Varför uppstår dubbelavgifter?

Det är brister i systemet hos 1% av kortutfärdande banker i Spanien.

Transaktionen godkänns först och stoppas sedan i nästa steg. Detta är ett vanligt förfarande i samtliga betalningsnätverk. Även om detta "första godkännande" är ett system som används i Spanien fungerar det inte fullt ut hos vissa banker.