Varför ändrades betalningsmetoden för min begärda utbetalning?

På grund av interna säkerhetsåtgärder kan utbetalningar ändras av vår ekonomiavdelning.