Finns det en inbetalningsgräns?

Användaren kan se fastställda standardgränser i sitt konto. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera och, vid behov, ändra dessa inbetalningsgränser. I samband med att den personliga gränsen fastställs kan hänsyn tas till vinster som betalats ut från användarens konto genom att godkänt inbetalningsbelopp ökas med summan av samtliga utbetalningar under föregående 30 dagar. Användaren har även möjlighet att sänka den fastställda standardgränsen. I sådant fall fastställs inbetalningsgränsen av användaren och kan vid behov ändras. Användaren kan även, tillsammans med företaget, komma överens om en personlig gräns som ligger över den fastställda standardgränsen. I sådant fall förbehåller sig emellertid företaget rätten att när som helst sänka den gränsen till standardgränsen.