Samväldesspel

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Allmänna regler: Om ett evenemang ställs in blir alla spel ogiltiga. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla spel på alla direkta marknader (inklusive men inte begränsat till direkt vinnare, topp 3-placering, gruppvinnare etc.) om något av de tre bästa favoritlagen/deltagarna drar sig ur innan tävlingen börjar. När tävlingen börjar gäller alla spel och eventuella efterföljande uttag kommer inte att ha någon effekt på något spel.

2.) Slutliga medaljplaceringar: Den slutliga medaljtabellen som anges av det styrande organet i slutet av evenemanget kommer att användas för att avgöra spel på hur många medaljer en tävlande eller ett land kan vinna. Eventuella efterföljande ändringar av medaljtabellen kommer inte att beaktas.

3.) Man mot man-spel När båda de tävlande når finalen kommer avräkningen att baseras på deras slutplaceringar i finalen. Om båda tävlande elimineras i samma omgång av en tävling före finalen, kommer alla spel att bli ogiltiga.

Om de tävlande elimineras i olika omgångar av en tävling, kommer den tävlande som går längst att vinna i avräkningssyfte. Om en tävlande till exempel elimineras i ett heat och den andra i semifinalen, kommer den tävlande som når semifinalen att anses vara vinnare.

4.) Uppskjutna evenemang: Om någon händelse/match skjuts upp i samväldesspelen kommer alla spel att gälla förutsatt att evenemanget schemaläggs till att äga rum före avslutningsceremonin. Denna regel ersätter alla de individuella sporternas uppskjutningsregler.

5.) Resultat: Alla lopp/evenemang kommer att avgöras enligt medaljceremonin och eventuella efterföljande diskvalifikationer kommer inte att räknas för avräkningsändamål. Om resultatet av ett evenemang skulle ändras efter en förfrågan, kommer tävlande som tilldelas guld, silver och brons vid den ursprungliga medaljceremonin att anses vara etta, tvåa respektive trea för avräkningsändamål.

I händelse av att fler än en medalj delas ut för samma position (det finns till exempel potential för två bronsmedaljer i boxning) gäller regler för oavgjort.