Fieldhockey

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Första spelare som gör mål: Om spelet avbryts vid någon tidpunkt och det första målet redan har gjorts står alla placerade spel fast. Om inget mål har gjors när matchen avbryts är allt spel ogiltigt. Om en spelare inte har kommit in på rinken innan det första icke-bortdömda målet görs anses spelaren vara en "icke-startande" och allt spel på denne spelare är ogiltigt.

2.) Nedflyttningslag: Detta spel gäller vilka lag som kommer att hamna på nedflyttningsplatserna i slutet av säsongen. Alla framtida förändringar, som eventuellt inträffar, oavsett orsak, är irrelevanta för spelresultatet.