Varför kan jag inte (längre) betala med mitt kreditkort?

Följ noga anvisningarna, när du försöker göra en inbetalning. Skulle du aldrig ha lyckats göra en inbetalning med ditt kreditkort och du har fått meddelandet, att din kreditkortsinbetalning har vägrats p.g.a. våra interna säkerhetsinställningar, ber vi dig försöka göra din inbetalning på annat sätt.