkorligt har fastställts innan spelet avbröts.

4.) Run Line: Spel kommer att avgöras på den officiella poängen efter nio omgångar (8,5 innings om hemmalaget leder), inklusive alla extra omgångar som behövs.

Tidig avslutning: om ett spel avslutas på grund av ett stort försprång gäller alla run line-spel (gäller endast World Baseball Classics, World Cup och OS-tävlingar).

5.) “Grand Salami”/MLB: Det här spelalternativet gäller för det sammanlagda antalet mål som gjorts under en dag. Endast matcher som spelas den dagen (enligt MLB-kalendern) räknas. Om matcher skjuts upp eller om matcher läggs till i kalendern efter att oddsen varit tillgängliga, blir samtliga spel ogiltiga. Om matcher ställs in eller avbryts är samtliga spel ogiltiga.

6.) Division-mästare: Om säsongen förkortas, oavsett orsak, räknas spel på division-mästaren enligt de ansvariga.

7.) I vilken situation kommer (spelare X) att hamna i slutet av sin första slagserie: Spel kommer att avgöras på insatsen efter att den nominerade slagmannen lämnar hemmaplattan. Han kommer antingen att vara "Out", "On Base" eller så kommer han att göra ett "Home Run". Eventuella insatser orsakade av att en annan slagman framträder på hemmaplattan räknas inte för spelsyfte.

8.) Om ett moneyline-, total- eller handikappspel slutar oavgjort och inga odds erbjöds för resultatet är alla spel ogiltiga.

9.) Specialspel på spelaren: respektive spelare måste delta i matchen för att spelet ska gälla.

10.) Match-ups mellan spelare och spelare – långsiktigt(t.ex. Vilken spelare kommer att göra flest poäng under grundserien? Spelare A/spelare B: Om en spelare inte finns med i den aktiva spellistan för dag ett av den ordinarie säsongen kommer alla spel att vara ogiltiga. Om någon av spelarna byter lag räknas kombinerad statistik.

11.) Hur många segrar i grundserien kommer lag X att få?: Laget måste spela minst 159 ordinarie säsongsmatcher för att spelen ska gälla.

12.) Seriespel: En serie enligt denna satsning är ett antal spel (vanligtvis tre eller fyra) som spelas i rad av samma lag på samma arena. Seriespel avser det lag som vinner fler matcher inom serien - vid oavgjort (båda lagen vinner lika många matcher) är alla spel ogiltiga.

  • Endast spel som avslutats inom den angivna tidsramen för serien räknas.
  • Om ett lag skulle spela mot en annan motståndare mellan de schemalagda matcherna i serien, har detta spel inget inflytande på seriens spel.
  • För att alla spel ska gälla måste minst ett spel i serien spelas.
  • Om en match under serien startas, anses detta spel vara giltigt för serien om det finns en officiellt utsedd vinnare.
  • En avbruten match från en tidigare serie anses inte vara en del av den aktuella serien.
  • Om en match försenas eller avbryts av någon anledning men fortsätter och avslutas inom samma dag, räknas matchen i serien.

13.). Slag:För att få ett slag måste slagmannen nå första basen innan någon fältspelare antingen kan  träffa honom med bollen, kasta den till en annan spelare som skyddar basen innan slagmannen når den eller tagga första basen medan han bär bollen. Träffen görs i det ögonblick som slagmannen säkert når första basen. Om han blir ute när han försöker sträcka sin träff till en dubbel eller trippel eller home run i samma spel får han kredit för ett slag (enligt den sista bas han säkert nådde i spelet).

Om en slagman når första basen på grund av en offensiv störning av en föregående löpare (inklusive om en föregående löpare träffas av en slagen boll), krediteras han också med ett slag.

14.) Home Run Derby: Beräkning av totala homeruns för Home Run Derby-satsningar inkluderar homeruns som uppnåtts under swing-offs.

15.) Head to Head standardsäsongsvinster: Satsa på antalet ordinarie säsongsvinster som gjorts av ett lag mot ett annat lag. Minst 159 matcher måste spelas av varje lag för att spelet ska gälla, förutom de insatser som ovillkorligt har fastställts