Användarpolicy

Den här webbplatsen får endast användas i personligt och icke-kommersiellt syfte. All annan användning är strängt förbjuden. Om du besöker eller använder den här webbplatsen accepterar du:

  1. Att inte använda den här webbplatsen för att tillhandahålla information som rör bolagets produkter eller tjänster till tredje part, förutom i eget personligt och icke-kommersiellt syfte,
  2. Att inte använda bwins namn, bwins märke eller innehållet i www.bwin.coms webbplats i annat än eget personligt och icke-kommersiellt syfte,
  3. Att inte samla, kopiera, citera och/eller återge information/material från www.bwin.coms webbplats på andra webbplatser eller onlinemiljöer, varken med hjälp av "screen scraping"-program, "spiders" eller andra metoder och
  4. Att du är juridiskt bunden av villkoren i den här användarpolicyn.