När jag vill göra en inbetalning, får jag meddelandet "ett tekniskt fel har uppstått".

Får du meddelandet att ett tekniskt fel har uppstått, ber vi dig göra ett nytt försök lite senare. Det kan vara så att du inte har tillräckligt med pengar på ditt kort, så kontrollera ditt saldo.

Går det ändå inte att göra inbetalningen, ber vi dig kontakta vår customer support och uppge ditt för- och efternamn, din bostadsadress, ditt födelsedatum och din e-mailadress, dvs. samma uppgifter som du lämnade till ditt bwin konto, samt en exakt felanmälan.