Jag kan inte begära min utbetalning online.

Kontrollera om ditt aktuella tillgodohavande motsvarar lägsta utbetalningslimit. Den uppgiften hittar du i ditt konto under Utbetalning. Endast om detta är fallet, kan en utbetalning göras. Om det ändå inte går, ber vi dig kontrollera om du kanske använder specialtecken i utbetalningsformuläret. Man får inte använda punkt, kommatecken, kolon etc. Inte heller omljud eller accenttecken accepteras. Dessutom vill vi påpeka, att utbetalningsmetodernas tillgänglighet hänger samman med vilken inbetalningsmetod man valt. Om du följer alla anvisningar och det ändå inte är möjligt att begära en utbetalning, ber vi dig kontakta vår kundtjänst och uppge vilket felmeddelande du mottager när du försöker att göra en utbetalning.